22.01.2013 г.

Арнолд Тойнби


Интересът ми към „Изследване на историята“ от Арнолд Тойнби бе предизвикан от предварителна информация и предговора на проф. д-р Андрей Пантев, който уважавам като учен.
Авторът е интелигентен и ерудиран, книгата се чете с удоволствие – що се отнася до стила и израза. За съжаление представянето на историческите събития и факти, както и направените изводи е неубедително и не можах да приема основните тези на Тойнби дори и в най-общ план.
Убедих се и в това, че не сме се отървали от цитатничеството, конформизма и обикновения снобизъм при споменаването на някой автор. Нагаждането към конюнктурата кара сега много историци (и не само) остро да празнословят по адрес, примерно, на Маркс и да превъзнасят Тойнби. Преди 1989 г. правеха обратното, но аз не съм им съдник. Просто бих посъветвал такива хора да прочетат написаното от човека, който превъзнасят или заклеймяват, за да не изпадат в жалки ситуации...
Все пак, искрено препоръчвам да прочете тази книжка. Всеки сам може да си изгради мнение. Още повече, една книга нищо не може да ви вземе. Може само да ви даде.

Няма коментари:

Публикуване на коментар