3.08.2010 г.

Нищо ново под Слънцето...

Новият Тодор Колев, новата емблема на нашата дипломация е Шкумбата.
Никой цар не си е пращал шутовете за дипломати, но ние го правим с някакъв мазохизъм. От друга страна, показателно е къде отива новоизлюпеният дипломат от кариерата (от коя - не е важно!). Известно е какви ги изпляска гордостта българска в Чикаго пред нашата емиграция там. След него май наистина Шумбата е най-подходящ... Даже преди него трябваше да отиде, че да си помислим, че всичко, което издрънка е на майтап (на гол .ъз)...

5 коментара: