8.03.2013 г.

Мнение


В началото на това писание искам да подчертая, че не съм член и не представлявам интересите на никоя партия, асоциация, фондация, обществено движение, група и т.н. от български или небългарски произход и сфера на действие. Изразено е личното ми мнение на български гражданин. Написаното може да се използва без ограничения.

Ситуацията в държавата изисква обмислени и отговорни тактически решения, които да стабилизират обществото. Всякакви опити за търсене и реализиране на цели, обслужващи нечия идеология са ненавременни. Възцаряването на „вечна обич“ и „вечна правда над света“ може и трябва да почака. Сега не е време за революции и смени на модели и системи. Резултатите са предсказуеми. Трябва да се опази и стабилизира държавата. Хората са гладни.

Политика
В сегашната криза, обхванала обществото, трябва да се изясни важният въпрос относно служебното правителство. Неговото създаване и функциониране са първият политически акт на единствената легитимно действаща институция – президента. Подчертавам – Президента, а не гражданина Росен Плевенлиев. Сега не е време за лични, политически и „обществени“ войнички. Проблеми в поведението (меко казано) – лично, политическо и обществено, могат да се намерят на всеки. Написано е в една дебела книга: ...който е безгрешен, пръв да хвърли камък...
Да се върнем към съставянето и правомощията на служебното правителство. Те са определени от Конституцията и РЕШЕНИЕ № 20 от 23 декември 1992 г. по конституционно дело № 30 от 1992 г., докладчик съдията Александър Арабаджиев (Обн., ДВ, бр. 1 от 05.01.1993 г.). Всички други тълкувания на медийни еднодневки, политолози, социолози, обикновени юристи, както и платени и безплатни врачки и гадатели са спекулативни внушения в нечия полза.
Служебното правителство трябва да изпълни предвидените от закона задачи. Неговите действия трябва да са съобразно закона, както и прозрачни и разбираеми за обществото. Формите за контрол могат да бъдат разнообразни, но не трябва да се институциализират. Никога не трябва да се забравя въпросът зададен отдавна от един разумен човек: Кой ще контролира контролиращите?
Моралната и политическата отговорност за създаването на служебното правителство са на президента. Служебното правителство отговаря и пред закона за действията си. Трябва да им са даде възможност да изпълнят ролите си. Всякакви прогнози и обикновени заклинания са деструктивни, обслужват лични и политически цели и не водят до решаването на проблемите, а до тяхното задълбочаване.

Икономика и управление
Служебното правителство може и трябва да започне промяната на икономическите условия. Действията на правителствата след '89 година в областта на икономиката (и не само, разбира се) бяха хаотични, безпринципни и насочени към решаване на лични и партийни интереси.
На първо място трябва да се даде на хората възможността да работят. Трябва да се дадат улеснени и преференциални възможности на българските граждани да използват всички форми на икономическа инициативност и активност. Сега те са задръстени от безобразна бюрокрация и фискални пречки, които правят безсмислени или невъзможни опитите в тази насока. Така могат да бъдат увеличени заетостта и доходите на гражданите. Особено внимание трябва да обърне на балансите на отделните икономически отрасли, като се даде приоритет на науката и производството. Всякакви надежди и щения за „чужди инвестиции“, „европейски фондове“ и тем подобни могат да се използват, но на тях не може да се разчита за възстановяване на икономиката. Това може да стане само с български ум, труд и средства. Действията и бездействието в тази насока са определящи за съществуването на нацията и държавата.
Друг важен проблем, който може да бъде решен по-безболезнено (по тази причина го разглеждам на второ място) от служебното правителство и е пряко свързан с икономиката, е драстичното съкращение на държавната администрация, оптимизиране и рационализиране на нейната дейност в полза на гражданите. Там е погребан много жив производителен труд, който трябва да се освободи за икономиката, а не да получава пари за преливане от пусто в празно и опазване на лични и партийни интереси. Елементарно е да се направи сравнение как и с колко се управляват градове по-многочислени от държавата ни и с не по-малко политически, икономически и социални проблеми. Казаното се отнася и за всички останали политически, икономически и социални структури подвластни на правомощията на това правителство.
Разбира се, належащи са и други мерки, сред които е осигуряване на свежи пари, съживяването на селското стопанство, насочване на икономическите връзки и интереси към Русия, Китай, Япония, Индия и страни от Южна Америка и т.н. Може да се направи още много или да се поставят основи за в бъдеще, но това е от правомощията на служебното правителство. Аз не съм си поставил задачата да бъда изчерпателен поради липса на достатъчно информация, а и мащабите са такива, че проблемите трябва да се обсъждат и решават от екипи от специалисти.

