23.02.2009 г.

Често задавани въпроси (4) - "Духът на времето"

16.Може ли да се очаква съпротива от страна на богатите и влиятелни хора? Отговор: Съпротивата от страна на елита е очаквана, но ако те продължават да заместват хората с автоматизирани системи за да запазят своята конкурентоспособност, милиони хора ще останат без работа. Машините ще изместят хората не само от производствените линии, но ще заменят и докторите, инженерите, архитектите и много други професии. Така, с развитието на автоматизацията хората постоянно ще губят работата си. Покупателната способност на населението силно ще намалее, което ще се отрази катастрофално на цялата икономика. В крайна сметка, това ще доведе до залеза на остарялата парична система. Въпроса не е в това дали елита ще предаде доброволно властта си, а кога неговата алчност ще го доведе до разорение. Само когато науката и технологиите се използват с грижа за хората, в един свят, в който всички ресурси са общочовешко наследство, тогава можем да кажем, че на Земята действително има разумен живот. 17.Утопия ли е проекта „Венера“? Отговор: Проектът „Венера“ не е утопия. Със същият успех можем да наречем утопия всяка иновационна идея или предложение. Понятието „утопия“ не съществува само по себе си. Обществото се намира в непрекъснато движение и развитие. Ние предлагаме алтернативен път на развитие, който решава много от съвременните проблеми. Развитието на обществото и технологиите никога няма да спре. Съществуващите решения ще бъдат заменяни с нови, по-съвършени. Дори и да можем да проектираме общество с всички възможности, подобряващи живота на хората и опазващи околната среда, то - все пак, ще бъде начало на следващият етап на развитието, което няма граници. 18.Какво се разбира под „висок жизнен стандарт“ за всеки човек на Земята? Кой ще го определя? Отговор: В икономиката, базирана на ресурсите, разумното използване на технологиите ще доведе до лесно преодоляване на дефицита от продукти и услуги, а също ще осигури най-доброто качество и сигурност на продукцията. Например, можем да използваме преобразователи на пара в кондензат, там където има недостиг на вода. Можем да прокараме канали от морето и да ги покрием с прозрачни куполи. Това ще ни даде възможност да опресняваме изпаряващата се вода. Само във Флорида можем да получим приблизително 50 W/кв.м. ако използваме слънчеви батерии. Всички магистрали, паркинги и куполите на новите градове ще се използват за нагряване на водата без за това да е нужно да се изгарят течни или твърди горива. Геотермалната енергия може да осигури захранване с електроенергия на цялото човечество за хиляди години напред, но сега тези ресурси практически не се използват. Енергията на вълните, вятъра, Слънцето и много други възстановими източници са нагледен пример колко нерационално използваме ресурсите на нашата планета. Пред науката още не е поставяна задачата да бъде постигнато изобилие от продукти и услуги за цялото общество. Под висок жизнен стандарт се разбира достъпа на всеки до медицинско обслужване, образование, храна, дрехи, жилище, развлечения, почивка и т.н. Работното време още сега може да бъде сериозно намалено, а с развитието на технологиите ще отпадне необходимостта от полагането на труд. Обновявайки остарелите технологии и сваляйки от производство близки по предназначение продукти ще избегнем нуждата от реклама, търговия и юридически услуги. Банкерите и всички останали непроизвеждащи професии ще изчезнат и, в крайна сметка, лесно ще можем да създадем достатъчно количество продукти и услуги за всички хора. Съвременната средна класа живее в по-добри условия от всички крале в миналото. С икономиката, базирана на ресурсите, с прилагането на последните научни разработки и иновационни технологии, насочени към повишаването на стандарта на живот ще бъдат надскочени и най-смелите ни мечти. 19.Кой ще взема решения в икономиката, базирана на ресурсите? Отговор: Никой. Решенията ще идват с внедряването на новите технологии, с отчитане на реалните възможности на планетата. Компютрите могат да събират тази информация с помощта на електронни сензори, разположени по целият свят и свързани в единна мрежа. 20.Ще изискват ли хората, които работят повече, например лекарите, повече продукти и услуги, от – да речем, артистите? Отговор: Когато ресурсите станат безплатни и достъпни за всеки, ценностната ни система ще претърпи значителни изменения. Повечето от нас са възпитани с разбирането, че нашите ресурси винаги са ограничени, а потребностите на човечеството неудържимо нарастват. Аз се отнасям с голямо подозрение към тезата, че единствената мотивация за всичко са парите. Няма да има необходимост хората да работят в състояние на стрес и претоварване. Могат да бъдат организирани няколко работни смени, да бъде съкратен работния ден и хората да бъдат освободени от излишното напрежение. Този подход е възможен за всички професии, където все още не можем да заменим хората с машини. Продължава

2 коментара:

 1. Парите са средство за доказване притежание на стойност. Дали ще са банкноти не е важно. Електронните пари и сега съшествуват. Да се разчита ,че хората ше продължът развитието на науката и технологиите със сегашните темпове, ако се унищожи стимула и не бъде заменен.
  В една от любимите ми книги, "Дюн", "бунтът на машините" е далечно минало, но уроците от него се помнят много поколения след времето когато се случил. Без съответната среда човечеството залинява и отслабва. Това не бива да бъде пренебрегвано иначе следващата фаза сме я виждали във фюлма "Матрицата", хората са живи елементи от откачена система, без личност и собствена воля, единни, задоволени и "разпределили ресурса", в името на "системата".

  ОтговорИзтриване
 2. За стойността на стойността често се сещам, когато разсипя сол. Знаеш поверието, че това е на лошо, на бедност и т.н. Поверието идва от времето, когато цената на солта е била равна на тази на златото. Сега солта е жълти стотинки и достъпна за всеки.
  Известно е, че добива, примерно, на диаманти и петрол се контролира строго. Целта е запазване на цената, в която стойността е само един от компонентите. Разбира се, ако диамантите се търкаляха като другите камъни по стърнищата, те нямаше да имат особена стойност, освен естетическа.
  Мисля, че във философията на проекта "Венера" много точно е "хваната" причината за съществуването на парите, като общ изразител на стойността и това е именно дефицита. При положение, че "нещата" - най-общо казано, които ни интересуват, са общодостъпни, каква стойност ще имат. Тук може да се припомни и стария виц: да продадеш на ескимос хладилник. За какво му е?! Но ако замениш ескимос с негър? Нещата се променят и негърът ще си купи хладилник, дори да не си велик търговец - просто му е необходим. А какво ще стане ако има хладилници за всеки, който пожелае? Ескимосът няма да си вземе, негърът ще вземе два, а за българина - не смея да предположа :).
  Та така. Мисля си, че при различните икономически системи "работят" различни механизми. Трудно оспорима е тезата, че светът се развива непрекъснато. В този смисъл, едва ли съществуващата система е възможно най-добрата или върхът на мисълта. Вероятно, и ресурсно ориентираната икономика не ще да е най-доброто, но е една възможна алтернатива, която може да се обсъди. А, накъде ще тръгне света - божа работа...
  За мен "Дюн" също е от любимите книги от т.нар "фантастика". Разбира се, това определение е далеч неточно. Книги като "Дюн", а и по-голяма част от читавите фантастични романи са по-скоро социално-философски алтернативи на нашият свят, "разиграване" на модели за бъдещето. Още Азимов, неслучайно написа Законите на роботиката :). Все пак, машината не е нищо повече от желязо, ако няма кой да й каже какво да прави. Оттук и огромното значение и отговорност на програмистите, но мисля, че тяхната роля не е подценена в проекта "Венера".
  Честно казано, за мен бъдещето не е диктат на машините и злобни извънземни, изскачащи от коремите ни, но... въпрос на виждане :).

  ОтговорИзтриване