13.04.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава ХІ и Заключение

Глава единадесета. Начин на живот С какво ще се занимават хората? От древни времена основното занимание на човека е да се труди за оцеляването си. Това е отношението към труда и е запазено в днешната култура. В миналото хората трябвало да открият вода и да я доставят до жилищата си; сечели горите и използвали дървата за отопление и осветление. Тогава те не можели да си представят, водата може да дойде само с едно завъртане на кранчето, светлината и топлината с едно натискане на копчето. Всичко това би им се сторило магия. Древните сигурно биха се запитали какво ще правят ако са освободени от обременителният труд за тяхното оцеляване и за съществуването на племето. Необходимост от освобождаване на хората от постоянен натиск Хората, свободни от дългове, опасности и страхове се държат много по-дружелюбно, за разлика от поведението им в стресови ситуации. Ако е премахната нуждата от търговия и пари, като предпоставка за съществуването, то ще изчезне и агресивното и антиобщественото поведение. Хората няма да бъдат натоварени със задължения, които изискват много сили, време и енергия. Няма да е необходимо да похабим живота си в борба за връщането на кредити, права за здравеопазване, средства за образование, застраховки, данъци; няма да е необходимо да живеем в непрекъснат стрес от възможността да загубим работата си или да слезем на дъното на социалната стълбица, заради поредната икономическа криза. Освобождаването от оковите и премахването на условията, които пораждат завист, алчност и съперничество, ще даде нов смисъл на човешкият живот. Главната цел при създаването на новата обществена система е формирането на съвършенно различна мотивация, която няма нищо общо с егоизма и егоцентризма, със стремежа към богатство, собственост и власт. Новите ценности ще насочват хората към развитие на творческите им способности, към защита на околната среда, премахване на дефицита и, най-главното – грижата за другите и взаимопомощта. Ще се акумулират средства и време за интелектуално и духовно развитие, възможност да намерим и оценим мястото си в обществото. Дори и при тези условия, многостранно развития човек ще чувства недостиг на време – независимо, че няма да е необходимо да работи за оцеляването си. Хората ще участват в общественият живот, ще искат да научат все повече и повече за себе си и света, в който живеят. Те ще имат възможност са влияят и променят върху всичко това. Не съществува понятието „утопия“, защото то предполага статичност и неизменност. Жизнеспособността на всяка обществена система напълно се определя от способността й да се изменя и развива. Днес повечето хора не са готови за тези промени или повлияни от емоциите, или заради своето невежество. Отхвърлили грижата за оцеляване, хората могат да използват своето време за личните си интереси, да се обучават в нещата, които ги увличат. Безплатното образование дава възможност за безкрайни възможности да опознаем света, хората и нас самите. Градовете на бъдещето фактически ще се превърнат в университети, в които хората ще творят и живеят. Така се откриват съвършено нови възможности, за които не можехме и да мечтаем, заробени от безкрайната борба за оцеляване и надмощие. Такъв свят е невъзможен ако е ограничен от силата на парите. Представете си свят, открит за всеки, който желае да пътешества – без граници и изкуствени препятствия. В него можете да контактувате с хора от целият свят, можете да им помагате, да обменяте идеи и знания. Това е свят без безкрайно просене на пари за научни и медицински изследвания. Изследователските и научните центрове ще бъдат достъпни за всеки, който иска да вземе участие в тяхната дейност и да се учи в тях. Подобен подход ще бъде възприет в цялото общество. Вместо налагаща се тясна специализация хората ще могат да се развият всестранно и пълноценно, вървейки по пътя на познанието и откриването на света в неговата пълнота. Общуването между хората ще бъде в основата на решаването на проблемите мирно и без насилие. Идеята да скръстим ръце или да се пенсионираме ще остане в миналото. За първи път хората ще живеят в общество, в което може да се разбере какво значи да не стига времето да направиш всичко, което искаш. Всичко казано до тук не означава, че нашият живот ще бъде идеален. Винаги ще има проблеми, които ще изискват решение. Все пак, този подход ще подобри значително материалният и духовният живот на хората. Как ще се разпределят ресурсите В света на бъдещето продуктите и услугите ще се разпределят в нарочни центрове без да е необходимо използването на пари или други форми на обмен. Необходимите за производството суровини и материали ще бъдат доставяни автоматично в производствените съоръжения, като се използват най-съвременните технологии, пълна автоматизация и кибернетизация. Системата за обратна връзка ще осигурява необходимото количество без да се налага свръхпроизводството на някой продукт, като същевременно дефицита отпада като заплаха за нашето съществуване. В условията на паричната система хората живеят максимално близо до местоработата си и техният начин на живот е диктуван от размера на доходите им. Много богати хора, чрез начина си на живот, показват финансовият си статут. В ресурсно ориентираната икономика това поведение ще загуби смисъла си и всичко построено ще бъде съобразено с интересите на обществото, функционалността или личните вкусове на обитателя. Семейни ценности Въпреки, че последните постижения на науката и техниката са фантастични трябва да разберем, че основните промени ще бъдат не в сферата на технологиите, а в нашият начин на живот. В повечето случаи съвременната обществена система предполага, че съпрузите трябва да работят. Паричната система е препятствие за семейните отношения и не дава възможност за отделяне на достатъчно време за децата. Родителите нямат време за тях, а трябва да се вземат под внимание и стреса, и проблемите, които са предизвикани от бързо растящите цена на живота, въобще. Именно, с оглед на пълноценното развитие на семейството, нашата система се показва в цялата си пълнота. Свободният достъп до продуктите и услугите ще направят домът ви по комфортен, а премахването на парите ще ви освободи като личности и като семейство от стреса и повечето конфликти. Този обществен модел е създаден за да могат хората да правят това, което искат, за да може всеки да покаже своят потенциал, да осъществи мечтите си без намеса на държавните институции и без финансова принуда. Заключение Днешните конфликти между хората са причинени от разликите в ценностните системи и ограничения достъп до предметите от първа необходимост. Ако успеем да оздравим цивилизацията на бъдещето, усилията ще бъдат насочени към решаването на общочовешките проблеми. Те са възстановяването на разрушената околна среда, разработката на иновационни технологии, проблемите по увеличаването на добивите от селското стопанство, усъвършенстване на комуникациите и т.н. Хората, освободени от финансовата система, ще бъдат свободни в избора си на начин на живот, занимания и интереси. В резултат на всичко това, хората ще живеят по-дълго, ще бъдат по-здрави и по-щастливи. Мерилото за успех в новата система е степента на осъществяване на собствените идеи, а борбата за власт и богатство. Когато образованието и ресурсите станат достъпни за всички човешкият потенциал ще е настина безкраен. © 2007 ▪ Жак Фреско и Роксана Медоуз Други разработки на Жак Фреско можете да намерите на уебсайта: http://www.TheVenusProject.com Venus Project, Inc 21 Valley Lane Venus, Florida 33960 USA fresco@TheVenusProject.com meadows@TheVenusProject.com

