6.03.2009 г.

Често задавани въпроси (7) - "Духът на времето"

31.Как хората ще избират своето местожителство? Отговор: В ресурсно ориентираната икономика, хората ще могат сами да проектират домовете си и избора ще е практически неограничен. Младо семейство може да посети центъра за архитектурен дизайн с интерактивна сфера за тримерно моделиране в реално време. Всичко, което опишат с думи, всички детайли и интересуващите ги елементи от дизайна ще бъдат отразени като триизмерно изображение върху вътрешността сферата. Така ще могат да разгледат творението си под всякакъв ъгъл, както отвътре, така и отвън. Може да добавят нов елемент или да премахнат нещо, което не им допада, докато изпипат всички детайли. Компютъра може да предложи алтернативи, могат да се разходят из виртуалния модел на бъдещия си дом и когато решат, че всичко е готово, компютърът започва самостоятелно процедурата по проектирането. Подбира материалите за строителството, съобразени с най-доброто качество и трайност; изчислява натоварванията на конструкцията и т.н. Дори и след завършването на къщата можа да се изменят елементи от интериора или екстериора. Така, след завършване на процедурата, вие сте направили реален избор на жилището, в което искате да живеете. В паричната система повечето хора живеят там, където се наложи. Тяхното местожителство, както и целият им живот зависят от тяхната покупателна способност, а не от техните желания. Хората са свободни в рамките на възможностите на своя портфейл. Така, някои хора демонстрират своя висок статус, като купуват скъпи жилища, което се асоциира с успех в живота. Ресурсно ориентираната икономика ще измени коренно отношението на хората към жилищата им, които – в новите условия, няма да са престижни или масови. Жилищата ще са огледало на индивидуалността на живеещите в тях. 32.Какво ще се измени в семейните отношения? Отговор: Днес и двамата съпрузи трябва да работят. При паричната система интересите на семейството и децата практически не се вземат под внимание. Родителите не са в състояние да отделят повече време на децата си поради постоянния стрес, на който са подложени в своята работа; поради постоянния ръст на цените на стоките и услугите, медицинското обслужване, образование и т.н. В тази област една от характерните черти на новата цивилизация ще бъде възможността хората да отделят много внимание на своите роднини и близки. Намаленото работно време, свободният достъп до продукти и услуги ще превърнат вашият дом в спокойно място, където няма да се говори само за пари и цени. Ще бъдат ли хората по-щастливи в това общество? Но какво точно е „щастието“. Т.нар. „щастие“ зависи от отношението ни към живота и индивидуалните ни разбирания. Това, което ние искаме е да освободим хората от робството на всекидневието, да имат възможност за свободен избор на своите занимания, да разкрият своят потенциал и да осъществят мечтите си без това да зависи от администрацията или банките. Ресурсно ориентираната икономика ще осигури свободен достъп до центровете за изкуство, където хората ще могат да творят съобразно своите интереси. Дори хората да са напълно икономически независими, винаги ще има нови хоризонти и предизвикателства провокиращи мотивацията и подбуждащи към творчество. 33.Кои средства за натиск и манипулация ще останат в миналото? Отговор: Най-важният урок, който трябваше да сме научили отдавна е, че хората, които са свободни от дългове, от страхове, от опасности ще бъдат много по-дружелюбни. Няма да бъде необходимо нещо да се продава или да се лишават други хора от имуществото им, ако нямат пари. В ресурсно ориентираната икономика основните причини за антисоциалното поведение постепенно ще изчезнат. Хората най-накрая ще могат да отхвърлят тежкият товар на постоянните проблеми и грижи: дълговете, растящите цени на живота, застраховките, икономическите кризи, безработицата, депресията, данъците... всичко това отнема много сили и време. Премахвайки тези окови от цялото общество, премахвайки условията, пораждащи завист, алчност, съперничество, ще създадем условия живота на всеки да добие смисъл. Така много хора, вероятно за първи път в живота си, ще разберат какво значи да бъдеш човек. Живота на всеки ще бъде много по-разнообразен и безопасен ако има изобилие, грижа за околната среда и взаимопомощ; ако направим тези идеи и ценности основни цели в развитието на обществото, можем да постигнем много висок стандарт на живот за кратък период от време, с неограничени възможности за прогрес и създаване на още по-добри условия за развитие на цивилизацията. Хората ще могат свободно да реализират творческите си заложби без икономически натиск, ограничения, данъчно облагане и останалите „предимства“ на паричната система. Под творчески стремежи разбирам всичко, което пряко или косвено подобрява живота на индивида или обществото. Когато образованието и ресурсите бъдат напълно достъпни няма да има прегради пред разгръщането на човешкият потенциал. Вследствие на промените хората не само ще живеят по-дълго, ще бъдат физически по-здрави, но и животът им ще придобие нов смисъл, различен от днешния. Измерител на успеха в новото общество ще бъде осъществяването на идеите и проектите на индивида, а не борбата за богатство, недвижимост и власт. 34.Кой аспект от проекта „Венера“ е най-важен? Отговор: Най-важен аспект от нашата дейност е насочването на усилията на всички народи към възстановяване на околната среда в условията на глобална ресурсно ориентирана икономика. Главната ни цел е да обявим ресурсите на планетата за общочовешка собственост. За нас това е единственият възможен вариант за прекратяването на войните, бедността, глада, корупцията и разрушаването на околната среда. Методите и технологиите, които искаме да приложим в глобален мащаб, в крайна сметка ще позволят да се повиши стандарта на живот до ниво, което на мнозина им се струва невероятно. 35.Какви са предимствата на предлаганата от вас обществена система, сравнена с концепциите на закритите самостоятелни общества? Отговор: Закритите общества се опитват да променят условията на живот, намирайки се вътре в система, в която това е невъзможно. Това е повърхностен подход, който няма да промени нищо в света. Ако световната икономика изпадне в колапс, то и тези общества няма да оцелеят. От наша гледна точка, подхода да се изолираш от останалият свят не е нищо друго освен поредната версия на частен капитализъм за общество от избрани. Ние не сме против тях, но искаме ясно да подчертаем, че те могат да премахнат международните конфликти, корупцията, замърсяването на околната среда и да спрат заместването на хората от машини.

2 коментара:

  1. накара ме да се размечтая...

    ОтговорИзтриване
  2. ами то, май всичко си е едно мечтание, но е и повод за откъсване от действителността. Поне за малко... :)

    ОтговорИзтриване