10.04.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава ІХ

Глава девета. Морските градове Границите на океана Живота на нашата планета се поддържа от водните потоци. Това е кръвоносната система на планетата – реки, езера, морета, океаните, снега, леда, дъжда, подземните води и водоносните хоризонти. Водата е в безкраен кръговрат. Слънчевата топлина, въртенето на Земята и силите на Кориолис поддържат жизнения цикъл на биосферата, включително и на хората. Често говорим за неизползваните участъци от сушата, но почти винаги забравяме за неусвоените от нас ресурси на морските простори. Човечеството хиляди години използва водните пространства за улов на риба и транспорт, но едва сега започваме да осъзнаваме огромния потенциал на безкрайните възможности, скрити в морските дълбини. Моретата и океаните са съкровищниците на нашата планета, от които можем да получим всичко необходимо. Замърсяване на световният океан в миналото През август 1970 г. армията на САЩ умишлено изхвърля в Атлантическият океан контейнери, съдържащи 67 тона нервно паралитичен газ. Най-лошото е, че мястото е недалеч от основната артерия поддържаща живота на Земята – Гълфстрийм. Това налага почистването на океана належащо. Военно-морските сили, рибарските кораби, пътническите лайнери и крайбрежните градове използват океана като място за изхвърляне на отходните си води. Замърсяването на околната среда е една от най-големите заплахи за човечеството. Влошаването на здравето, болестите и смъртността са пряко свързани със замърсяването на крайбрежните води. По крайбрежието на Южна Азия живеят 825 милиона души без елементарни пречистващи съоръжения. Не е трудно да се разбере защо замърсяването на крайбрежните води е най-голямо в света. Като се прибави и риска от цъфтежа на токсични водорасли, което е причина за смъртта на огромно количество риба и унищожението на кораловите рифове1. Дейностите, разрушаващи световният океан са много. Големи търговски траулери нанасят вреди на екосистемата на повърхността и дъното. Техните мрежи остъргват дъното и убиват организмите, живеещи там, унищожават храната им и жизнената им среда2. Тази екосистема е в основата на процеса по възстановяване на организмите. Този процес носи повече вреда за океана от изсичането на горите на земята. Едно тралене убива от 5 до 20 % от морските животни и това продължава денонощно, в продължение на много години3. Погрешната потребителска политика е „създала“ огромни безжизнени пространства в Мексиканският залив, около делтата на Мисисипи. Разрушителните капиталистически методи доведоха морето до предела на неговите възможности за оцеляване. Големите, успешно размножаващи се популации от риби са на границите на измирането. Морските обитатели и кораловите рифове бързо изчезват и това е следствие от нашият начин на живот. От друга страна това води и до заплаха за нас, която е следствие на нашето безразличие и варварска самонадеяност. Новото отношение към „паяжината“ на живота С въвеждането на ресурсно-ориентираната икономика радикално ще се измени ценностната ни система. Тогава никой няма да може да забогатява за сметка на грешките от миналото. Главната ни цел ще бъде да заличим последствията от тези грешки и да осигурим здрава и ефективна околна среда. Ако към океаните се отнасяме грижливо те могат с лекота да осигурят повече от достатъчно ресурси за изхранването на целият свят. Световният океан може да поддържа милиарди животи със своето богатство и разнообразие, осигурявайки ни полезна храна. По-голямата част от морските обитатели са съсредоточени близо до повърхността. Все пак, живота тържествува и в най-дълбоките части на океана, където не прониква слънчева светлина. Великите океански течения, движени от въртенето на Земята, пресичат океаните на планетата. Тези течения преминават с различна скорост, дълбочина и посока. Гълфстрийм за една секунда пренася 30 милиона куб.м. вода. Този обем пет пъти превишава дебита на всички сладководни реки на Земята. Теоретично, този потенциал е еквивалентен на милиарди ватове в денонощие. Толкова се произвежда от две големи АЕЦ, замърсяващи околната среда и представляващи ядрена заплаха. Добавете към това силата на вятъра и вълните, даващи ни неизчерпаем потенциал от източници на електроенергия. Енергия може да бъде поличена и от биомасата чрез преобразование на органическите отпадъци в горива. На морското дъно и в морската вода има огромно количество метали и минерали, които могат да бъдат използвани за преодоляването на ресурсния дефицит. За извличането на тези суровини са необходими нови технологии, които не разрушават морското дъно. Морските градове Колонизацията на океаните е последната територия, непокорена от човека на Земята. Започването на масово строителство на морски селища е неизбежно и тези градове ще станат едно от великите постижения на ХХІ век. За максималното използване на океана - този щедър източник на ресурси е необходимо да започне строителство на огромни съоръжения, предназначени за изследване и разработка на неговите ресурси. Морската промишленост може да осигури прясна вода, чиста енергия, полезни изкопаеми, което ще ни помогне в бъдеще за преодоляване на ресурсния дефицит. Изграждането на морски градове ще ни помогне да решим проблемите с пренаселването и ще осигури за всички благоприятни условия за живот на сушата и във водата. Тези водни селища могат да бъдат построени навсякъде на планетата. Тяхното управление ще се осъществява чрез автоматични компютъризирани системи свързани с глобалната информационна система. Водните ресурси са ни необходими за оцеляване и имат ключова роля за живота на Земята. Експлоатация Много морски градове могат да бъдат използвани и като учебни заведения или научни центрове, в които студентите от цял свят могат да изучават океанологията и да изследват морските дълбочини, теченията, да правят прогнози за климата, да следят за чистотата на водата, да правят геологически изследвания. В тези дейности широко ще се използват дистанционно управляеми роботи и подводни апарати. Морските