26.02.2009 г.

Често задавани въпроси (5) - "Духът на времето"

21.Какво ще стане с религиите? Отговор: Концепцията на проекта „Венера“ е несъвместима с повечето световни религиозни учения. Ние искаме да приложим нашите идеали на практика, да се превърнат в ежедневие, да станат обществени норми, а не изключение на правилото. При прилагането на ресурсно ориентираната икономика всички страни-участнички ще получат еднакъв статут и права по този проект. Отказалите да участват ще пропуснат получаването на тези предимства. Всеки е свободен да практикува всякакви убеждения, но няма право да ги натрапва на останалите. Всеки може да отиде където иска без никакви ограничения. Ако не е в състояние да се държи конструктивно ще му бъде помогнато, но няма да бъде наказван или затварян. Ние ще демонстрираме нашите предложения и идеи пред всички, като показваме преимуществата на ресурсно ориентираната икономика. При това няма да се засягат религиозните чувства, традициите и обществените правила на хората. Обществото не може да се промени със сила към по-добро и за това ние показваме една алтернатива на развитието. Използването на военна сила е неприемливо при сътрудничеството между народите. За реализация на нашият проект ще е необходимо време, но в днешният свят обединението на хората става все по-належащо с всеки изминал ден. Пример за са САЩ. Веднага след обединението на щатите, всички междуособици и войни на границите спират. Повечето страни изпитват сериозен недостиг на ресурси. Ние се надяваме, че те ще осъзнаят предимствата на нашите предложения. Това няма да стане с принуда. 22.Ще се запази ли мотивировката на хората? Какво ще правят в общество, където всичко е безплатно? Отговор: Системата на свободното предприемачество създава стимул да се постигне нещо, но в същото време поражда корупция, кражби и алчност. Нашата цел е да създадем друга мотивация, която няма да има нищо общо с малките егоистични цели, насочени към трупане на богатство, собственост и власт. Днес финансовите отношения издигат прегради и силно ограничават възможностите за реализация на нови идеи, индивидуално творчество и подтискат личната мотивация. Проектът „Венера“ предвижда пълен отказ от паричните отношения. Така всеки, който желае, ще може свободно да се учи, твори и създава, без да е нужно да плаща или да се подчинява на някой. Ние искаме всеки човек да има свободен достъп до всички продукти и услуги, до медицинска помощ и обслужване, образование и т.н. Все пак, самоцелното и егоистично упражняване на тези права не е достатъчно. Ние предполагаме, че нашите предложения ще породят нов стимул. На хората са необходими предизвикателства за да се развиват интелектуално, стимулирайки вродената си любознателност. За това трябва да се отървем от дефицита на какво и да било. Системата за образование, към която се придържаме не е нищо друго освен разумно използване на съществуващите ресурси и защита на околната среда. Девойки, чиято младост преминава без полза пред щанда в някой магазин, в очакване на купувачи; мъже и жени, стоящи ежедневно пред машините в заводите и използващи минимална част от своят интелект... това са МИЛИОНИ разпиляни напразно съдби. Това е най-страшното следствие от свободното предприемачество за човечеството. Бъдещото образование ще даде разбиране на хората как да се отнасят помежду си доброжелателно и благоразумно, как да си помагат и да си сътрудничат, да споделят идеите си. Така светът ще стане по-добър. Няма да са необходими и милиарди за водене на войни и поддържане на армии. Ако не сте разбрали още: когато страните се обединят няма да има граници и териториалните конфликти ще отпаднат. Това ще стане и с технологиите. Въвеждането на най-новите научни разработки в целият свят ще позволи използването им от всички. Тези аргументи са подкрепени от проучвания, правени много години. Ако ние не можем да изградим свой начин на мислене и заедно да създадем обществените институции, те ще ни бъдат наложени принудително. В ресурсно ориентираната икономика няма да има място да егоистични, насочени само към отделният човек стимули, които са в основата на паричните отношения. Въпроси като: „Защо сме тук?“ са от категорията на философските и нямат еднозначен отговор. Вече са правени опити от различни идеологии да бъде даден отговор. Нашият отговор е следният: „Ние сме тук, защото сме продукт на еволюцията“. Подобен въпрос, от научна гледна точка, се поставя по друг начин. Не „защо сме тук“, а „какви са процесите и причините довели до този резултат“. По-подробно по този въпрос е написано в книгата на Жак Фреско "The Best That Money Cant Buy" в главата "От суеверието към науката". Ние сме пораснали с убеждението, че хората правят нещо само заради парите, които ще получат. Всички велики хора, които и до днес помним и почитаме – Микеланджело, Леонардо да Винчи, братя Райт, Дарвин и много други са работили, защото им е било интересно решаването на определени проблеми, а не заради високи заплати. Често пъти паричната мотивация донася вреда на хората. Хората, искащи да спечелят повече пари стават предприемачи, борсови брокери и т.н., но в крайна сметка – нито един от тях не е способен на творческо мислене. Лично аз винаги съм се опасявал от хората, чиято единствена мотивация са парите. Например, на Южните Тихоокеански острови хората разполагат с огромни ресурси. Независимо от това, че за всички е имало в изобилие банани, кокосови орехи, риба и хлебни дървета, местните жители строят домове и лодки, тъкат си дрехи и т.н. При това при тях не са познати паричните отношения, а мотивацията е – подобряване на техните условия на живот. Не толкова отдавна съпружеска двойка в Америка е могла сама да си построи къща за няколко месеца. Сега, да спестят пари за жилище или да се плаща ипотеката са необходими 30 години. Тези пари отиват в джобовете на банкерите и всякакви посредници, които всъщност нищо не произвеждат. Ако внимателно проучите живота на богатите хора, имащи достъп до всички жизнени блага ще видите, че те на се хранят 25 пъти на ден, не купуват стотици автомобили и т.н., независимо, че имат тази възможност. Трябва да се плашим не от пълния достъп до ресурсите, а от техния дефицит защото той принуждава хората да извършват престъпления, довежда до разточителство и измамничество. Отчитайки това, опитайте да оцените съвременната ситуация в света. Няколко страни контролират по-голямата част от световните ресурси и жестоко експлоатират другите народи благодарение на изкуствено създадените си предимства. В новото общество всички блага на цивилизация ще са достъпни за всеки човек. Това ще бъде награда на хората. Няма да има войни, териториални спорове, икономически кризи, дългове и така ще бъдат елиминирани повечето престъпления. Проектът „Венера“ предлага да се създават такива условия на средата, в които хората ще се възпитават и обучават във фундаменталните научни принципи и ще получават всестранните знания за взаимовръзките между хората, природата и окръжаващият ни свят. 23.Нима това не противоречи на човешката природа? Отговор: Хърбърт Уелс веднъж казал: „Всички, които отхвърлят нови идеи за общественото устройство, винаги се позовават на неизменната човешка природа. Сякаш нашите прадеди в пещерите са разсъждавали както банковите чиновници днес, в офиса. Сякаш идеите на Буда и Конфуций могат лесно да се заменят с идеите на Жан-Жак Русо или Карл Маркс. Това говори за невежеството на поддържащите този възглед и за пълното отсъствие на знания и разбиране на натрупания от човечеството опит.“. Ето и един цитат от книгата "The New Utopians" (автор Robert Boguslaw): „Много мислители и обществени дейци често посочват, че термина „човешка природа“, се използва често за прикриване на абсолютното невежество в разбирането на човешкото поведение. Един от най-големите пропуски при разсъжденията за човешкото поведение е игнорирането на факта за равномерното въздействие на външни и вътрешни фактори върху нашите действия.“. Както казва прозаикът , ученият, футурологът и изобретателят Артър Кларк, „Много наивни са тези, които вярват в съществуването на „човешка природа“. Цитат от книгата "Looking Forward" (автор Жак Фреско): "Когато хората са знаели малко за антропологията, социологията и психологията е било естествено да се отхвърля всякакви предложения за реформи с аргумента, че те противоречат на човешката природа. За някои е много сложно да приемат факта, че не съществува „човешка природа“. Човекът, като огледало, отразява заобикалящият го свят. Ако хората наистина се раждаха с предопределени и неизменни характеристики, то и развитието на днешната цивилизация би било невъзможно. Бихме живели като мравките, чиито закони и жизнени принципи не са се променили с хилядолетия. Хората имат едно съществена разлика с всички други живи организми и това е качеството на човешкото съзнание да е невероятно гъвкаво и еластично.“. Цитат от книгата "The Best That Money Can't Buy" (автор Жак Фреско): "Егоцентризма, национализма, расизма, фанатизма, завистта, предразсъдъците, алчността и т.н., са заучени форми на поведение, които се засилват или създават с помощта на определен начин на възпитание. Тези модели на поведение не са вследствие на неизменния човешки нрав, въпреки че мнозина се позовават на това, като оправдание. Ако не променим околната ни среда тези отрицателни характеристики никога няма да изчезнат. Ние идваме на този свят съвършено открити за всяка информация и нашето съзнание се формира от жизнения ни опит. В крайна сметка, всички предложения за промяна на човешкото поведение нямат смисъл, ако не се отчитат промените в околната среда, които го формират. Новото обществото ще осигурява на хората всичко необходимо, ще поощрява конструктивното поведение и ще помага на тези, които не могат да общуват с другите хора, без да ги изолира или да нарушава правата им. Ако искаме да видим наистина хуманно и честно поведение на хората, преди това то трябва да бъде заложено като основна ценност на обществото. Моралните принципи на новото обществото трябва да включват задължението да се обезпечи устойчива и здравословна жизнена среда за всеки човек. Тук се включва обезпечаването на чиста вода и чист въздух, качествени продукти за храна и услуги, а също и здрава и дружелюбна атмосфера в цялото общество. В условията на паричната система е много трудно да се мисли за някакви приложими решения, които могат да бъдат в интерес на всички хора. Това е непостижимо без всестранна реконструкция на съвременната обществена система и окончателен преход от икономика, основана на парични отношения, към ресурсно ориентирана икономика. 24.Ще ни стигнат ли силите да се избавим от дефицита? Отговор: Алтернативните източници на енергия имат наистина неограничен потенциал. Ние трябва да използваме всичко, което ни е достъпно: Слънцето, вятъра, вълните, приливите и отливите, топлината на пустините и т.н. Даже частичното използване на Гълфстрийм, Източно Гренландското и Японското течение (Курошиво) може да осигури електроенергия за целият свят, дори сега. Ако парите, хвърлени за военни цели през последните 40 години, бяха използвани за усъвършенстване на екологично чистите методи за добиване на енергия светът, в който сега живеем щеше да е много по хубав, безопасен и чист. Геотермалната енергия е безопасен, чист и практически вечен източник на енергия. Той може да покрие потребностите на цялото човечество. Дори да използваме само 1 % от достъпната геотермална енергия от горната част на земната кора, ще получим енергия, която е, примерно, 500 пъти повече от енергията на всички известни находища на газ и нефт. В сравнение с изгарянето на изкопаемо гориво при този източник на енергия практически не се отделят сяра и азотен окис. Освен това, геотермалните станции не изискват голяма площ. Използването на геотермалните кладенци оказва несравнимо по-малко въздействие върху околната среда от изгарянето или добиването на изкопаемо гориво. Не е необходимо да се пробиват дълбоки шахти, да се строят дълги тунели, кариери или хранилища за вредните отпадъци. Огромно количество геотермална енергия е достъпна в горните слоеве на земната кора, намиращи се на дълбочина до 8 км. Тази енергия може да се добива в много райони на земното кълбо – от Андите в Южна Америка до Калифорнийския залив, Голямата рифтова долина в Кения, Средно-Атлантическият хребет – между Исландия и Азорските острови, по протежение на Беринговия пролив. 25.Какъв е нашият план? Отговор: Построяването на нови градове като самозадоволяващи се системи е много по-лесно от възстановяването и реконструкцията на старите. В новите градове могат да се използват най-новите технически разработки за защита на околната среда, ще бъде осигурена най-висока степен на безопасност и превъзходни условия за живот. Повечето от тях ще наподобяват окръжност. За точното планиране са необходими достоверни данни за състоянието на планетата. Първият експериментален град или център за планиране ще има своя база данни, вградени производствени системи, транспортна система, технически персонал и всичко необходимо за устойчиво обществено развитие. Тази база данни ще ни позволи да определим параметрите за глобално планиране на развитието на обществото, техническата дейност ще е съобразена с възможностите на планетата и потребностите на човечеството. Най-ефективното решение е постоянно обновяващ се компютърен модел на планетните ресурси. Предназначението на първият град е за оценка на приложимостта на идеите на проекта и внасянето на необходимите корекции. Градът ще развива и усъвършенства идеите и методите за тяхната реализация , използвайки медиите, семинари, театрите, парковете. Ще се занимава с архитектурния дизайн и инфраструктурата на бъдещите градове, активно ще променя методите на строителство. Изследванията ще бъдат насочени за разработка на чисти източници за енергия и отстраняването на дефицита по пътя на разработването на нови и алтернативни видове материали. Тази нова система ще има всички необходими качества и ресурси за осигуряването на хората в периода на социалната трансформация. За да укрепим нашата цивилизация е необходимо в рамките на глобалните хуманитарни системи да се прилагат най-новите технологии, изхождайки от достъпния обем ресурси. Например, показателя „плътност на населението“ определя необходимия брой училища, болници и необходимото оборудване. Някои медицински системи ще бъдат статични, други – мобилни. По време на трансформацията районите, страдащи от недостиг ще бъдат осигурени със слънчеви батерии за приготвяне на храна и пречистването на водата. Храната може да бъде доставяна там изсушена. Опаковката й ще е от разлаган от микроорганизмите материал и ще може да се използва за наторяване. В регионите без поливни площи ще се прилагат хидропонни системи за земеделие, наземни и водни рибни ферми. Електроенергия ще се получава от вятъра, Слънцето, вълните, геотермалните източници, биомасата и други чисти източници на енергия. Групи от специалисти, квалифицирани в различни научни и технически дисциплини, ще работят, в съответствие с изискванията на проекта, за изграждането на автоматизирани системи за производство и доставка на продукти и услуги в планетарен мащаб. Тези хора ще бъдат „армията“ на бъдещето. Това ще бъде най-голямата в човешката история мирна мобилизация за възстановяване и съхраняване на планетата и нейните обитатели. Това не се е случвало никога. Това може да се случи само тогава, когато парите окончателно бъдат премахнати. Тогава въпроса няма да бъде имаме ли пари, а – имаме ли ресурси и методи за реализация на нашите замисли. Продължава...

Няма коментари:

Публикуване на коментар