6 коментара:

 1. Само една забележка. Не мисля,че тясната специализация ще отпадне. Основата върху, която ще стъпят хората от бъдещето ще бъде широка, но за решаване на конкретни проблеми специализацията се налага. Не само поради факта,че всеки човек е индивидуален. Някои проблеми и открития, дори с помощта на свръхмощни компютри, не се решават за един ден.Мозъкът на хората функционира различно.Един човек може да е полезен на дадено място, а на друго безполезен,въпреки усилията си и добрата воля.

  ОтговорИзтриване
 2. Съгласен съм, но тя няма да бъде определяща за целия живот, както е сега. Освен с тясната специалност, човек би могъл да се занимава и с други неща. Идеята е голяма част от дейностите да се поемат от ИИ. Разбира се, че субективните човешки решения трудно могат да бъдат игнорирани. Все пак, не е ли чудесно да не се намесваме в икономиката :) - само това да е, съвсем не е малко!

  ОтговорИзтриване
 3. Интересува ме и друго.Проектът е нещо, което описва бъдещето. Какво обаче правим в настоящето, за да се случат тези неща. Има ли някаква практическа работа. Защото, ако мога да се пошегувам с определението,което си дал в профилът си "мързелив икономист", аз от доста време се окачествявам, като "мързелив наблюдател". Да бях само аз такъв, светът ще го преживее, но сме много:).