Социална сфера
Действащите закони дават достатъчно свобода, права, но и отговорности на гражданите. На този етап е достатъчно законите да се изпълняват от управляващите и от гражданите. С неизпълнението на закона не могат да се правят компромиси. Незнанието на закона не е извинение за никой.
Най-важният социален проблем на България сега е демографската криза. Това е националния интерес и въпрос за оцеляването на нацията. Проблемът не е партиен. Служебното правителство трябва да започне обмислени и законови действия в тази насока. Време няма.
Трябва да се разреши на пенсионерите не само да съществуват, но и да живеят.
Решаването на социалните проблеми е в пряка зависимост от икономиката. Само работеща и произвеждаща икономика може да позволи да се решат проблемите с раждаемостта и отглеждането и възпитанието на децата, пенсионерите и безработицата. Тук са и проблемите на образованието и... и още много други. Приоритетите, които ще си постави служебното, а и следващите го партийни правителства, ще покажат доколко те са български.

Бъдеще

Трябва да се подчертае, че проблемите по управлението на обществото в негов интерес не са политически. Политиката е средство за реализиране на идеите на група хора по отношение на пътищата за развитие на обществото. Българското общество е ситуация, в която трябва да се постигне национално политическо съгласие по най-важите приоритети. Безпредметно е да се спори сега кое по-добро – лявото, дясното или центъра. Ако се обърнем към религията, може да се каже – няма значение на кой господ се молим, важното е да помогне. Не призовавам да се заличат партиите и идеологическите, каквото и да значи това, различия между тях. Не сме нито в подходящото време, нито на подходящото място. Различията са преодолими, когато е поставено под въпрос съществуването на 99 % от българите.
Ако няма българи, няма България, няма партии, няма... нищо.
Искам да предложа, в съвсем ограничен обем, виждания за бъдещата политика.
Конституцията определя разделението на властта на законодателна, изпълнителна и съдебна. В този смисъл, избирането на министър-председател и, по негово предложение, на министерски съвет от единствения законодателен орган – Народното събрание, не ми се струва особено логично. Създават се условия партиите да се борят единствено и само да овладеят изпълнителната власт чрез мнозинството си в парламента. Резултатите от това поведение са болезнено видими.
Според мен, президентът трябва да назначава министър-председателя и правителството, които да изпълняват политиката и законите, създавани в Народното събрание. Не е необходимо правителството да се структурира и назначава съобразно политическото представителство в парламента. Правителството не трябва да е създател на политика, а изпълнител на политиката на Народното събрание, която се формира демократично. Тук не става въпрос за президентска република. Цялата политическа и законодателна власт е в ръцете на избраното Народно събрание. Президентът – пряко избран от народа може да поеме отговорностите по създаването и конструирането на изпълнителната власт. Разбира се, такава стъпка подлежи на обсъждане и разбиране, най-малкото защото е свързана с промяна на конституцията.
Друг важен проблем е преосмислянето, с оглед стратегията за развитие на България, степента на ангажираност към структурите на ЕС и НАТО. Политиците ни повтарят като мантри тези абревиатури и ги ползват за оправдание и очакване на мана небесна. Няма да дойде. ЕС и НАТО на са създадени в интерес на България. Тяхната роля е да опазят общества с друга историческа съдба и роля в човешката цивилизацията, с други ценности и култура, с други интереси.
България трябва да бъде неутрална страна и това е смислен въпрос за национален референдум. Слугинажат на политическата класа по отношение на ЕС, НАТО и САЩ трябва да се прекрати. Политическата класа и обществото трябва да възприемат единствено и само българските национални интереси за своя програма. За интернационализъм и глобализъм някой ден ще дойде време, но не в обозримото бъдеще. Това бъдеще трябва да бъде предвидено и търсено в една стратегическа визия на национално съгласие за развитието на България. Светът е богат и разнообразен. Трябва да се развиват отношенията не само с посочените по-горе държави и организации, а и с всички останали, съобразно с националните ни интереси, а не с идеологическите, политическите или историческите митове и легенди.
Накрая за ролята на гражданите в съществуването на държавата.
За осъществяването на контрол и влияние върху трите власти има всички законови и политически предпоставки. Необходимо е всеки от нас да познава законите и да знае какво иска, защо го иска и – евентуално да предложи как да се направи. Така всеки от нас е фактор в обществото. Навлизането на граждански/обществени структури във властта няма да доведе нито до по-добър контрол, нито до по-добро управление. Те ще бъдат асимилирани и обезсмислени. Естествено е, когато действията на политици и управляващи са в разрез с нашите разбирания за морал, законност и национални интереси да искаме тяхната смяна. Това трябва да стане не „на юруш“, не под влиянието на, макар и добре прикрити, нечии интереси, а на основание на нашата информираност, знание, анализи и воля за действие. Незнаещият е слепец, който може да бъде поведен навсякъде. Време е да прогледнем.

