8.02.2009 г.

Често задавани въпроси (2) - "Духът на времето"

6. Ще има ли правителство в системата, която предлагате?

Отговор: Необходимост от правителствена структура ще има само при прехода от паричната система към компютъризираната високо технологична икономика, базирана върху общите ресурси. За това ще са ни необходими системни аналитици, инженери, компютърни програми и т.н. Те няма да диктуват своите условия и няма да имат никакви предимства пред другите хора. Тяхната основна задача ще бъде възстановяването на околната среда, доколкото е възможно. Те също ще се занимават с практическото планиране за най-ефективно използване на транспорта, земеделието, градската инфраструктура и производството. Всичко това ще бъде в процес на постоянно изменение и усъвършенстване с цел осигуряване на всички необходими блага. Не съществуват никакви рамки или граници за развитието.

7. Какво е отношението на проект „Венера“ към антисоциалните елементи?

Отговор: Антисоциалното поведение е следствие от неблагоприятните условия на живот, недояждането, малките заплати, отсъствието на мотивация, лошите примери за подражание и лошото образование. Хората са отражение на заобикалящата ги действителност. Дори и най-богатите хора днес страдат от интелектуална недоразвитост. Те също извършват престъпления – неуважение към околната среда, експлоатация на хората... Сега не разглеждаме хазартните игри, например, като престъпна и носеща вреда дейност, но в бъдеще те ще се възприемат като част от болното общество, в което живеем. Това се отнася и за много други области и дейности, които сега приемаме за нормални.

8. Смятате ли, че трябва да се убиват хора, извършили престъпление?

Отговор: Смятате ли вие, че работещите в General Electric са „психически неуравновесени“ или „ненормални“ защото катастрофално замърсяват околната среда? Също и тези, които умишлено подлагат своите работници на въздействието на бластомогенни вещества, което в крайна сметка води до смърт? Или тези, които манипулират с парите за печалба, без да правят нищо за подобряване на човешкия живот? Или тези, които дават заем и, когато не е внесена последната вноска, вземат цялата заложена вещ? Или, може би, имате пред вид съдиите, които издават доживотна присъда на човек, който е убил, защото няма продукти, средства за оцеляване, докато в същото време държавни лидери бомбандират и унищожават градове и държави по същите причини и издигат паметници на тези, които са изпълнили нехуманните заповеди? В такъв случай би трябвало да убием много хора, ако по този начин искаме да решим проблема с престъпленията. Ние не искаме който и да е да бъде убиван. Ние смятаме, че системата, в която сега живеем, е като ракова клетка на цивилизацията, която я унищожава. Благодарение на стремителното развитие на технологиите ще изчезнат много професии, което ще доведе до намаляване на покупателната способност на населението. Това ще бъде преломен момент в историята на човечеството. С голяма вероятност може да се предположи, че тогава ще бъде наложена военна диктатура. Тогава ние бихме искали да приложим в обществото нашите идеи за ресурсно ориентирана икономика. Така хората ще разберат, че има и други алтернативи. Технологиите ще освободят хората от монотонния и опасен труд. В икономиката, основана на ресурсите, хората ще могат да се учат, да пътешестват, да помагат на другите, да изобретяват, да творят или да се занимават с това, което им е интересно. Става ми тъжно, когато някои ме попитат: „А тогава с какво ще се занимаваме?“. Техните умове са толкова стерилизирани, че за тях няма други занимания, освен работата, която обикновено не им харесва. Малките деца се интересуват от всичко и при добра работа с тях, могат да имат много широк светоглед и ниво на възможностите. Съвременната култура успешно се справя с подтискането на любознателността и ограничава възможностите. По същия начин поражда и стимулира мързела на хората. Хората не се раждат алчни, нетърпими и с чувство за омраза. Ние знаем, че средата формира хората и ако няма промени в културата, то и поведението на хората практически няма да се измени. Безпокоят ме хората, чиято основна мотивация са парите. Представете си лекар, който се вълнува единствено от банковата си сметка. Вместо да се занимава с медицински проблеми и да се грижи за здравето на хората, той преследва единствено своите тясно егоистични цели. Ще легнете ли под неговият скалпел? Съвременното общество е подвластно на мерзкия мит, че паричните отношения подтикват хората да творят и да създават. Мога да дам примери с огромен брой хора, които са воювали, учили са, творили са, без да имат и най-малък стремеж да получат пари за това. В този свят има и винаги е имало много по-ценни стимули. А какво е наградата? Това зависи от ценностната система на човека и културата на средата, в която е израсъл.

9. Може би, всичко, което ни трябва са честни и порядъчни хора в правителството?

Отговор: Недостатъчно е просто да се критикува, показвайки недостатъците на нашето общество или да се мисли, че като се назначат хора с високи морални качества в правителството, това ще измени нещо съществено. Това, което ни трябва, е разумното управление на ресурсите на нашата планета и оздравяването на околната среда. Решението на тези обществени проблеми е силно зависимо от достъпните ни ресурси и възможностите на планетата. Дори винаги и навсякъде в правителствата да се назначава най-честните и порядъчни хора без достатъчно ресурси и развити технологии те няма да могат да спасят страните си от войните и бедността, а корупцията ще съществува във всички области, без значение колко нови закона ще напишат. Трябва да се разбере, че не демокрацията подобрява жизненото ни равнище. То расте благодарение на нашите ресурси, вода, почва и новите технологии, които използваме. Само преговорите и международните договори не могат да решат личните и обществените проблеми.

10. Предназначен ли е проект „Венера“ за хора с отклонения?

Отговор: Джеймс Харви Робинсон веднъж казал: „истинският предмет при изучаването на човека е самият човек“. Това е толкова очевидно. Растението не може да се възпроизведе само. За това му е необходима среда: почва, хранителни вещества, слънчева светлина и т.н. Нито едно растение на пониква на Северният полюс, независимо колко генетически издръжливо е то. Хората са под влиянието на същите физически закони, при които е протекъл целият еволюционен процес. Човешкото поведение и ценности не изникват от нищото. Те са страничен продукт на културата. Възможно е в бъдеще, историците да мислят за нас, като за душевно болни заради нашия егоизъм, жестокост и суеверия. Няма да могат да разберат как е могло обществото да отделя колосални средства за въоръжаване, които биха могли да се използват за неговия просперитет и заличаване на различията между хората. Душевно болните и агресивните хора са продукт на насилието или страха от насилие. Проекта „Венера“ предполага модернизация на образователната система, която ще осигурява всестранното разбиране за целостта на света и симбиотичните връзки между всички живи организми. Сред децата, възпитани без предразсъдъци, непознаващи идеите на расизма и нямащи понятие за алчността, няма да има признаци на социална агресия. Например, преди края на Втората световна война дори и най-изтънчените интелектуалци е трябвало да се бият за храна край кофите за боклук. Масовият линч в южните щати е вследствие на възпитанието. Остава въпроса: колко силно влияят обществените институции върху формирането на ценностите на нашето общество и личния ни морал, доколко културата е способна да програмира нашите действия? Човек не се ражда лош или добър. Поведението му се определя от особеностите на средата, а тези особености е по силите ни да променим. Използвайки подходяща и обмислена образователна система и създавайки благоприятна среда, съобразена с реалните възможности на нашата планета. Ако назначите честни и порядъчни хора на държавна служба и те нямат никаква възможност да създадат благоприятна среда за съществуването на обществото от тази работа няма да излезе нищо. Ако хората не разполагат с обработваема земя няма възможност за развитие на селското стопанство, а това ще доведе до дефицит на хранителни продукти. Колкото и да са порядъчни политиците те няма да могат да нахранят хората само с правилници и закони. Няма причини да се отрича усъвършенстването, наричайки го „утопия“. Утопии няма. Има само непрекъсната еволюция и прогрес. Оцеляването на всяка цивилизация напълно зависи от прилагането на необходимите усъвършенствания и изменения. Именно това е индикаторът за съществуването на разумен живот на Земята.

Продължава...

Няма коментари:

Публикуване на коментар