  ОтговорИзтриване
 4. Въпросът е много уместен. В отговора му се крие част от причините да подкрепям движението. В първия постинг (http://slavuncho.blogspot.com/2009/01/zeitgeist-movement.html), който публикувах - за целите на движението може да се прочете: "Системите, основани на елитаризма и властта, не се променят чрез традиционните протести и политически движения. Ние трябва да преминем от тези „въстания и революции“ към много по-ефективни методи. Трябва да престанем да поддържаме системата. Трябва постоянно да разпространяваме знанията, идеите за единство, взаимопомощ и състрадание. Ние не можем да „воюваме със системата“. Ненавистта, насилието и войната – както показва историческият опит, не са инструментите за промяна. В своята същност те винаги съдържат същите безнравствени методи, които използва и съществуващата нехуманна система за конт­рол."
  Опитвам се да правя тези неща по свой си начин. Не знам колко е ефективно, но... Доколкото познавам човешката история, нищо наложено със сила не е просъществувало повече от няколко десетки години. Не съм вярващ и не бих искал да обидя никой вярващ като правя такова сравение, но преди 2000 години християните не налагат, а убеждават във вярата си.
  Разбира се, нищо в човешкият живот или в историята на цивилизацията не е черно и бяло. Идеите, които предлага неполитическото движение "Духът на времето" могат лесно да бъдат изкривени и използвани за лични или групови интереси. Примери пак много - като започнем отново с християнството и завършим с най-новата история - идеите на комунизма.
  В крайна сметка, най-лесно би било да спретнем една завера, да вземем властта и да обявим с декрет: "От днес ще е така и така...". Това е най-бързият и лесният път към провал. Мисля, че по-добрият начин е разпространението на знанията, образованието, убеждението... Според мен, една от фаталните грешки на Ленин е, че започва да гради ново общество с крайно необразовани и бедни хора и то чрез насилие. Последствията се видяха...
  Най-големият недостатък за подкрепящите Движението е, че промените в обществото могат да отнемат десетки години. Самият процес на утвърждаване е еволюционен, но пък става въпрос за фундаментални промени в главите на хората. Трудна работа, но пък за къде да бързаме :)

  ОтговорИзтриване
 5. айде и аз да кажа нещо...търсех подобна тема и се радвам че има такава...моята идея за бъдещето е ...да няма пари и тем подобни заместители...а да се създаде електронно само/социално съзнание,което да сканира всеки кога/какво мисли,и ако е социално полезно и градивно ,да дава на всеки индивид по електронен път енергиен/електронен кредит,който да му служи за разплащане във всички точки на света,използвайки собствените си пръстови отпечатаци(примерно),...ако ли пък индивида е антисоциален и егоистичен,социалния му енергиен кредит намалява и той сам се елиминира от обществото...няма полиция,няма власт и властуващи,няма контролни и данъчни и тем подобни органи и институции,само свободни хора,които мислят един за друг и само позитивно,и наблюдаващото ги електронно самосъзнание(ако не бъде хакнато от някой добронамерен специалист),но както и да е,за друго по -добро от това още не съм се сетил...важен момент в тази идея,е че не е нужно със сила/оръжие да се завзема власта,няма да има власт,само се интегрират електронни карти/чипове ,които да излъчват като сигнали мислите и намеренията на притежателите си и да съхраняват електронния им кредит...хората няма нужда да работят нещо определено,дори когато мислят и си лежат вкъщи,но са позитивни,те ще получават кредит,но ако за миг си помислят да откраднат или наранят нещо или някого,кредита автоматично им намалява прогресивно,спрямо продължителноста и интензивността на негативните им мисли...та така скъпи другари...не че подобна идея е идеална,но в света който живеем,само можем да мечтаем и да си говорим за тия неща...надявам се един ден,докато съм жив,да го видя...
  благодаря

  ОтговорИзтриване
 6. Остава ни да се надяваме, че разумът на хората ще им позволи да създадат едно по-добро бъдеще...

  ОтговорИзтриване