6 коментара:

 1. За съжаление днес никой не слуша, не мисли за утре, а дори и за днес. Аз се отказах да коментирам ситуацията, дори и в лични разговори.Дано не съм прекалено черноглед.

  ОтговорИзтриване
 2. Споко. 13-14 века тоя народ не е можел да решава за нищо, сега за 23 години няма как да се научи от раз. Малко време, малко практика и всичко ще се намести.

  ОтговорИзтриване
 3. на сайта „Трансферите в Бундеслигата – лято 2015“ в blitz. bg (от 2 септември 2015 година) пише важни коментари за християнството

  ОтговорИзтриване
 4. Ще напиша нещо интересно - Един добър човек би желал на бежанците днес /и въобще на всички хора/ да живеят добре и човешки /и да имат работа и мир в техните държави- и където и да се намират по света/, а не да измрат от вируси, атентати, в газовите камери и прочие /да не забравяме, че и българи в миналото са били бежанци- и че след 1989 година и много българи търсят препитание и оцеляване в чужди държави/. На много места в Интернет и т.н има призиви и т.н (да бъде извършено от мъже, в затвори, полиция и т.н) за жестоки изтезания, отрязване на ръце и крака, пенис кастрация, анални изнасилвания - и с предмети, евтаназия и т.н - за тъмнокожите хора (роми (цигани) с мургава кожа , негри, дравиди)- аз не мисля, че е уместно (макар и аз да мисля тъмнокожите хора за много лоши и нередовни (може би гейовете от другите раси, са подобни на тях)- това да се пише и т.н в Интернет и т.н (дори и ако реално, това е било извършвано)- особено, ако се прочете и от деца. Надявам се в бъдеще Земята да се оправи и вече да няма омраза, човек или хора живеещи и т.н в страх и т.н, убийства на човек или хора, самоубийства, злоба, гняв, желания (и/или желание и/или заплаха (или заплахи)) за нечия смърт и/или кастрация и/или зло и т.н, удавяне ,насилие, смях и т.н- с психично болни и т.н, смях и т.н- с заекващи хора и т.н, богохулства (дори като негодувание, нетърпение, отчаяние, ликвидация на мъжете, отегчение и т.н), изкормване (или пожелания и т.н за нечие изкормване) в Интернет и/или филми и т.н, изтезания, безразборен секс, неуважение и/или обиди и т.н - към родител/и и т.н, безработица, лоши прояви, болести и прочие лоши неща между хора (в хора) и прочие - а да има добър и щастлив живот за хората и добър шанс за всеки човек. На света му трябва любов, мир и доброта (и да се промени положително - от лошите крайности до които е стигнал)!Според мен: света трябва да върви към положителни промени и вече да няма войни, конфликти, геноцид/и (над) човек и/или хора, убийства, побои, самоубийства, насилия /в филми, романи, сериали и т. н/, черен и/или лош хумор /примерно с - педераси /изнасилвания (над) тях и въобще и т. н /включително още от детска възраст, импотентни мъже и прочие/, вражди, вулгарни думи, и нищо лошо на Земята. Дано по-скоро света се оправи и промени към добро - аз желая свят без страдание, насилие и въобще без всякакви лоши неща!! Надявам се по-скоро света да се оправи и промени към добро : и отново хората по света да имат добра работа; добър и щастлив живот и т.н!!Ще напиша нещо на друга тема: хората нямаме право да призоваваме (да се смеем и така нататък) за кастрации на хора и така нататък, стерилизация (насилствена и т.н), изнасилвания (и/или съвети и/или заплахи за тях- било анални на мъже и така нататък) на хора и т.н, убийства,самоубийства, войни, вражди, омраза, влизане и/или ходене на хора при психиатри (и/или техните психични и т.н проблеми), побои,удари по тялото, кавги и/или спорове, геноцид над нации от хора, заплахи с оръжие и/или думи (дори казани на шега) и т.н-дори показани в филми, сериали и т.н- това е моето мнение! Няма доказателство, че изнасилвача и физически здрав (а може и да е осъден несправедливо, а реално да е невинен)- би повторил това свое престъпление). Може би само съд може да решава присъдите за всеки човек и т.н. Хората нямаме право да призоваваме за -влизане в болници (вземане на лекарства- било психиатрични и т.н)- било психиатрии и т.н (ходене на лекар/и - било психиатри и т.н) ....На света му трябва да се промени положително - от лошите крайности до които е стигнал), аз не желая изтезания, жестокости, бой, насилия,пошлост, вулгарност, лоши неща, трафиканти на каквото и да е, и т.н - които неща не трябва да съществуват в един добър и възстановен свят (на което се надявам скоро да стане със Земята). ...

  ОтговорИзтриване
 5. Виждал съм цигани, които излизат от адвокатски кантори, стоят на вестникарски будки, вървят по улица (или пресичат тротоар), или чакат в коридор на болница (за физически болести) и прочие- да разговарят с гласове като абсолютни дебили и дегенерати и/или с най-пошлите думи (през 2010 година- една млада циганка крещеше (от разстояние 1 километър) най-вулгарните думи за полови органи към група момчета-а те я аплодираха).През лятото на 2012 година в центъра (докато е имало много - хора) на голям български град са вървели трима мъже (видимо по-млади) и единия (от тях) е нарекъл на висок глас (някакъв мъж - вероятно за когото те са говорили) с най-пошлата дума за пенис. Чувал съм, че дума която на китайски език е име (мисля) и лично и фамилно име (за мъже -може би и на жени), а също е име (и/или част от име) на региони в Китай (а аз мисля е име и на една етническа група в Китай) на български език (а може би и на руски език- а може би - и на украински, полски и беларуски езици) означава една от най-вулгарните думи за пенис. Друга дума на български език (която също- означава една от най-вулгарните думи за пенис), а също на български език- първите три букви от тази дума (а (аз мисля) - и на всички славянски езици - с изключение на руския език) означава дума (която е пет буквена) която е най-вулгарната дума за блудница (мъж или жена - но самата дума на български език е в женски род) : а същата тази три буквена дума на български език (която също- означава една от най-вулгарните думи за пенис) - е първите три букви от най-вулгарните думи за пенис на (аз мисля) всички славянски езици от бивша Югославия- а същата тази три буквена дума на български език (за която (аз писах) досега, че- означава една от най-вулгарните думи за пенис) е първите три букви (или- последните три букви) от фамилно име- на мъже и жени (а също (аз мисля) е първите три букви от думи на руски, немски и френски езици) на руски, полски, украински, японски, немски и френски езици. А аз мисля че е най-добре във всеки език да се махнат най-вулгарните думи (и по-слабо вулгарните- като за секс; мъже и жени блудници; за гърди, задни части, изпражнения, урина и т.н) и най-силно вулгарните - като за полови органи. Дано по-скоро света се оправи и промени към добро- аз желая свят без страдание, бедност, болести, побои /с или без тежки последствия за бития човек или хора/, престрелки, изгорен човек или хора, ликвидация на човек или хора, престъпност, насилие, зло, зложелателство, омраза, геноцид/и, черен хумор, лъжи, пропаганда, и въобще без всякакви лоши неща.

  ОтговорИзтриване
 6. I write from abroad

  And I think need : peace on Earth and good among people

  ОтговорИзтриване