25.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава VІІ - 1

Глава седма. Умните градове Създавайки бъдещето Органите за местно самоуправление влагат огромни средства и много време, опитвайки се да усъвършенстват нашите градове, пътища и транспортна система. Цената на бюрокрацията, обслужването и общата неефективност е много висока. По-евтино ще излезе построяването на градове на пусто място, отколкото възстановяването и поддържането на съществуващите. Новите проекти са по-ефективни и ще са потребни по-малко разходи за разработка на гъвкави високотехнологични методи за производство, вместо опитите да се модернизират остарелите фабрики. Животът в свят без замърсяване и отпадъци, с паркове, площадки за игри, центрове за изкуство, училища, безплатно здравеопазване, достъпно за всеки, изисква коренни промени в планирането на нашите градове, както и в начина ни на живот. Като начало, първият град от новото поколение, ще бъде своеобразна лаборатория за проверка на неговите възможности, в която се отчитат положителните и отрицателните характеристики и се правят необходимите изменения. Новото социално движение може да се пропагандира с помощта на книги, списания, телевизия, радио, конференции, театри и тематични паркове. Възможно е да започнат разработките и изпитанията за автоматизирано строителство за вторият град. Иновационните пръстеновидни градове, изградени на много нива, обединяват в себе си най-прогресивните технологии, материали и методи за строителство. Геометрически изящната пръстеновидна структура, обкръжена от паркове и градини, е разработена за минимални енергийни загуби и осигуряване на възможно най-висок жизнен стандарт за всеки. Този градски модел ще използва най-съвременните технологии за оптимален екологичен ефект. При проектирането и развитието на новите градове акцента е върху възстановяването и защитата на околната среда. Всяка технология, разработена без грижа за околната среда, е безсмислена. Такива градове ще осигурят за всички чист въздух и вода, здравеопазване, качествено продоволствие, развлечения, достъп до информация и качествено образование. В тях ще има центрове за изкуство, най-съвременно оборудвани работилници, научни лаборатории и спортни площадки, индустриални зони. Жилищните райони плавно се преливат в зони за почивка и развлечения. Преработката на отпадъците, възстановяващата се и чиста енергийна система и останалите обслужващи дейности работят синхронизирано под управлението на кибернетични системи. Живота на човека, неговите интереси и увлечения са личен избор на всеки, без странично въздействие. Някои градове могат да бъдат кръгли, други линейни, подземни, плаващи. Много от тях ще бъдат построени като напълно автономни системи, като туристически кораб, оборудван за шест месечен курс. Всички елементи в такива градове ще бъдат максимално автономни и самодостатъчни, доколкото позволяват условията. В северните области е възможно строителството на подземни градове. Компютърните технологии позволяват проектирането на градовете да е основано на най-точен и обективен анализ на информацията за околната среда и човешките потребности. Данните за числеността на населението в конкретна територия ще определят броя на училищата, болниците и необходимото оборудване. С течение на времето ще стане възможно конструирането на цели градове на необходимото място чрез стандартизирани и подготвени предварително модули, произведени в автоматизирани заводи. Така ще бъде осигурен висок стандарт на живот за всички жители на планетата в кратки срокове. Модулното проектиране позволява изключителна гъвкавост. Градовете имат различна структура, в зависимост от тяхното предназначение, и така се постига тяхната уникалност, като жителите им използват всички постижения на съвременните технологии. Сградите построени от съвременни материали с използването на най-модерните технологии и няма да се нуждаят от ремонт. Масовото изграждане на такива конструкции е възможно за часове, като за тях не са страшни земетресенията, ураганите, термитите и огъня. Иновационните технологии дават възможност да се акумулират ресурси за слабо развитите региони, без това да става за сметка на жизнения стандарт. В такива градове може да се координират производството и разпределението в условията на балансирана икономика, с което да се избегне дефицита. Към това трябва да се прибави и автономна нервна система от екологични датчици, интегрирани във всички сфери на живота на града. В селскостопанските райони ще има датчици в почвата, които ще събират пълната информация за нивото на почвената влага, съдържанието на хранителни вещества и т.н. и на основата на тези данни, при изменение на условията, ще бъдат предприемани действия, за които няма да е необходима намесата на човека. Този метод – на обратната връзка, ще бъде приложен в цялата система. За разлика от съвременните неприспособени за изменения съоръжения, новите градове ще имат възможностите на еволюиращ организъм, тъй като тяхната структура ще допуска постоянно развитие. Всичко казано до тук представя пред хората невиждани възможности за работа и творчество. Размисли за дизайна В древна Гърция и Рим неотменна част от архитектурата са колонадите. С изобретяването на нови свръхлеки материали и модернизацията на инженерното изкуство могат да се покриват огромни площи без използването на колони и други носещи конструкции. В условията на ресурсно-ориентирана икономика архитектурата ще се лиши от архаичните аксесоари, които стават излишни и водят до преразход на ресурси. Ако продължим да строим сгради с нефункционални декорации снижаваме потенциалния стандарт на живот. Фасада, натруфена с безполезни декоративни елементи не е свидетелство за оригиналността, таланта и самобитността на архитекта. Самобитността изпъква в начина на мислене, а не в начина ни обличане. Казаното не подценява строеното през вековете, създадено съобразно наличните тогава технологии. Прилагането на остарели методи в строителството днес пречи на творческото мислене, което е толкова необходимо за новата култура. Разумното използване на ресурсите значително улеснява живота. Градовете ще осигуряват потребностите на своите жители използвайки ресурсите рационално, без да замърсяват и унищожават околната среда. Жилища За много хора в началото на ХХІ век жилищата на бъдещето изглеждат нереални. Трудно си представяме, че могат да бъдат защитени от капризите на времето с помощта на електрониката; предметите от интериора могат да бъдат от различни конфигурации, които автоматично се приспособяват към нашето тяло; новите технологии позволяват стените да бъдат прозрачни отвътре и непрозрачни отвън; външната светлина може да бъде намалена и разпределена по желание; домът ще бъде звукоизолиран, защитен от насекоми, прах и ще поддържа комфортна вътрешна температура и т.н. С разумно използване на технологиите можем да създадем уникални жилища по вкуса на обитателя. Модулната структура ще позволи непозната до сега гъвкавост при изграждането и оформлението на дома. Ще бъде възможно строителството в гората, на върха на планината, на някой остров. С използването на съответните технологии домът ще се превърне в напълно автономна система. Транспорт Когато решим да пътуваме извън града по суша, вода, във въздуха или в космоса, управлявани от компютри транспортни средства ще ни доставят, където пожелаем. За бързо придвижване по сушата ще бъдат построени виадукти, мостове, тунели за влакове на магнитна възглавница, ефективно преодоляващи огромни разстояния и заменящи въздушният транспорт. При товарните транспортни средства широко ще се използва модулният принцип, което значително ще повиши тяхната товароподемност и гъвкавост при товаро-разтоварни работи. За вътрешно градски транспорт могат да бъдат използвани различни ескалатори, елеватори и други подобни конструктивни решения за движение по всички направления, които ще могат да се свързват и с другите транспортни системи в домовете. Най-малките транспортни средства ще се управляват с гласови команди. Когато това е непрактично или невъзможно могат да се използват други методи – например с клавиатура. Когато няма да съществуват големите корпорации, контролиращи автомобилната промишленост в интерес на своите печалби, при транспортните системи може да се използва модулният принцип, което ще позволи постоянното им обновяване, съобразено с най-съвременните технологични изисквания. Пръстеновидни градове Във външния периметър са разположени зоните за отдих и развлечение. Селскостопанският пояс е обкръжен от воден канал и парникови съоръжения. Използваните технологии позволяват традиционните химикали и пестициди да станат ненужни. В осем зелени сектора, които се срещат в центъра на града, се използват всички възобновяеми източници на енергия. Жилищният сектор е живописен пейзаж с реки, езера и други водоеми. Жилищата се вписват органично в пейзажа. В близост до жилищните райони се отглежда здрава, разнообразна, екологично чиста храна, достъпна 24 часа в денонощието. В центъра на града има куполообразна сграда, в която са компютъризирана система за управление, училища, библиотеки, болници и комуникационни съоръжения, транспортни служби. Транспорта включва хоризонтални, вертикални, радиални и кръгови конвейри, които с максимална скорост и безопасно превозват жителите до всяка точка на града. Това е възможно най-удобният и безопасен транспорт, който премахва нуждата от автомобили. Междуградските пътувания се осъществяват чрез електромобили. Около централната сграда са разположени научни лаборатории, театри, концертни зали, спортни съоръжения, достъпни за всеки. Автономни самозадоволяващи се градове Много градове ще бъдат проектирани като напълно обособени системи, подобни на туристическите лайнери, с шестмесечна автономност. В тях има театри, паркове, места за развлечения, болници, училища и всичко останало за пълноценен живот. Всеки модул от този град ще е независим от останалите доколкото е възможно. В северните райони или на необитаеми територии тези градове могат да бъдат построени под земята. Компютъризиран комплекс В него се използват най-съвременните технологии за обработка на изображения за построяване на тримерно виртуално изображение на Земята в реално време. Комплекса използва спътниковите връзки за получаване на информация за климатичните условия, океанските течения, използването на ресурсите, популациите, аграрните условия и миграциите на животински видове по целият свят. Свързаните помежду си компютъризирани комплекси са мозъка и нервната система на световната цивилизация. Цялата информация е достъпна през Интернет за всеки. Посредством тези комплекси ще бъде управлявано нашето ресурсно наследство и осъществявано текущо наблюдение за състоянието на планетата.

2 коментара:

  1. Градовете на бъдещето ми заприличаха на картините представящи древна Антлантида.Това е нещо,което може да се построи и утре. Виждал съм подобни планове, а и вече имаме необходимите технологии.Не мисля, че и финансово нещата биха били неприемливи.Не мога да си обясня защо още никоя държава не е започнала подобно нещо.

    ОтговорИзтриване
  2. Да, проектите и идеите не са нови, но сега има технологиите и материалите, с които могат да се реализират.
    Ако се осъществи цялостния замисъл на авторите финансиране няма да е нужно :)
    Според мен не се правят сега защото всичко е свързано с много интереси - най-вече финансови. Достатъчен е факта, че има частна собственост върху земята. При сегашните правила на играта е възможно всички проучвания да сочат някоя местност за най-благоприятна от всякаква гледна точка, но разходите за откупуване на хилядите необходими декари земя да направят проекта нерентабилен. Ако е така няма човек, който би се захванал с това. Да не забравяме, че днес водеща е печалбата и това е прикрито дори и зад на пръв поглед благородни каузи :)

    ОтговорИзтриване