12.01.2009 г.

Социология - "Духът на времето"

Социологията често се определя като „наука, изучаваща обществото и отношенията между хората“. Тя разглежда социалните структури - духовни и материални. Духовна социална структура е наложилата се религия с нейните институции и дейност, оказваща силно влияние върху общественото съзнание. Например, не приемащите абортите християни смятат, че човека е отделен от природата елемент и за това умъртвяването на зародиша е страшен грях. Аналогично на това, нашата парична система принуждава хората да вярват, че принципа на вечната борба и съперничество, е единствения и най-ефективния начин за взаимоотношенията между хората в обществото. На свой ред, материалните обществени институции съществуват под формата на абщински и държавни структури и също оказват много силно влияние върху обществото. Разбира се, на практика всички материални обществени институции са тясно свързани с религиозните учреждения, тъй като религията им дава необходима идеологическа база. А сега да преминем към един от най-важните социални проблеми за т.нар. „човешка природа“. Много хора са убедени, че съперничеството и борбата за власт са вродени на човека. Вярват, че общественото разделение и йерархията са естествени процеси в обществото – по аналогия с дивата природа. На практика това са много сериозни заблуждения. Ако внимателно наблюдаваме лъвски прайд ще забележим, че в него съществува твърдо установена йерархия и силна конкуренция за храна и лидерство. Такива сравнения карат хората да мислят, че войните, алчността, егоизма и т.н., са естествени човешки качества. Трябва да се разбере, че в този случай ние изпускаме много важен детайл. Ние не отчитаме условията на околната среда, където лъвовете живеят в условията на дефицит. Лъвовете са ограничени в своите способности. Те не могат да създадат условия, при които винаги ще имат храна. Те трябва да ловуват и да се бият помежду си за парче месо. Тези условия ги принуждават към съперничество. За да оцелеят лъвовете ТРЯБВА да бъдат агресивни, включително и помежду си. Що се отнася до йерархията, то тя възниква като следствие от съперничеството вътре в прайда – най-силните и здрави екземпляри са доминиращи и се ползват от своите предимства. Подобно на тези отношения се формират и отношенията в човешкото общество. През цялата човешка история хората живеят в условия на дефицит – като останалите животински видове. Все пак, с течение на времето ние ставаме все по-“цивилизовани“, благодарение на нашите творчески способности. За разлика от лъвовете, хората могат сами да създават необходимите условия, които да ги освободят от проблемите, рутинната работа и дефицита. Определили истинските причини за човешкото поведение, ние разбираме, че когато дефицита бъде напълно премахнат, човешкото поведение значително ще се промени, тъй като повече няма да са необходими конкуренцията, лидерството, агресията. Именно заради това, създадените върху остарели представи и догми идеологии, такива като теистичните религиозни учения, се позовават на това, че човек е създаден по „определен“ модел. Християнството твърди, че хората по рождение са „грешни и порочни“. Такива догми са абсурдни, лишени от смисъл и са основани единствено на примитивни разбирания за човешкото поведение. Няма никаква разлика между младенците Ганди и Хитлер. Околната среда, жизненият опит и възпитанието оформят личността и мирогледа на човека. По тези причини, истински промени в обществото ще се случат единствено ако отстраним причините, пораждащи агресивно поведение и духът на съперничество. Затворите, полицията и законите не решават тези проблеми, а понякога дори ги задълбочават. Трябва из основи да променим нашата култура, нашите ценности и да променим условията на нашия живот така, че човешкото поведение да се промени към по-добро.

2 коментара:

  1. Истина! Отглеждаме сами храната си и строиме жилишата си. Въпреки това и сред хората има зверове.

    ОтговорИзтриване
  2. Има, но мисля, че в общия случай е подражание на околните - "живееш ли с вълци, трябва да виеш като тях". Цялото възпитание е насочено именно към овълчването на хората. Не можеш да очакваш от човек не видял нищо хубаво в живота си да пее ангелски дитирамби.
    Кръгът е затворен - системата :) ни прави такива, а ние подкрепяме/правим системата.

    ОтговорИзтриване