22.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава VІ

Глава шеста Светлото бъдеще Първи стъпки За да бъде създадена икономиката, основаваща се на ресурсите, архитектите на бъдещето трябва да приложат научният метод и да си зададат въпроса: „С какво разполагаме?“. Когато потребностите на всеки са удовлетворени по най-ефективния, комфортен и сигурен начин основна роля ще има чисто техническата оценка на основните потребности на населението. Осигуряването на безплатна храна, вода, здравеопазване, транспорт, образование и други потребности е възможно и днес, показват изчисленията за съществуващите планетарни ресурси. Всичко това трябва да бъде съотнесено и балансирано с потребностите и на другите живи организми, с които съжителстваме. Главната цел е да бъде преодолян дефицита и да се осигури всичко необходимо за населението на Земята. За съществуването и развитието на цивилизацията са необходими големи резерви от енергия. Крайно необходима е стратегия за развитието на енергетиката в глобален мащаб, което изисква сътрудничество в международното планиране на много високо ниво. Енергия Един от най-важните показатели за степента на развитие на една цивилизация е количеството енергия, достъпна на хората. Най-общо казано, нивото на физически комфорт е съпоставимо с енергията, с която разполагаме. Представете си парализата на познатият ни свят ако електроенергията и запасите от бензин свършат. Ресурсно ориентираната икономика бързо ще се пренасочи към използването на чисти енергийни източници. Това ще стане възможно когато финансово-кредитни рамки отпаднат по пътя на реализацията и обезпечението на необходимите дейности. Когато няма да има печалба, собственост и дефицит научно-изследователските лаборатории бързо ще обединят усилията си и свободно ще обменят информация. Няма да има нужда от патенти или „информация за вътрешно ползване“. Крайната цел няма да бъдат субсидиите за продължаване на изследванията, а получаване на резултати, които ще обслужват цялото население на планетата. Това е проект, над който мнозина биха работили страстно и самоотвержено знаейки, че резултата ще донесе незабавна полза за всеки. Междудисциплинарни квалифицирани екипи, решавайки задачите от проекта, ще започнат работа по енергетични и автоматизирани системи за производство и доставка на изделия и услуги в глобален мащаб. Дори студентите биха могли да съдействат за решаването на тези проблеми в най-кратки срокове. Всички – заедно, биха могли да станат армията на бъдещето, мобилизирана за възстановяване и запазване на Земята и нейното население. Това не се е случвало преди и ще стане възможно едва тогава, когато парите няма да са преграда. Основният въпрос няма да бъде „Имаме ли пари?“. Основният въпрос ще бъде „Разполагаме ли с необходимите ресурси за утвърждаването на новите икономически отношения?“. В новите условия масово ще се използват възстановими източници на енергия като вятъра, приливите и отливите, океанските течения, температурните разлики, водопадите, геотермалната енергия, електростатиката, водорода, природния газ, водораслите, биомасата, бактериите, фазовият преход и термоелектрониката; не лош потенциал имат и лещите на Френел за концентрация на на топлината. Термоядреният синтез е енергията на космоса и звездите. Когато се научим да я използваме, енергийният проблем на човечеството ще бъде решен веднъж за винаги. При нея няма неблагоприятни странични ефекти и токсични отпадъци. Единственият остатък е пепелта на хелия. Океанографите в края на ХХ век доказаха, че ако използваме огромният потенциал на Световният океан, който заема 70,8 % от повърхността на Земята, можем с лекота да осигурим сегашните и бъдещите енергийни нужди на човечеството за милиони години напред. Ключов елемент при проектирането на градовете в условията на ресурсно-ориентирана икономика е интегрирането на всички необходими видове енергия в структурите на самият град. Този проблем ще разгледаме подробно в раздела „Градът“. Съществува още един достъпен начин за получаване на енергия – с помощта на пиезоелектрически елементи, разположени в цилиндри, променящи своята геометрия под въздействието на вълните. Геотермалната енергия, извличана от земните недра, е използвана в целият свят. Учените са изчислили, че ако използваме само 1 % от нея няма да имаме енергийни проблеми. Без оковите на паричната система правотата на учените може да бъде доказана лесно. Чрез използването на геотермалните ресурси може да се получи 500 пъти повече енергия, отколкото има в световните запаси от полезни изкопаеми, като същевременно няма да представляват катализатор за глобалното затопляне. Геотермалните електростанции практически не замърсяват околната среда и не отделят азотен оксид и въглероден диоксид, за разлика от последствията при изгарянето на твърди горива. За построяването на такава електростанция е необходима много малка площ. Като се откажем от използването на нефта и газта ще се отървем от корпорациите, които използвайки естествения им дефицит, диктуват своята политика. Геотермалната енергия ще бъде най-ефективния и икономичен начин за отопление и охлаждане на жилищата. Ако пренасочим една десета от парите хвърляни за въоръжаване в разработка на геотермални генератори на енергия ще се отървем от енергийния дефицит. В страни като Исландия геотермалната енергия се използва в парниците. В условията на ресурсно-ориентирана икономика можем да използваме този опит за получаването на огромно количество пресни плодове и зеленчуци по всяко време на годината. Този процес може да се използва и в рибните ферми в регионите, където е необходимо водата да се подгрява или охлажда. Ще бъдат построени големи подводни конструкции, монтирани в регионите с бързи подводни течения, които ще въртят турбините и ще се получава огромно количество чиста енергия. На турбините ще бъдат монтирани центробежни сепаратори и дефлектори за предпазване на морската фауна. Може да се построи мост или тунел през Беринговият проход, свързващи Азия и Северна Америка. Като съпътстваща функция може да се обособи генерирането на електроенергия и събирането на морски продукти. Тунелите могат да бъдат построени под и над водата за транспортиране на хора и продукти. Те могат да се използват за доставка на прясна вода от топящите се айсберги във всяка точка на земното кълбо. Подобни проекти не само ще установят техническа връзка между континентите, но ще създаде и условия за сътрудничество между хората и свободен обмен на идеи. Преди осъществяването на всеки голям проект, ресурсно-ориентираната икономика изисква подробно изучаване на всички възможни въздействия върху околната среда и човека. Нашата главна грижа е опазването и възстановяването на околната среда за комфортно съществуване на всички живи същества на планетата. Основната цел на тези проекти и разработки освобождаването на хората от ненужния и уморителен физически труд. За да бъде възможно това общество е необходимо да се автоматизират повечето от производствените процеси. Производство на енергия с помощта на Гълфстрийм Тези подводни конструкции насочват част от силата на теченията с помощта на специални турбини за производство на екологично чиста електроенергия. Бавно оборотните турбини, с монтирани центробежни сепаратори, ще гарантират безопасността на подводната екосистема. Преграждане на Беринговият проток Един от най-големите проекти на бъдещето може да бъде строителството на мост или тунел през Беринговият проток. Основната цел на такава гигантска структура е производството на електроенергия и строителство на ферми за събиране и обработка на морски продукти. Под и над водата ще бъдат построени тунели за транспортиране на хора и материали. Тръбопроводи за доставка на прясна вода от топящите се айсберги, в която и да е точка на земното кълбо. Те ще улеснят значително връзките между хората. Геотермални електростанции Широкото използване на геотермалната енергия, заедно с използването на конверсионни технологии, ще позволи значително да се намали вероятността от глобално затопляне и ще осигури енергия за хилядолетия напред.