платформи могат да се използват като стартови площадки за излитане на космически кораби. Разположени близо около екватора, те ще дават възможност да се икономисва значително количество енергия, използвайки центробежната сила на Земята. Центробежната сила на екватора е най-голяма и това ще даде допълнително ускорение на космическите апарати за излизане на геостационарна орбита. За обслужване на полярните орбити стартовите площадки ще бъдат разположени на западното крайбрежие на САЩ. Все пак, ще има и области от океана, в които няма да се допуска човешко присъствие. Такива природни резервати само по себе са съкровища и ще бъде по-добре да бъдат запазени в естественият им вид. Такива ареали да Карибският и Изумруденият шелф, където са най-чистити води и най-красивите рифове в западното полукълбо. Водите там се променят от Гълфстрийм от прекрасно тъмносиньо до проблясващи отенъци на зеленото. Подобни места има и на юг в Тихият океан, има и на много други места по света, където хиляди километри от крайбрежието не са докоснати от човешка ръка. Много от тях ще се използват като водни резерати за изпълнение на общочовешката задача – опазване и защита на околната среда. Начин на живот в морските градове Морските градове предоставят голям избор от завладяващи занимания и увлечения за милионите си обитатели. Тези мегаполиси могат да бъдат построени под или над водата. В подводните паркове, през огромните илюминатори, жителите ще могат да наблюдават природните чудеса и цялата красота на подводният свят – огромен естествен аквариум от прозореца на вашият дом. Седейки зад компютрите си хората ще могат да комуникират с делфините и другите видове. Потапянията ще стават чрез подводни шлюзове. Хората ще могат да участват в изследвания, морски плавания, гмуркания с акваланги. Хората ще използват всички възможности, които предлага морският град, при това - без да нарушават баланса на морският свят. Строителство Огромните морски съоръжения могат да бъдат строени под и над водата. Тези конструкции представляват забележителни инженерни проекти с въздушни и морски съдове, оборудвани със средства за дълбоководно потапяне. За максимална ефективност тези градове ще имат кръгла форма, а многоетажните домове ще бъдат построени от предварително напрегнат бетон, усилен с най-здравите композитни материали от въглеродни влакна. Някои от градовете ще бъдат плаващи, други на опори укрепени за дъното, обградени с вълнорези, защитени от силните ветрове и големите вълни. В по-дълбоките води градовете ще бъдат закотвяни, други ще се придвижват със собствени двигатели. С помощта на подвижни колони с диаметър 6 метра тези съоръжения ще могат да се фиксират към морското дъно на дълбочина до 50 метра. Много от морските съоръжения могат да бъдат построени в технически развитите области, а след това да бъдат буксирани до постоянното си място на секции или целите, както това става сега с нефтодобивните морски платформи. От секциите могат да се моделират съоръжения с различно предназначение, а при необходимост ще бъдат демонтирани и премествани. Някои закотвени надводни конструкции ще изпълняват ролята на морски бази за добив на полезни изкопаеми. Тези куполообразни съоръжения могат да бъдат напълно автоматизирани и специализирани за изпълнение на различни задачи. Всички морски проекти трябва да предвиждат максимална безопасност за околната среда. Преди да започнем колонизацията на океана задължително трябва да пресметнем всички възможни странични ефекти за хидросферата на планетата. Енергия Ние можем да построим хиляди платформи, на които са монтирани мощни турбини, задвижвани от морските ветрове. Такива вятърни турбини и слънчеви батерии ще бъдат поставяни на горните палуби. Студените води от дъното на океана могат да бъдат използвани за производство на електричество на принципа на топлинната помпа, което ще даде възможност за непрекъснато получаване на енергия, значително надвишаваща нуждите на населението. Морско стопанство Морското стопанство включва отглеждането на различни морски култури и развъждане на риби, като тези дейности се съчетават естествено. Морските платформи са оборудвани със слънчеви батерии, опреснители за вода, хидропонни ферми. Разбира се, цялото морско стопанство трябва да бъде обвързано в единна система за усвояване на океана. Трябва да бъдат взети всички мерки за избягване на намеса в природните процеси, които са помогнали на човечеството в неговото оцеляване през вековете. Транспортни средства До морските градове ще има достъп чрез самолети, надводни и подводни морски съдове. Те ще бъдат оборудвани със съоръжения за товаро-разтоварни работи. Големи кораби ще бъдат използвани за пренасяне на продукти и хора между морските градове. Компютърните системи за аеронавигация ще осигурят безопасно придвижване във всички посоки. Сътрудничество Координираната информационна система между морските градове и връзката им с другите човешки общности ще осигури достатъчно ресурси. За да се постигне тази цел трябва да работим заедно, като признаем, че ресурсите на Земята са на всички. Ако не можем да приемем такова решение, при протичащите процеси на интензивна експлоатация, замърсяването на океана може да стане необратимо.

2 коментара:

  1. Относно неизползваните ресурси на океаните съм съгласен. Имам малки съмнения ,относно практическото осъществяване на идеите за морски градове. Природните стихии в океаните са многократно по мощни от тези на сушата. Не съм сигурен, че такива градове ще са приятно място за живеене. Подводните градове пък имат други недостатъци. Хората не биха свикнали да живеят в затворени пространства.

    ОтговорИзтриване
  2. Както и много други и тя не е нещо ново. Споделям съмненията ти, но си спомни и друго - какви представи имаха хората за Космоса, а нещата се оказаха по-различни...
    Мисля, че трябва да се експериментира с построяването на 1 - 2 града и да се види как ще се развият. Световният океан наистина крие тайни и богатства, които не можем да си представим.

    ОтговорИзтриване