21.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава V

Глава пета От една система към друга Развитието - символ на времето Много хора не търсят други форми на обществено устройство, докато статуквото ги удовлетворява. Прехода от установилата се капиталистическа система към новото общество, вероятно ще наложи нейната ликвидация. Някой явления днес подсказват, че този процес е започнал. Развитите страни все повече прилагат автоматизацията за запазване на мястото си на световния пазар. Така много хора губят своята работа и не могат да обезпечават семействата си. С помощта на автоматизацията и кибернетиката, работещи на пълна мощност, машините скоро ще заменят не само работниците, но и учените-специалисти. Вследствие на това все по-малко хора ще могат да купуват продукцията на автоматизираните заводи. Непрекъснатото привличане в производствените предприятия на евтина работна ръка от други страни, занижаването на екологичните норми и други подобни средства за увеличаване на печалбата на пръв поглед изглеждат ефективни. В крайна сметка именно те ще доведат до катастрофа. Не е далеч времето, когато неплатежоспособността на безработните, ще достигне такива мащаби, че те ще загубят домовете и имуществото си. Много учени прогнозират, че към края на 2030 година ще има рязко намаление на добива на нефт от лесно достъпни находища. Нефта може и да не бъде изчерпан, но ще стане скъп, а добива му неизгоден. С времето необходимите разходи за неговият добив и рафиниране ще станат нецелесъобразни. Това ще се случи и с природният газ, но по-рано. Последствията ще предизвикат социална и екологична катастрофа. Предприятията ще се стремят да запазят рентабилността на своя бизнес и ще използват все повече земи, води и природни ресурси. Ще бъде загубено доверието на хората в кредитно-финансовата система. Трябва да запознаем хората с нашите идеи, тъй като разпада на днешната парична система е неизбежен. В следващите глави ще ви представим с процесите на адаптация към новия начин на живот.

Няма коментари:

Публикуване на коментар