4 коментара:

 1. Това е тема,която следя по-отблизо.От всички алтернативни източници, обаче засега според мен само геотермалната енергия има бъдеще.Проблема е в максималната ефективност,която може да се достигне в сравнение с вложените средства. Алтернативните източници също, обаче нанасят в някаква степен вреда на природата, въпреки,че много хора се заблуждават, че не е така. Студеният термоядрен синтез е с най-голяма перспектива от всички. Дано се намерят и други пътища.

  ОтговорИзтриване
 2. Мисля, че проблемът с ефективността няма да стои по този начин в икономика, в която не съществуват пари.
  Не съм специалист по тези въпроси, въпреки че средното ми образование е свързано с енергетиката. Все пак - отдавна, от началото на 60-те години съществуват тези проекти. В средата на 70-те те някак "изчезнаха" от публичното пространство именно с обяснението за ниската ефективност. Мисля, че става въпрос по-скоро за енергиен монополизъм и диктат от страна на големите компании. Тук мнението ми съвпада напълно с това на Фреско. Известно е, че съвременните ДВГ са върха на неефективността. Скоро чух, че някава фирма щяла да внедрява сериозно Ванкелов двигател, появиха се хибридни автомобили... Очевидно, производителите се подготвят за времето, когато течните горива ще намалеят...

  ОтговорИзтриване
 3. На няколко пъти четох за подобрени слънчеви батерии.
  Ако наистина им подобрят качествата. Потреблението на електричество от автономни източници доста би променило бита на хората и вида на средата в която живеят. Може би това ще нанали желанието на хората да се гъчкат в претъпканите градове ;)

  ОтговорИзтриване
 4. Трудно ми е да преценя кой къде ще иска да живее. До преди 10-тина години бях дълбоко убеден, че аз не мога без София и тя не може без мен... Сега родният ми град е на границата на абсурда и всячески се старая по-рядко да преминавам Околовръстното.
  Слънчевите батерии поевтиняха и вече на доста къщи могат да се видят. Разбира се, има какво да се дорабтва и в технологията и в нормативната база.
  Честно казано, дори нищо друго да не се промени, а само разходите за въоръжаване да намалеят с някой и друг % и технологии "с възможна втора употреба" да излязат наяве, живота ще е друг...

  ОтговорИзтриване