31.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава VІІ - 3

Тук можете да разгледате илюстрациите от книгата
Проектът "Венера"
Автоматизация Изкуствен интелект Ключов фактор да постигане на изобилие и висок жизнен стандарт за всеки е автоматизацията или изпълнението на колкото се може повече операции за най-кратко време. Със замяната на човешкият труд от машини и въвеждането на ресурсно ориентираната икономика всеки човек ще живее много по-добре от най-богатите хора днес. Това ще бъде живот без катинари и затворени врати, без страх от предстоящото, от обири, убийства и т.н., по простата причина, че всеки ще има свободен достъп до всичко, което му е необходимо за съществуване – един огромен потенциал, създаден благодарение на автоматизацията и разумното разпределение на ресурсите. Кибернетизацията, сливането на компютрите с производството, ще даде възможност за производството на такова количество продукти и услуги, което днес е немислимо. Много работа предстои и по създаването на изкуствен интелект (ИИ). Изкуственият интелект е компютърно програмирана самообучаваща се машина, имитираща вземането на решения от човека и проверяването на възможните хипотези. ИИ модернизира и подобрява механическите и електронните системи за да имитира и усъвършенства човешката дейност. Ние вече сме на прага на въвеждането на такива впечатляващи разработки. Кибернетизацията може да се разглежда като единствена алтернатива за освобождаване от тежкия, монотонен и непривлекателен труд едва тогава, когато тя се използва разумно и хуманно. Тя позволява на хората да имат невероятно висок жизнен стандарт, практически без да е необходимо да влагат собствен труд за това. Преди всичко, ще бъдем освободени от ежедневното, монотонно и безинтересно съществуване. Когато се освободим от архаичната парична система, едва тогава ще разберем, какво значи да си цивилизован. Когато започнем масово да прилагаме автоматизацията и кибернетизацията не само промишлените работници, но и повечето специалисти ще могат да бъдат заменени от машини. Дори днес, най-далновидните писатели-футуристи приемат трудно представимата възможност за замяна на хирурзите, инженерите, управителите, пилотите и други специалисти от роботи. Роботите с лекота биха заменили хората в правителствата и в управлението на световните процеси. Тук трябва ясно да кажем – това не означава превъзходство на роботите над хората, както някои смятат. Постепенното прехвърляне на вземането на решения на ИИ е следващата фаза от социалната еволюция. Компютъризираните системи са много по-ефективни от човека благодарение на несравнимо по-големите възможности при получаване и обработка на информацията, на която база могат да вземат обективно решение. При прехода от паричното към ресурсно ориентираното общество ще са необходими системни инженери, програмисти, системни аналитици, изследователи и други подобни специалности за контрол, управление и анализ на потока от изделия и услуги. От друга страна, ресурсно ориентираното общество се стреми към нарастваща кибернетизация, което не предполага голям брой специалисти за управление и обслужване на развиващата се цивилизация. С течение на времето, компютрите ще могат сами да усъвършенстват своите програми. Кибер-центровете ще координират производството, услугите, транспорта, здравеопазването, образованието и т.н., съобразно с последните данни от световното икономическо състояние. ИИ, организиран по такъв начин, в условията на ресурсно ориентирана икономика, ще предизвика по-големи промени в живота на човечеството от всички предишни научни пробиви, философски учения или революции. Най-важният момент ще бъде, когато разберем, че това което е необходимо на съвременното общество със всичките негови недостатъци е разумното управление на ресурсите и това може да стане с помощта на съвременните технологии. Така ще бъде постигнато мечтаното от всеки от нас жизнено равнище и ресурсите на Земята ще се управляват и използват за доброто на всички, а не за една малка група от привилегировани. Мегамашини Многофункционалните компютъризирани мегамашини ще преобърнат нашите представи за строителството, производството и ролята на човека в тези процеси. Те ще работят като живи организми, вземайки съответните решения, в зависимост от конкретната ситуация. В условията на развита кибернетизирана глобална икономика, мегамашините, управлявани от ИИ ще строят канали, тунели, мостове, виадукти и язовирни стени без намесата на човека. Участието на човека ще бъде в избора на крайният резултат от тяхната работа. Масивните самоизграждащи се структури са най-ефективни при построяването на световната инфраструктура. Градовете ще бъдат строени по съвършено нов начин и идеята, че ще продължава