2.03.2009 г.

Често задавани въпроси (6) - "Духът на времето"

26.Как ще бъде организирано справедливото разпределение на ресурсите? Отговор: Всички продукти и услуги ще бъдат достъпни в центровете за разпределение без пари или купони. Тези центрове ще приличат на изложба, където се демонстрират и обсъждат преимуществата на новите продукти. В тях ще има информация за наличната продукция и тя ще се актуализира непрекъснато. Ако посетите Йелоустоунският национален парк ще получите фотоапарат или видеокамера, които след използването ще върнете в друг център за разпределение, ако повече не са ви необходими. Освен в компютъризираните центрове, където продуктите ще бъдат представени непосредствено, можете от своя дом да прегледате целият асортимент като триизмерни изображения. Ако нещо ви е необходимо, можете да го поръчате по всяко време. Ще ви бъде доставено незабавно в дома без заплащане. Включени са абсолютно всички видове нужди на човека: дом, образование, дрехи, медицинско обслужване, развлечения и т.н. Суровините за произвежданите продукти ще се доставят направо в предприятията от автоматични транспортни служби, като се използват всички видове транспорт. Автоматизираната контролна система за отчет на продукцията ще бъде интегрирана в системата на центровете за разпределение и промишлените предприятия за ефективна координация при задоволяване на търсенето. Така ще бъде създадена балансирана икономика. Дефицита, излишъците и разточителството ще бъдат премахнати – в крайна сметка, продуктите и услугите ще бъдат произвеждани в достатъчно количество. Днес 75 % от производствените отпадъци остават неизползвани. В ресурсно ориентираната икономика всички отпадъци ще се преработват. Приоритетно ще бъде производството на продукция от най-високо качество, която ще се използва дълго и ще изисква минимално обслужване. Повечето електронни компоненти ще бъдат заменяеми за облекчаване на ремонтите. Некачествената и бързо повреждаща се продукция ще остане в миналото. Модата, изобретение на паричната система, ще бъде забравена. Транспортирането на товарите ще бъде оптимизирано максимално, с отчитане съхранението на енергията. Например, вместо разтоварването на няколко отделни контейнера, от кораба ще се отдели цяла секция с контейнери, която веднага ще бъде заменена с друга. Така ще бъде избегнат престоя за товарене-разтоварване. Този подход е възможен и при влаковете и самолетите. Цели блокове с пътници могат да се отделят от влака или самолета и на тяхно място веднага да се монтира блока на заминаващите. Така ще се икономисва време и енергия. Всички транспортни средства ще бъдат оборудвани с автоматични навигационни системи. В кибернетизираното общество хората ще могат да отделят повече време за личните си интереси: обучение, изкуство, наука, пътешествия и т.н. Всеки човек ще има неограничени възможности за самореализация. Безполезните за това общество професии – банкер, застраховател, пазарни специалисти, военни, юристи, брокери и т.н., ще еволюират в полезни. 27.Какво ще гарантира възможността на всеки да участва в развитието на обществото? Отговор: Ако не съществуват елита и парите не се налага и фалшифицирането на общественото мнение, информацията или борбата за власт и социално положение. Няма да има социални прегради, ограничаващи правото на сътрудничество или пречещи на прилагането на нови идеи. Основната цел е осигуряването на пълен достъп до информацията и доставката на продукти и услуги за всеки. Част от младежите днес безделничат, вземат наркотици, участват в улични престрелки. Това е безсмислено разпиляване на човешкия живот, за което в крайна сметка плаща цялото общество. Ресурсно ориентираната икономика ще осигури за младите хора и децата възможности за обучение, експериментиране, развлечения и т.н. Колкото по-развити интелектуално са нашите деца, толкова по-добър ще бъде живота за всеки. 28.Как ще се възпитава стремежа към познание, сътрудничество и здравословен начин на живот? Отговор: Ако искаме децата ни да имат доброжелателни и конструктивни отношения със своите връстници, ако искаме да станат добри членове на обществото трябва да бъдат поставени в среда, която генерира желаното поведение. С подходящи практики на децата и младежите ще бъдат демонстрирани предимствата на сътрудничеството и взаимопомощта в изпълнението на съвместни дейности. Заниманията в училищата няма да бъдат принудителни, монотонни или да има елемент на съперничество. Целта ще бъде да се изградят полезни навици и практически опит. 29.Как обществото може да съществува без закони? Отговор: Днес ние се опитваме да контролираме човешкото поведение чрез закони, но не правим нищо за изменение на средата, която поражда отклонения от обществените норми. Когато всички планетарни ресурси са общочовешко наследство излишните закони и договори ще отпаднат. В ресурсно ориентираната икономика обществената отговорност не е функция на законите или силата. Превантивните мерки срещу нарушенията ще са интегрирани в жизнената среда. Пример за това е предложението за създаване на градове, в които хората ще имат свободен достъп до ресурсите без за това да дължат нищо. Тогава кражбите ще изчезнат. Това няма нищо общо с принуждението да се спазват законите или страха от наказание. Ние предлагаме да бъде създадено такова общество, в което не са необходими закони. Ние предлагаме на първо време да прекратим съществуването на системата, която развращава и носи страдание на хората. В безопасният, чист град, с развити транспортни системи не са необходими полицаи, които следят нарушителите на закона за движението по пътищата; не са необходими пътни знаци, предупредителни надписи и т.н. Друг пример е въздуха. Той е жизнено необходим, но няма закони колко вдишвани трябва да правим в минута – въздуха е в изобилие. Трябва да отбележа, че нашите предложения за устройство и управление на света нямат нищо общо със стремежите на елитни групи за създаване на световно правителство, което да оглавят. Нашата версия за глобализация дава право и възможност на всеки да бъде свободен и да не се намира в унизително подчинение от властта. Общество, което се отнася с грижа и внимание към личността , осигурило достъпност на всеки до всичко, независимо от националност, раса или вероизповедание не се нуждае от закони. Днес, когато управляващите създадат последния закон вярваме, че това се прави в интерес на обществото. В действителност, този закон е поредното доказателство за недостатъците на системата. В крайна сметка въпроса е следният: можем ли да живеем без мисълта, че някой трябва да взема решения вместо нас? Разбирането на законите на природата изяснява и отношенията между човека и околната среда. Всичко в природата е подчинено на нейните закони. Тяхното нарушение има сериозни последствия за индивида или обществото. Без вода, слънце и храна всяко живо същество умира. Дефицита, глада и мизерията са опасни за всички, без изключение. 30.Какви решения ще вземат компютърните системи? Отговор: Компютрите ще получават и натрупват информация с помощта на сензори, разположени по цялата планета. Така човечеството ще има цялата информация за моментното състояние на нещата. В условията на глобална ресурсно ориентирана икономика, решенията ще бъдат продиктувани не от субективни мнения и предположения, а от тази информация. Изследователските лаборатории и и институти ще бъдат свързани в единна централизирана информационна система за непрекъснато наблюдение и актуализиране на информацията от цялата планета. Голяма част от технологиите, необходими за реализацията на такава система, съществуват и сега. За приложението й е необходима съответна инфраструктура. Основната разлика между съществуващите компютърни технологии и системата, която препоръчваме ние е, че глобалната информационна система има своите функционално независими подсистеми – сензори за следене на околната среда, навсякъде на планетата, където това е необходимо. Тази система балансира и координира производството и разпределението. Това осигурява работата на икономическото система. Обработката и използването на цялата информация ще ни позволи за вземаме по-правилни решения, основани на данни, получени чрез обратна връзка с околната среда. Компютрите и изкуствения интелект ще бъдат основните катализатори за развитие на обществото. С тяхна помощ може да бъде решен всеки проблем, като се използва научния метод и достоверна информация. Много се съмнявам, че през ХХІ век решенията ще бъдат вземани от политиците или „народните“ лидери. В крайна сметка, използването на изкуствения интелект и възлагането на функциите по вземане на решения от машините, ще позволи управлението на ресурсите да бъде в общ интерес. В резултат, цивилизацията ще тръгне по съвършено друг път на развитие, значително по-хуманен от този, по който сега вървим. В него няма да има място за егоистични стремежи на личност или тесен кръг от хора. Всички решения ще се вземат само на базата на пълна информация за ресурсите, енергиите и технологиите, без да се предоставят преимущества на определени народи или групи хора. Това може да се реализира с помощта на глобални свързани компютърни системи, имащи необходимата изчислителна мощ за вземането на максимално ефективни и разумни решения за управление състоянието на околната среда. Сега тези функции се изпълняват от правителствата. Компютрите могат да обработват трилиони битове информация в секунда и тези съвременни технологии отдавна са надскочили човешките възможности за обработка и осмисляне на информацията. Те могат да намират безпристрастни и сигурни решения за разработка, усвояване и разпределение на ресурсите. Използвайки потенциала на изкуствения интелект ние можем да се отървем веднъж за винаги от политиците и техните егоистични решения.

2 коментара:

 1. Поздрави,

  приятно е да се знае, че има и други : )

  ОтговорИзтриване
 2. Всичко добро и на теб!
  Има, разбира се. Лошото е, че когато някои идеи не разчитат на арогантност, насилие и много пари, остават малко встрани от съзнанието на хората.
  Но... всяко нещо с времето си :)

  ОтговорИзтриване