мащабното монотонно строителство е погрешна. Ще бъдат направени заводи, в които роботите правят роботи. Кибернетизираните системи се самопрограмират благодарение на обратната си връзка с околната среда. Машините на бъдещето ще могат да се възпроизвеждат, ремонтират и обновяват своето устройство. От момента на въвеждането на компютри и системи за самоконтрол, резервните части се доставят автоматично и се подменят от машината, на която са и нужни. Машините ще работят непрекъснато, освен когато са в профилактика и ремонт. Съхранението на енергията е основен въпрос на ресурсно-ориентираното общество и той налага тотална интензификация на производството. Утилизацията, разглеждана в този контекст, прави възможно развитието и промените в глобалното общество за кратко време. Трябва да помните, че това може да се случи ако е осъзната основната цел – блага да се създават за всички, а не за определена корпорации и групи хора. Роботи, създаващи роботи – промишлени роботи за обществено ползване Такива обществени роботи могат да изпълняват огромен брой задачи, получавайки команди чрез спътниковата мрежа или локално. Тяхното устройство позволява да предприемат необходимите действия без участието на човек, използвайки комплекс от електро-механични микро системи, сензори и ресивери за дейностите със сложни цикли, свързани с вземането на решения и – разбира се, ИИ. Те могат да извършват огромен спектър промишлено-производствени дейности, могат да се самоусъвършенстват и ремонтират. Обменят информация помежду си за координация на действията, логистика и обезпечаване на обекта с необходимите материали. Нанотехнологии Нанотехнологиите имат огромен потенциал. Те съчетават оптика и лазери, което позволява работа с материални обекти на атомно ниво за създаване на нужните молекулярни структури. Тяхното използване ще доведе до субмикроскопична революция във всички области на човешкият живот. Мегаескаватори На илюстрациите е изобразен лазерен екскаватор. Управляван от спътник, той разтапя земната повърхност до магмообразно състояние, създавайки основа за построяване на пътища, канали и т.н. Машини за автоматично прокопаване на тунели Готовите модули на тунелите се превозват по канали със съответните плавателни средства, където се поемат от тази машина и се монтират съгласно проекта. Тунелите са предназначени за влаковете на магнитна възглавница. Строеж на кули Такива кули се проектират за области с повишена сеизмичност. Конструкцията, сякаш висяща на въжета, може да издържи огромно натоварване. Централната част, в която се намират асансьорите и други елементи от инфраструктурата на сградата, е обхваната от самоповдигащи се етажи, разположени в съответствие с техническите изисквания. Полупрозрачните прозорци изпълняват и функцията на фотоелектрически генератори, осветлението в помещенията се регулира от електронна система. Поддържането на чистотата и работоспособността на прозорците е автоматизирано. Големи подемни кранове Този многофункционален кран може да повдига обекти с произволна форма и да ги разполага върху фундаменти или да ги сглобява към започната конструкция. След приключване на задачата крана се събира автоматично и заема компактна форма за транспортиране. Масово производство на готови жилищни комплекси С помощта на свръхлеки карбонови армирани влакна се произвеждат жилища от дълги пресовани блокове, които след това се разделят. Външната обвивка на тези ефективни структури работи като фотоелектрически генератор. Механизъм за преместване на блокове Чрез него жилищните модули се монтират на необходимото място. Мега-машини Строителството на тези индустриални и изследователски комплекси е осъществено чрез роботизирано оборудване, получаващо инструкции от спътник. Строителната „бригада“ включва автоматизирани кранове, придвижващи се около сградата. Те монтират покритието, прозорците, преградните стени, покрива и другите основни компоненти като напълно изключват намесата на човека. Те са оборудвани с датчици, които следят за предотвратяване на нещастни случаи с хора или сблъсък с други устройства. Опреснителни съоръжения Изградени са от прозрачни материали, които позволяват кондензация на изпаренията. Монтира се в канали със солена вода за получаване на питейна вода и за всякакви други цели. Тази технология използва слънчевата енергия и позволява снабдяването с вода пустинни области. Система за международните превози Тези съоръжения представляват плаващи автоматизирани заводи, преработващи суровини в готови продукти, докато ги транспортират до предназначението им. Някои са конструирани за преработка на риба в консерви, други са оборудвани с многоклетъчни секции за превоз на широка гама продукти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар