28.02.2009 г.

Честита Баба Марта, приятели!

Пожелавам ви здраве, успехи и много радост! Пък, прощавайте ако има нещо :) Славчо

26.02.2009 г.

Често задавани въпроси (5) - "Духът на времето"

21.Какво ще стане с религиите? Отговор: Концепцията на проекта „Венера“ е несъвместима с повечето световни религиозни учения. Ние искаме да приложим нашите идеали на практика, да се превърнат в ежедневие, да станат обществени норми, а не изключение на правилото. При прилагането на ресурсно ориентираната икономика всички страни-участнички ще получат еднакъв статут и права по този проект. Отказалите да участват ще пропуснат получаването на тези предимства. Всеки е свободен да практикува всякакви убеждения, но няма право да ги натрапва на останалите. Всеки може да отиде където иска без никакви ограничения. Ако не е в състояние да се държи конструктивно ще му бъде помогнато, но няма да бъде наказван или затварян. Ние ще демонстрираме нашите предложения и идеи пред всички, като показваме преимуществата на ресурсно ориентираната икономика. При това няма да се засягат религиозните чувства, традициите и обществените правила на хората. Обществото не може да се промени със сила към по-добро и за това ние показваме една алтернатива на развитието. Използването на военна сила е неприемливо при сътрудничеството между народите. За реализация на нашият проект ще е необходимо време, но в днешният свят обединението на хората става все по-належащо с всеки изминал ден. Пример за са САЩ. Веднага след обединението на щатите, всички междуособици и войни на границите спират. Повечето страни изпитват сериозен недостиг на ресурси. Ние се надяваме, че те ще осъзнаят предимствата на нашите предложения. Това няма да стане с принуда. 22.Ще се запази ли мотивировката на хората? Какво ще правят в общество, където всичко е безплатно? Отговор: Системата на свободното предприемачество създава стимул да се постигне нещо, но в същото време поражда корупция, кражби и алчност. Нашата цел е да създадем друга мотивация, която няма да има нищо общо с малките егоистични цели, насочени към трупане на богатство, собственост и власт. Днес финансовите отношения издигат прегради и силно ограничават възможностите за реализация на нови идеи, индивидуално творчество и подтискат личната мотивация. Проектът „Венера“ предвижда пълен отказ от паричните отношения. Така всеки, който желае, ще може свободно да се учи, твори и създава, без да е нужно да плаща или да се подчинява на някой. Ние искаме всеки човек да има свободен достъп до всички продукти и услуги, до медицинска помощ и обслужване, образование и т.н. Все пак, самоцелното и егоистично упражняване на тези права не е достатъчно. Ние предполагаме, че нашите предложения ще породят нов стимул. На хората са необходими предизвикателства за да се развиват интелектуално, стимулирайки вродената си любознателност. За това трябва да се отървем от дефицита на какво и да било. Системата за образование, към която се придържаме не е нищо друго освен разумно използване на съществуващите ресурси и защита на околната среда. Девойки, чиято младост преминава без полза пред щанда в някой магазин, в очакване на купувачи; мъже и жени, стоящи ежедневно пред машините в заводите и използващи минимална част от своят интелект... това са МИЛИОНИ разпиляни напразно съдби. Това е най-страшното следствие от свободното предприемачество за човечеството. Бъдещото образование ще даде разбиране на хората как да се отнасят помежду си доброжелателно и благоразумно, как да си помагат и да си сътрудничат, да споделят идеите си. Така светът ще стане по-добър. Няма да са необходими и милиарди за водене на войни и поддържане на армии. Ако не сте разбрали още: когато страните се обединят няма да има граници и териториалните конфликти ще отпаднат. Това ще стане и с технологиите. Въвеждането на най-новите научни разработки в целият свят ще позволи използването им от всички. Тези аргументи са подкрепени от проучвания, правени много години. Ако ние не можем да изградим свой начин на мислене и заедно да създадем обществените институции, те ще ни бъдат наложени принудително. В ресурсно ориентираната икономика няма да има място да егоистични, насочени само към отделният човек стимули, които са в основата на паричните отношения. Въпроси като: „Защо сме тук?“ са от категорията на философските и нямат еднозначен отговор. Вече са правени опити от различни идеологии да бъде даден отговор. Нашият отговор е следният: „Ние сме тук, защото сме продукт на еволюцията“. Подобен въпрос, от научна гледна точка, се поставя по друг начин. Не „защо сме тук“, а „какви са процесите и причините довели до този резултат“. По-подробно по този въпрос е написано в книгата на Жак Фреско "The Best That Money Cant Buy" в главата "От суеверието към науката". Ние сме пораснали с убеждението, че хората правят нещо само заради парите, които ще получат. Всички велики хора, които и до днес помним и почитаме – Микеланджело, Леонардо да Винчи, братя Райт, Дарвин и много други са работили, защото им е било интересно решаването на определени проблеми, а не заради високи заплати. Често пъти паричната мотивация донася вреда на хората. Хората, искащи да спечелят повече пари стават предприемачи, борсови брокери и т.н., но в крайна сметка – нито един от тях не е способен на творческо мислене. Лично аз винаги съм се опасявал от хората, чиято единствена мотивация са парите. Например, на Южните Тихоокеански острови хората разполагат с огромни ресурси. Независимо от това, че за всички е имало в изобилие банани, кокосови орехи, риба и хлебни дървета, местните жители строят домове и лодки, тъкат си дрехи и т.н. При това при тях не са познати паричните отношения, а мотивацията е – подобряване на техните условия на живот. Не толкова отдавна съпружеска двойка в Америка е могла сама да си построи къща за няколко месеца. Сега, да спестят пари за жилище или да се плаща ипотеката са необходими 30 години. Тези пари отиват в джобовете на банкерите и всякакви посредници, които всъщност нищо не произвеждат. Ако внимателно проучите живота на богатите хора, имащи достъп до всички жизнени блага ще видите, че те на се хранят 25 пъти на ден, не купуват стотици автомобили и т.н., независимо, че имат тази възможност. Трябва да се плашим не от пълния достъп до ресурсите, а от техния дефицит защото той принуждава хората да извършват престъпления, довежда до разточителство и измамничество. Отчитайки това, опитайте да оцените съвременната ситуация в света. Няколко страни контролират по-голямата част от световните ресурси и жестоко експлоатират другите народи благодарение на изкуствено създадените си предимства. В новото общество всички блага на цивилизация ще са достъпни за всеки човек. Това ще бъде награда на хората. Няма да има войни, териториални спорове, икономически кризи, дългове и така ще бъдат елиминирани повечето престъпления. Проектът „Венера“ предлага да се създават такива условия на средата, в които хората ще се възпитават и обучават във фундаменталните научни принципи и ще получават всестранните знания за взаимовръзките между хората, природата и окръжаващият ни свят. 23.Нима това не противоречи на човешката природа? Отговор: Хърбърт Уелс веднъж казал: „Всички, които отхвърлят нови идеи за общественото устройство, винаги се позовават на неизменната човешка природа. Сякаш нашите прадеди в пещерите са разсъждавали както банковите чиновници днес, в офиса. Сякаш идеите на Буда и Конфуций могат лесно да се заменят с идеите на Жан-Жак Русо или Карл Маркс. Това говори за невежеството на поддържащите този възглед и за пълното отсъствие на знания и разбиране на натрупания от човечеството опит.“. Ето и един цитат от книгата "The New Utopians" (автор Robert Boguslaw): „Много мислители и обществени дейци често посочват, че термина „човешка природа“, се използва често за прикриване на абсолютното невежество в разбирането на човешкото поведение. Един от най-големите пропуски при разсъжденията за човешкото поведение е игнорирането на факта за равномерното въздействие на външни и вътрешни фактори върху нашите действия.“. Както казва прозаикът , ученият, футурологът и изобретателят Артър Кларк, „Много наивни са тези, които вярват в съществуването на „човешка природа“. Цитат от книгата "Looking Forward" (автор Жак Фреско): "Когато хората са знаели малко за антропологията, социологията и психологията е било естествено да се отхвърля всякакви предложения за реформи с аргумента, че те противоречат на човешката природа. За някои е много сложно да приемат факта, че не съществува „човешка природа“. Човекът, като огледало, отразява заобикалящият го свят. Ако хората наистина се раждаха с предопределени и неизменни характеристики, то и развитието на днешната цивилизация би било невъзможно. Бихме живели като мравките, чиито закони и жизнени принципи не са се променили с хилядолетия. Хората имат едно съществена разлика с всички други живи организми и това е качеството на човешкото съзнание да е невероятно гъвкаво и еластично.“. Цитат от книгата "The Best That Money Can't Buy" (автор Жак Фреско): "Егоцентризма, национализма, расизма, фанатизма, завистта, предразсъдъците, алчността и т.н., са заучени форми на поведение, които се засилват или създават с помощта на определен начин на възпитание. Тези модели на поведение не са вследствие на неизменния човешки нрав, въпреки че мнозина се позовават на това, като оправдание. Ако не променим околната ни среда тези отрицателни характеристики никога няма да изчезнат. Ние идваме на този свят съвършено открити за всяка информация и нашето съзнание се формира от жизнения ни опит. В крайна сметка, всички предложения за промяна на човешкото поведение нямат смисъл, ако не се отчитат промените в околната среда, които го формират. Новото обществото ще осигурява на хората всичко необходимо, ще поощрява конструктивното поведение и ще помага на тези, които не могат да общуват с другите хора, без да ги изолира или да нарушава правата им. Ако искаме да видим наистина хуманно и честно поведение на хората, преди това то трябва да бъде заложено като основна ценност на обществото. Моралните принципи на новото обществото трябва да включват задължението да се обезпечи устойчива и здравословна жизнена среда за всеки човек. Тук се включва обезпечаването на чиста вода и чист въздух, качествени продукти за храна и услуги, а също и здрава и дружелюбна атмосфера в цялото общество. В условията на паричната система е много трудно да се мисли за някакви приложими решения, които могат да бъдат в интерес на всички хора. Това е непостижимо без всестранна реконструкция на съвременната обществена система и окончателен преход от икономика, основана на парични отношения, към ресурсно ориентирана икономика. 24.Ще ни стигнат ли силите да се избавим от дефицита? Отговор: Алтернативните източници на енергия имат наистина неограничен потенциал. Ние трябва да използваме всичко, което ни е достъпно: Слънцето, вятъра, вълните, приливите и отливите, топлината на пустините и т.н. Даже частичното използване на Гълфстрийм, Източно Гренландското и Японското течение (Курошиво) може да осигури електроенергия за целият свят, дори сега. Ако парите, хвърлени за военни цели през последните 40 години, бяха използвани за усъвършенстване на екологично чистите методи за добиване на енергия светът, в който сега живеем щеше да е много по хубав, безопасен и чист. Геотермалната енергия е безопасен, чист и практически вечен източник на енергия. Той може да покрие потребностите на цялото човечество. Дори да използваме само 1 % от достъпната геотермална енергия от горната част на земната кора, ще получим енергия, която е, примерно, 500 пъти повече от енергията на всички известни находища на газ и нефт. В сравнение с изгарянето на изкопаемо гориво при този източник на енергия практически не се отделят сяра и азотен окис. Освен това, геотермалните станции не изискват голяма площ. Използването на геотермалните кладенци оказва несравнимо по-малко въздействие върху околната среда от изгарянето или добиването на изкопаемо гориво. Не е необходимо да се пробиват дълбоки шахти, да се строят дълги тунели, кариери или хранилища за вредните отпадъци. Огромно количество геотермална енергия е достъпна в горните слоеве на земната кора, намиращи се на дълбочина до 8 км. Тази енергия може да се добива в много райони на земното кълбо – от Андите в Южна Америка до Калифорнийския залив, Голямата рифтова долина в Кения, Средно-Атлантическият хребет – между Исландия и Азорските острови, по протежение на Беринговия пролив. 25.Какъв е нашият план? Отговор: Построяването на нови градове като самозадоволяващи се системи е много по-лесно от възстановяването и реконструкцията на старите. В новите градове могат да се използват най-новите технически разработки за защита на околната среда, ще бъде осигурена най-висока степен на безопасност и превъзходни условия за живот. Повечето от тях ще наподобяват окръжност. За точното планиране са необходими достоверни данни за състоянието на планетата. Първият експериментален град или център за планиране ще има своя база данни, вградени производствени системи, транспортна система, технически персонал и всичко необходимо за устойчиво обществено развитие. Тази база данни ще ни позволи да определим параметрите за глобално планиране на развитието на обществото, техническата дейност ще е съобразена с възможностите на планетата и потребностите на човечеството. Най-ефективното решение е постоянно обновяващ се компютърен модел на планетните ресурси. Предназначението на първият град е за оценка на приложимостта на идеите на проекта и внасянето на необходимите корекции. Градът ще развива и усъвършенства идеите и методите за тяхната реализация , използвайки медиите, семинари, театрите, парковете. Ще се занимава с архитектурния дизайн и инфраструктурата на бъдещите градове, активно ще променя методите на строителство. Изследванията ще бъдат насочени за разработка на чисти източници за енергия и отстраняването на дефицита по пътя на разработването на нови и алтернативни видове материали. Тази нова система ще има всички необходими качества и ресурси за осигуряването на хората в периода на социалната трансформация. За да укрепим нашата цивилизация е необходимо в рамките на глобалните хуманитарни системи да се прилагат най-новите технологии, изхождайки от достъпния обем ресурси. Например, показателя „плътност на населението“ определя необходимия брой училища, болници и необходимото оборудване. Някои медицински системи ще бъдат статични, други – мобилни. По време на трансформацията районите, страдащи от недостиг ще бъдат осигурени със слънчеви батерии за приготвяне на храна и пречистването на водата. Храната може да бъде доставяна там изсушена. Опаковката й ще е от разлаган от микроорганизмите материал и ще може да се използва за наторяване. В регионите без поливни площи ще се прилагат хидропонни системи за земеделие, наземни и водни рибни ферми. Електроенергия ще се получава от вятъра, Слънцето, вълните, геотермалните източници, биомасата и други чисти източници на енергия. Групи от специалисти, квалифицирани в различни научни и технически дисциплини, ще работят, в съответствие с изискванията на проекта, за изграждането на автоматизирани системи за производство и доставка на продукти и услуги в планетарен мащаб. Тези хора ще бъдат „армията“ на бъдещето. Това ще бъде най-голямата в човешката история мирна мобилизация за възстановяване и съхраняване на планетата и нейните обитатели. Това не се е случвало никога. Това може да се случи само тогава, когато парите окончателно бъдат премахнати. Тогава въпроса няма да бъде имаме ли пари, а – имаме ли ресурси и методи за реализация на нашите замисли. Продължава...

23.02.2009 г.

Често задавани въпроси (4) - "Духът на времето"

16.Може ли да се очаква съпротива от страна на богатите и влиятелни хора? Отговор: Съпротивата от страна на елита е очаквана, но ако те продължават да заместват хората с автоматизирани системи за да запазят своята конкурентоспособност, милиони хора ще останат без работа. Машините ще изместят хората не само от производствените линии, но ще заменят и докторите, инженерите, архитектите и много други професии. Така, с развитието на автоматизацията хората постоянно ще губят работата си. Покупателната способност на населението силно ще намалее, което ще се отрази катастрофално на цялата икономика. В крайна сметка, това ще доведе до залеза на остарялата парична система. Въпроса не е в това дали елита ще предаде доброволно властта си, а кога неговата алчност ще го доведе до разорение. Само когато науката и технологиите се използват с грижа за хората, в един свят, в който всички ресурси са общочовешко наследство, тогава можем да кажем, че на Земята действително има разумен живот. 17.Утопия ли е проекта „Венера“? Отговор: Проектът „Венера“ не е утопия. Със същият успех можем да наречем утопия всяка иновационна идея или предложение. Понятието „утопия“ не съществува само по себе си. Обществото се намира в непрекъснато движение и развитие. Ние предлагаме алтернативен път на развитие, който решава много от съвременните проблеми. Развитието на обществото и технологиите никога няма да спре. Съществуващите решения ще бъдат заменяни с нови, по-съвършени. Дори и да можем да проектираме общество с всички възможности, подобряващи живота на хората и опазващи околната среда, то - все пак, ще бъде начало на следващият етап на развитието, което няма граници. 18.Какво се разбира под „висок жизнен стандарт“ за всеки човек на Земята? Кой ще го определя? Отговор: В икономиката, базирана на ресурсите, разумното използване на технологиите ще доведе до лесно преодоляване на дефицита от продукти и услуги, а също ще осигури най-доброто качество и сигурност на продукцията. Например, можем да използваме преобразователи на пара в кондензат, там където има недостиг на вода. Можем да прокараме канали от морето и да ги покрием с прозрачни куполи. Това ще ни даде възможност да опресняваме изпаряващата се вода. Само във Флорида можем да получим приблизително 50 W/кв.м. ако използваме слънчеви батерии. Всички магистрали, паркинги и куполите на новите градове ще се използват за нагряване на водата без за това да е нужно да се изгарят течни или твърди горива. Геотермалната енергия може да осигури захранване с електроенергия на цялото човечество за хиляди години напред, но сега тези ресурси практически не се използват. Енергията на вълните, вятъра, Слънцето и много други възстановими източници са нагледен пример колко нерационално използваме ресурсите на нашата планета. Пред науката още не е поставяна задачата да бъде постигнато изобилие от продукти и услуги за цялото общество. Под висок жизнен стандарт се разбира достъпа на всеки до медицинско обслужване, образование, храна, дрехи, жилище, развлечения, почивка и т.н. Работното време още сега може да бъде сериозно намалено, а с развитието на технологиите ще отпадне необходимостта от полагането на труд. Обновявайки остарелите технологии и сваляйки от производство близки по предназначение продукти ще избегнем нуждата от реклама, търговия и юридически услуги. Банкерите и всички останали непроизвеждащи професии ще изчезнат и, в крайна сметка, лесно ще можем да създадем достатъчно количество продукти и услуги за всички хора. Съвременната средна класа живее в по-добри условия от всички крале в миналото. С икономиката, базирана на ресурсите, с прилагането на последните научни разработки и иновационни технологии, насочени към повишаването на стандарта на живот ще бъдат надскочени и най-смелите ни мечти. 19.Кой ще взема решения в икономиката, базирана на ресурсите? Отговор: Никой. Решенията ще идват с внедряването на новите технологии, с отчитане на реалните възможности на планетата. Компютрите могат да събират тази информация с помощта на електронни сензори, разположени по целият свят и свързани в единна мрежа. 20.Ще изискват ли хората, които работят повече, например лекарите, повече продукти и услуги, от – да речем, артистите? Отговор: Когато ресурсите станат безплатни и достъпни за всеки, ценностната ни система ще претърпи значителни изменения. Повечето от нас са възпитани с разбирането, че нашите ресурси винаги са ограничени, а потребностите на човечеството неудържимо нарастват. Аз се отнасям с голямо подозрение към тезата, че единствената мотивация за всичко са парите. Няма да има необходимост хората да работят в състояние на стрес и претоварване. Могат да бъдат организирани няколко работни смени, да бъде съкратен работния ден и хората да бъдат освободени от излишното напрежение. Този подход е възможен за всички професии, където все още не можем да заменим хората с машини. Продължава

21.02.2009 г.

Моите малки съботни празници

Красотата на словото и хубавата музика оставят следа в душата. Четеш и слушаш, и благодариш, че ги има. Това правя в съботната утрин - чета стиховете на valiordanov и слушам песните, подбрани от kuracpalac. Така, денят става празничен, а душата по-чиста.

18.02.2009 г.

Често задавани въпроси (3) - "Духът на времето"

11.Какво ще бъде образованието? Отговор: Образованието трябва да бъде нещо повече от преподаването на факти, които учениците трябва да запомнят и възпроизведат. Една от основните задачи на иновационното образование е обучението за създаване на навици за ефективно общуване и умението да се избягват конфликтните ситуации. Тази цел може да се постигне като започне изучаването на общата семантика. Разбира се, книгите и компютрите ще се използват в новата система, но фундаменталната наука ще има особено място. Например, да се изследва „Как научният метод може да бъде приложен в ежедневието?“. Все пак, преди всичко, науката и технологиите трябва да оказват влияние на съвместното съществуване на човека и околната среда, без което самото технологично развитие се превръща в безсмислено. Друга част от системата на образованието, на която трябва да се отдели внимание е приноса на различните народи за световната наука и изкуство. Тенденцията, да се използва образованието за възхвала на конкретна нация, е по-скоро пропаганда, отколкото поднасяне на обективна информация. Не може да се опознаят другите култури ако нямаме представа за техните традиции. Нито една страна в света не може да се развива, разчитайки единствено на своите постижения и ресурси. Съвременното ниво на развитие на всички народи е в резултат от работата на много творчески личности и учени, дали своя безценен принос за развитието на човечеството. На образованието трябва да се отделя огромно внимание. Колкото повече знаят нашите деца, толкова по-богат ще бъде целият свят. Всяко дете, вземащо наркотици е един пропилян живот, за който плаща цялото общество. Освен чрез книгите, филмите, компютрите и виртуалната реалност, голяма част от образователния процес трябва да бъде сред природата. Така учениците ще могат да контактуват и взаимодействат пряко с околната среда. Така ще узнаят за симбиотичните връзки между растенията и животните. Това знание ще бъде постигнато чрез практическите занимания, които ще осигурят ясно разбиране за процесите, протичащи в образоването и комуникативните науки. Така учащите се ще имат възможност лесно да разберат физичните природни феномени. Ной-важното е, че децата ще се научат на по-ефективни методи за взаимодействие с околните и така ще бъде ускорен обмена на опит, което ще позволи намирането на алтернативни методи за решаване на проблемите, без значение от културните и националните разлики. Толерантността и умението за общуване ще бъдат специално поощрявани в учебния процес. Детайлното изучаване на историята на всички цивилизации е необходимо условие за разбирането на различните култури, обществените ценности и факторите, които ги формират. Образованието с широк профил, което се предлага от проекта „Венера“, ще помогне на учениците по-добре да разберат културите, различни от тяхната. Това разбиране ще доведе до осъзнаване на преимуществата на обединяването на всички народи заради съхранението живота на Земята. Имащите такъв светоглед много трудно ще бъдат убедени да се отнасят агресивно и оскърбително по отношение на други хора и народи. Благодарение на това образование децата ще могат да се убедят, че планетата Земя е приказно, благоприятно място, където всички хора могат да живеят в дружба и съгласие. 12.Нима промените няма да станат от само себе си, като следствие от логическия прогрес и осмисляне? Отговор: Нашите проблеми не могат да бъдат решени само чрез логиката и здравия смисъл. Ние не живеем в рационален или логичен свят. В световната история няма писмени сведения за общество, което е успяло съзнателно да трансформира своята култура. Факторите, които на практика водят до промяна на обществения строй, са резултат от сериозни обществени колизии или революционни открития. Тук решаваща роля могат да имат природни или икономически инциденти, които поставят под въпрос съществуването на огромни маси от хора. Ето някои от възможните събития, можещи да предизвикат промени в обществото: недостиг на ресурси, война, пренаселване, епидемии, стихийни бедствия, икономическа криза, глобална децентрализация, развитието на технологии, чрез които хората са измествани от машините, невъзможност на националните лидери да решават проблемите на страните си. Промените могат да са следствие както от природни катастрофи, така и от научни открития. Появяването на съвременното селско стопанство, индустриалната революция и паричното обръщение оказаха изключително влияние върху общественото развитие. От гледна точка на историческата перспектива те ни изглеждат положителни. Въпреки това, в началните им етапи хората оставаха без работа, новата ситуация изискваше промяна на навиците, промени се начина на живот. Измененията в посоката на развитието не винаги водят до подобряване на условията за живот. Промените са риск. Дефицита – истински или изкуствено създаден, управлява икономиката. Държавни глави имат властта да управляват оръжейни системи, които могат да унищожат живота на Земята. Истинският потенциал на човечеството е в способността ни да създаваме. Всеки път, когато тя се използва за разрушение, правих хиляди крачки назад, вместо да вървим напред. Историческият опит показва, че не всички изменения са резултат на благородни подбуди и не всички са били насочени към поддържане на системите, обезпечаващи живота на планетата. Това е една от причините, каращи хората да мечтаят за миналото, когато всичко е било по-просто. Аз не призовавам за унищожаване на старите институции. Просто те вече не работят. За съжаление, очевидно ще има социален и икономически колапс, който ще доведе до разрушаването на старата система с всичките й институции. На този етап, значителни изменения ще бъдат възможни, когато достатъчно количество хора, вследствие на кризата, загубят доверие в лидерите си. Обществото ще поиска други алтернативи. И, докато ние мислим, че това може да доведе до откриването на нова, светла страница пред човечеството, най-вероятно ще се стигне до някаква форма на диктатура или американско разклонение на фашизма, представена на хората като път, който ще ги предпази от резултатите на тяхната неадекватна култура. Но, това не е достатъчно за да обърнем внимание върху ограничителните фактори, поставящи под заплаха съществуването на човечеството. Всеобщото предизвикателство ще е сега, в предверието на новата технологична ера. Това ще е началото на преход - за някои плавен, а за други не толкова, преход към друго разбиране за живота, околната среда и отношенията между хората. Ние трябва да се обединим за да решим надвисналите проблеми, а това може да стане с обединените усилия на цялото човечество. 13.Завършен ли е проекта „Венера“? Отговор: Освен ориентацията към човека и околната среда трябва да има и методология за прилагането на идеите на проекта в живота. За икономичното и ефективно използване на ресурсите трябва да се приложат кибернетични и компютърни технологии, които ще осигурят по-висок жизнен стандарт на всеки. При разумно и хуманно приложение на науката и технологиите ние можем да осигурим нашето бъдеще и това на поколения след нас, при гарантирано опазване на околната среда. Не е достатъчно да се пропагандира обединението на всички хора. Необходимо ни е глобализирано общество, развиващо се съобразно осъществими проекти, в които участват всички хора. Нужен ни е международен съвет по планирането, способен да обработи цялата информация и да осигури достигането й до всяко ъгълче на Земята. Така всеки човек ще узнае за преимуществата на обединението на народите. Моделът трябва да отчита реалните възможности на планетата, разполагаемите ресурси и нуждите на цялото земно население. За устойчивото развитие на цивилизацията трябва съгласувано да прилагаме най-съвременните технологии и рационално да използваме достъпните ресурси в рамките на хуманния подход. 14.Доколко ще се изменят професиите в новото общество? Отговор: При скоростта, с която се развиват процесите на промяна, много от професиите познати сега постепенно ще изчезнат. В общество, прилагащо системният подход те ще бъдат заменени от междудисциплинарни специалисти – системни аналитици, програмисти, изследователи, специалисти по комуникациите. Ние и сега имаме организацията за привличането на такива специалисти за решение на проблемите, но това се случва при природни бедствия и аварии или война. Ако използваме тези специалисти за решаване на социалните проблеми, а не само в извънредни ситуации, могат да се постигнат положителни изменения в световен мащаб за сравнително кратко време. Това е осъществимо, като използваме университетите и научните институти за намиране на алтернативни решения на проблемите. Така може да се положи началото на определянето на основните параметри на едно бъдещо общество. Процеса на социална трансформация трябва да направи системата максимално гъвкава и да осигури възможност за постоянно развитие и внедряване на новите технологии. 15.Как си представяте разрушаването на съвременната обществена система? Отговор: Правтелството и промишлеността продължават да „осигуряват“ все повече работа за автоматизираните системи и изкуствения интелект. Днес машините управляват трилиони битове информация в секунда, т.е. много повече от всички политици и мениджъри, взети заедно. Машините могат да отчитат и мигновено да обработват постоянно променяща се информация. В края на краищата много хора ще останат без никаква работа и общата покупателна способност на населението постоянно ще намалява. Но, паричната система не може да функционира, ако хората нямат пари да купуват, като се имат пред вид и постоянно увеличаващата се задлъжнялост на всеки и на държавата, като цяло. При тези тенденции обществото ще загуби доверие в паричната система, към правителството и системата като цяло. Установеният от векове начин на живот в индустриализираните държави, протичащ в балансиране между работата и семейството най-накрая ще остане в миналоато, тъй като останалите без работа хора ще поискат промени. С развитието на изкуственият интелект, машините ще изпълняват все по-комплексни задачи в промишлеността и ще правят все по-сложни изчисления, които не са по-възможностите на която и да група от хора. Машините няма да поробят хората и да унищожат света. Напротив, това ще бъде постепенен преход към вземането на решения от умните машини, като следващ стадий от еволюцията на нашето общество. Много хора вярват, че техните държавни лидери се стремят да направят необходимите изменения за подобряване живота на техните народи. Това разбиране е много далеч от истината. Обществото никога не е претърпявало сериозни изменения само от внасянето на нови поправки в законите. Правителствените системи ще предпочетат по-скоро да запазят своите интереси и да запазят властта. Реалните сили, отговорни за измененията, имат по-голямо отношение към непредвидени външни събития или биосоциални въздействия, които физически изменят заобикалящият ни свят. Това може да се случи и заради въвеждането на нови технологии. Например, прилагането на машини и технологии, които изместват хората и отнемат възможността им да работят за да живеят. Продължава

13.02.2009 г.

Краят на глупостта?

Поводите за написването на тази оптимистична утопия са няколко. На първо място е постинга на kalbotobg; на второ – един природен феномен, който до сега не бях наблюдавал – грееше слънце и валеше сняг! Тук се обръщам с благодарност към доставчика ми на еленергия и предоставилите му тази възможност защото, ако не бяха те, с нос забоден в компютъра, едва ли щях да обърна внимание на природното чудо. Всъщност, спирането на тока, прекъсна писането ми на коментар към въпросния постинг и ме накара да погледна през прозореца, тъй че... в крайна сметка – надеждата ми, че човешката глупост ще има край, ме накара да се словоизливам. Между другото – колебанията в елзахранването продължават с пълна сила. Много е вероятно да гръмне и този компютър – трети поред, но удържат ли се ръцете блогърски?! Та след тази мъглява (щото съм бесен!) интродукция, да се върнем на темата – свободата в мрежата и стремежа на администрацията да я следи и, евентуално, контролира. Тема, която аз си позволих да разширя драматично, както ще се убедите. Ще задам един реторичен въпрос: "Трябва ли службите за сигурност да си вършат работата?". Трябва, разбира се. Тази тяхна работа е свързана основно с набиране, обработка и анализ на информация. Въз основа на тази информация се правят изводи и "лошите" отиват където им е мястото. До тук добре. Теоретично е така. Но... Защо така остро реагираме против намесата? Защото липсва доверие. Ние, гражданите, нямаме доверие нито на службите, нито на администрацията. Защо ли? Ами, всеки може да даде своя отговор. Добре. Къде е лошото? Лошото е, че имаме удивително къса памет – пак като граждани. Сега за всичко са виновни БСП, ДПС и НДСВ, със съответните им лидери. Тази вина в бъдеще ще се конкретизира (от последните часове – „случаят“ с Държавната агенция по приходите) и има, макар и малка, вероятност след изборите да ни управлява друга партия или коалиция. И какво от това?! Сега, политици, на които мястото им е ако не в затвора, то – най-много в кварталната кръчма, да разказват спомени, изведнъж се изпъчиха с целия си гьонсурат да обясняват какво светло бъдеще ни чака ако изберем тях! И имат претенции за мнозинство, и т.н. Други, които още не са имали възможност „да се пробват“ на... гърба ни, вече мазно се изливат по медиите у нас, а навън си търсят по-добър материал... За това припомням за късата ни памет. Забравихме кой продаде дружествата за електроснабдяване, чистотата, водата; забравихме кой продаде (това е точната дума – къде отидоха парите? Никой не казва...) АЕЦ „Козлодуй“ и т.н., и т.н. Забравихме кой кой беше през годините и какви ги вършеше. Хак ни е! На изборите пак ще търчи народа към урните. Да избира! Демокрация. Краставици... Поредния nonsensus. Ръководителят на парламентарната група на НДСВ се изцепи в един от най-гледаните сутрешни блокове, че връщането на изискванията на БДС (Български държавен стандарт) е все едно да върнем социализма с плановата икономика! А де... Какво да отговориш? Нищо. Той дори не се аргументира и не е необходимо. На какво разчита. На късата памет, но и на още нещо – на нашата емоционалност. Колко от нас си задават въпроса, когато наближи време за избори: „По-добре ли живея след четири годишното управление на .......... (може да заместите с хайдушката абревиатура, на която желаете политическа сила)? Как се представиха преди като управляващи? А като опозиция? „Новите“ какво обещават?“ и т.н. Колко от нас прочетоха програмните и предизборните пасквили, дори на любимите си политически сили? Няма такива работи! Ще четем, ще мислим, айде бе, ние да не сме .......... (епитет по избор). Повечето от нас казват: „Е, те тия са! Щото са .......... (възможна е всякаква аргументация!). Отношението ни по-най важните въпроси е основано на късата памет и емоции. Разделени сме на сини, червени и... tutti colori... манджа с грозде.... Показателно е, че при защитата на различни политически сили се използват едни и същи аргументи... Междувременно, тока пак спря. Пак погледах през прозореца, видях хубавия си голям двор, в който щъкат разни животинки, дори помияра на съседа. Няма ред. Така е, защото хубавото ми голямо куче хвана нанякъде и още не се е върнало... Цари хаос, но ако вярваме на една теория, това е по-висша форма на подреденост и т.н. - няма да се отплесвам... Нали съм почитател на Вадим Зеланд и транссърфинга – не ми пука за нищо и всичко ми е наред... В крайна сметка, за да остана верен на принципа да не критикувам без да предложа вариант за оправия, бих казал: за да живеем нормално трябва да си спомним, че сме разумни на квадрат (homo sapiens sapiens - такова име сме си дали на нашия модел хуманоид) и да мислим, преди да вземем важни решения. Всеки запознат с работата на администрацията, пък и всеки средно интелигентен, може да обясни, че до определено ниво нещата се вършат от експерти (специалисти) в съответната област. Иначе работата съвсем няма да върви. Над тях започват политическите назначения. При тях нямат значение интелигентността, образоваността, почтеността и т.н. Важното е да са верни на съответната партия! Тези недоразумения се намесват пряко и некомпетентно в работата на подчинените им специалисти с едничка цел – лична и партийна изгода. Защо тогава не се питаме: за какво са ни партиите и техните протежета? Освен, че се хрантутят на наш гръб, каква е ползата от тях? Ама, това било демокрацията. В конкурентната борба на различните идеи за бъдещето, народа избирал най-доброто! Трънки... Виждате го „най-доброто“ и по света, и у нас. Всеки мислещ човек взема решения, имайки пред вид някакви показатели, които му подсказват какви биха били последствията от неговите действия при различни стойности на тези показатели. Лелеее... Тук не е необходима идеология, политика, вяра и т.н. Въпрос на възможности: за подбор на показателите, за събиране на информация, аналитично мислене, изводи и вземане на решение. Просто е. Същевременно и сложно. Защото трябва да си компетентен специалист в съответната област. За това техническите решения се вземат от инженери, икономическите от икономисти, лекуваме се при лекари, а не при литератори и т.н. Защо тогава безропотно приемаме, че има някаква висша каста, някакъв полителит, чиито състав разбира от всичко??? Защо не оставим управлението на държавните и обществени структури в ръцете на специалисти, а го даваме на посредствени обещавачи? Доколкото съм запознат, в теориите за управление на системи никъде не се споменава за партии, идеологии, религии и тем подобни. Няма. Подчертавам – на всякакви системи – технически, финансови, социални. Принципите се променят, но въз основа на развитието на знанието, а не на развинтената политическа фантазия. Когато изхвърлим политиката от живота ни и оставим управлението в ръцете на специалисти, можем да говорим за гражданско общество или общество на гражданите. В такъв случай ще можем да търсим отговорност от вземащите решения и ще въздействаме ефективно върху работата им. Демокрацията или управлението на народа, особено когато е 100 % опосредствано, е залъгалка за наивници. Такива са и другите съвременни „форми“ на държавно управление. Решенията за развитието на обществото не могат да бъдат политически, защото по своята същност са безсмислени, но изгодни някому, но не на самото обществото. Решенията могат да бъдат експертни, в зависимост от възможностите на съответната система. В тази връзка е глупаво да копираме това, което правят други хора при други дадености... Според мен, това е разумният подход. А това, че някой обещава да въведе ред, да има прозрачност, да .......... (пожелайте си нещичко) и т.н. е поредният опит да си хапнеш хубаво от обществената баница, пък за материала – трохите. Къде е оптимизма? И къде утопията? Е, и на мен не ми е много ясно, но като спре тока отново, ще погледам през прозореца – може истината да е там, някъде навън...

8.02.2009 г.

Често задавани въпроси (2) - "Духът на времето"

6. Ще има ли правителство в системата, която предлагате?

Отговор: Необходимост от правителствена структура ще има само при прехода от паричната система към компютъризираната високо технологична икономика, базирана върху общите ресурси. За това ще са ни необходими системни аналитици, инженери, компютърни програми и т.н. Те няма да диктуват своите условия и няма да имат никакви предимства пред другите хора. Тяхната основна задача ще бъде възстановяването на околната среда, доколкото е възможно. Те също ще се занимават с практическото планиране за най-ефективно използване на транспорта, земеделието, градската инфраструктура и производството. Всичко това ще бъде в процес на постоянно изменение и усъвършенстване с цел осигуряване на всички необходими блага. Не съществуват никакви рамки или граници за развитието.

7. Какво е отношението на проект „Венера“ към антисоциалните елементи?

Отговор: Антисоциалното поведение е следствие от неблагоприятните условия на живот, недояждането, малките заплати, отсъствието на мотивация, лошите примери за подражание и лошото образование. Хората са отражение на заобикалящата ги действителност. Дори и най-богатите хора днес страдат от интелектуална недоразвитост. Те също извършват престъпления – неуважение към околната среда, експлоатация на хората... Сега не разглеждаме хазартните игри, например, като престъпна и носеща вреда дейност, но в бъдеще те ще се възприемат като част от болното общество, в което живеем. Това се отнася и за много други области и дейности, които сега приемаме за нормални.

8. Смятате ли, че трябва да се убиват хора, извършили престъпление?

Отговор: Смятате ли вие, че работещите в General Electric са „психически неуравновесени“ или „ненормални“ защото катастрофално замърсяват околната среда? Също и тези, които умишлено подлагат своите работници на въздействието на бластомогенни вещества, което в крайна сметка води до смърт? Или тези, които манипулират с парите за печалба, без да правят нищо за подобряване на човешкия живот? Или тези, които дават заем и, когато не е внесена последната вноска, вземат цялата заложена вещ? Или, може би, имате пред вид съдиите, които издават доживотна присъда на човек, който е убил, защото няма продукти, средства за оцеляване, докато в същото време държавни лидери бомбандират и унищожават градове и държави по същите причини и издигат паметници на тези, които са изпълнили нехуманните заповеди? В такъв случай би трябвало да убием много хора, ако по този начин искаме да решим проблема с престъпленията. Ние не искаме който и да е да бъде убиван. Ние смятаме, че системата, в която сега живеем, е като ракова клетка на цивилизацията, която я унищожава. Благодарение на стремителното развитие на технологиите ще изчезнат много професии, което ще доведе до намаляване на покупателната способност на населението. Това ще бъде преломен момент в историята на човечеството. С голяма вероятност може да се предположи, че тогава ще бъде наложена военна диктатура. Тогава ние бихме искали да приложим в обществото нашите идеи за ресурсно ориентирана икономика. Така хората ще разберат, че има и други алтернативи. Технологиите ще освободят хората от монотонния и опасен труд. В икономиката, основана на ресурсите, хората ще могат да се учат, да пътешестват, да помагат на другите, да изобретяват, да творят или да се занимават с това, което им е интересно. Става ми тъжно, когато някои ме попитат: „А тогава с какво ще се занимаваме?“. Техните умове са толкова стерилизирани, че за тях няма други занимания, освен работата, която обикновено не им харесва. Малките деца се интересуват от всичко и при добра работа с тях, могат да имат много широк светоглед и ниво на възможностите. Съвременната култура успешно се справя с подтискането на любознателността и ограничава възможностите. По същия начин поражда и стимулира мързела на хората. Хората не се раждат алчни, нетърпими и с чувство за омраза. Ние знаем, че средата формира хората и ако няма промени в културата, то и поведението на хората практически няма да се измени. Безпокоят ме хората, чиято основна мотивация са парите. Представете си лекар, който се вълнува единствено от банковата си сметка. Вместо да се занимава с медицински проблеми и да се грижи за здравето на хората, той преследва единствено своите тясно егоистични цели. Ще легнете ли под неговият скалпел? Съвременното общество е подвластно на мерзкия мит, че паричните отношения подтикват хората да творят и да създават. Мога да дам примери с огромен брой хора, които са воювали, учили са, творили са, без да имат и най-малък стремеж да получат пари за това. В този свят има и винаги е имало много по-ценни стимули. А какво е наградата? Това зависи от ценностната система на човека и културата на средата, в която е израсъл.

9. Може би, всичко, което ни трябва са честни и порядъчни хора в правителството?

Отговор: Недостатъчно е просто да се критикува, показвайки недостатъците на нашето общество или да се мисли, че като се назначат хора с високи морални качества в правителството, това ще измени нещо съществено. Това, което ни трябва, е разумното управление на ресурсите на нашата планета и оздравяването на околната среда. Решението на тези обществени проблеми е силно зависимо от достъпните ни ресурси и възможностите на планетата. Дори винаги и навсякъде в правителствата да се назначава най-честните и порядъчни хора без достатъчно ресурси и развити технологии те няма да могат да спасят страните си от войните и бедността, а корупцията ще съществува във всички области, без значение колко нови закона ще напишат. Трябва да се разбере, че не демокрацията подобрява жизненото ни равнище. То расте благодарение на нашите ресурси, вода, почва и новите технологии, които използваме. Само преговорите и международните договори не могат да решат личните и обществените проблеми.

10. Предназначен ли е проект „Венера“ за хора с отклонения?

Отговор: Джеймс Харви Робинсон веднъж казал: „истинският предмет при изучаването на човека е самият човек“. Това е толкова очевидно. Растението не може да се възпроизведе само. За това му е необходима среда: почва, хранителни вещества, слънчева светлина и т.н. Нито едно растение на пониква на Северният полюс, независимо колко генетически издръжливо е то. Хората са под влиянието на същите физически закони, при които е протекъл целият еволюционен процес. Човешкото поведение и ценности не изникват от нищото. Те са страничен продукт на културата. Възможно е в бъдеще, историците да мислят за нас, като за душевно болни заради нашия егоизъм, жестокост и суеверия. Няма да могат да разберат как е могло обществото да отделя колосални средства за въоръжаване, които биха могли да се използват за неговия просперитет и заличаване на различията между хората. Душевно болните и агресивните хора са продукт на насилието или страха от насилие. Проекта „Венера“ предполага модернизация на образователната система, която ще осигурява всестранното разбиране за целостта на света и симбиотичните връзки между всички живи организми. Сред децата, възпитани без предразсъдъци, непознаващи идеите на расизма и нямащи понятие за алчността, няма да има признаци на социална агресия. Например, преди края на Втората световна война дори и най-изтънчените интелектуалци е трябвало да се бият за храна край кофите за боклук. Масовият линч в южните щати е вследствие на възпитанието. Остава въпроса: колко силно влияят обществените институции върху формирането на ценностите на нашето общество и личния ни морал, доколко културата е способна да програмира нашите действия? Човек не се ражда лош или добър. Поведението му се определя от особеностите на средата, а тези особености е по силите ни да променим. Използвайки подходяща и обмислена образователна система и създавайки благоприятна среда, съобразена с реалните възможности на нашата планета. Ако назначите честни и порядъчни хора на държавна служба и те нямат никаква възможност да създадат благоприятна среда за съществуването на обществото от тази работа няма да излезе нищо. Ако хората не разполагат с обработваема земя няма възможност за развитие на селското стопанство, а това ще доведе до дефицит на хранителни продукти. Колкото и да са порядъчни политиците те няма да могат да нахранят хората само с правилници и закони. Няма причини да се отрича усъвършенстването, наричайки го „утопия“. Утопии няма. Има само непрекъсната еволюция и прогрес. Оцеляването на всяка цивилизация напълно зависи от прилагането на необходимите усъвършенствания и изменения. Именно това е индикаторът за съществуването на разумен живот на Земята.

Продължава...

Продължение на продължението

...отвличане на вниманието. Така се нарича един от основните маньоври във военното изкуство. Май точно така действа в момента българският полителит. Първанов ходи в Москва - само радостни вести. А какво се е случило наистина?! Бат Бойко заби в Щатите и изведнъж изрева гороломно куп глупости - защо ли? Ами за да не питаме какво наистина е правил в USA. ---------------- Now playing: The Beatles - Back in the USSR via FoxyTunes

7.02.2009 г.

Продължение по въпроса с материалите

Чета си разни блогове и форуми, гледам телевизия, слушам радио... Гледам да съм информиран. Вестници не чета, откакто пуснаха добра тоалетна хартия, пък съвсем. Какво се набива в очи? Силната демократична подкрепа на думите на Бойко Борисов в частта им за некачествения материал и неговата бройка. Както и да е... Важното е, че ми се отвориха очите! Видях защо сме на това дередже. Винаги съм се опитвал да кажа в моите писания какво трябва да се направи - според мен, разбира се! Сега просто ще обобщя прочетеното. За да настъпи демокрацията в България трябва: 1. Да се избият турците. Не само заради "онези" 500 години, но и заради всичко останало. В най-добрия случай може да си ги пратим в Турция, без право да пресичат която и да е българска граница, по какъвто и да е повод; 2. Да се избият циганите. Тях никъде няма да ги искат и за това е хубаво да си ги избием ние. Докато не сме се превърнали в малцинство в България. Пък и те, като турците, са виновни за всичко останало; 3. Да се избият пенсионерите. Те са най-виновни за всичко - и преди, и сега, и особено с мрачната старческа сянка, изтъкана от спомени, която крие българската демокрация от лъчите на Слънцето. Това е най-трудният от организационна гледна точка проблем- много са! Има и по-soft предложения - да им спрем издръжката. На нашите бащи и майки, баби и дядовци. За да гласуват правилно. За съжаление, моите родители починаха. Но аз няма да остана със скръстени ръце. Грабвам "помпата" и калашника" и започвам - турчин, циганин, двама-трима пенсионери (много са!). Ако сме по-оправни, можем да заимстваме някои от германските прийоми от началото на 40-те години на ХХ век. Всичко ще стане бързо, чисто и хуманно. Бамбашка - демократично! И все пак, уважаеми демократи, дайте да включим педерастите и евреите! Айде, бе... Без тях някак си... И така, виждам в мечтите си, България на Българите демократи (до 55 години или до 50?! - ще го решим!). Изчистена от разни турци, цигани и всички останали етноси (по-подразбиране!). Тогава ще останат само правилно гласуващите. Тогава живота ще стане песен! Тогава ще разцъфне и върже демокрацията! Ами, да започваме... или да изчакаме Бат Бойко... Знам ли? Е, така е - колебая се... Значи съм Враг на демокрацията! Ами, то на моите близо 52 години... Я, да взема сам да се гръмна... въх...

6.02.2009 г.

Здравейте, материали!

Здравейте, синове и внуци на глупаци! Здравейте турци и цигани, материали в ръцете на Бат Бойко и неговата камарила. От времето на Великият райх и неговият вожд термина "материал" не бе използван за хора. Неформалният лидер е пропуснал хомосексуалистите и евреите, но има ли нужда от толкова подробна спесификация на "материала"?! Предполагам, че неформалният лидер ще стане формален министър-председател. Тогава - жална ни майка! Който не го е разбрал, ще го разбере. Ситуацията е много странна. Ние, материалите, сме в положението на съпруга-мазохистка - житейско поведение, което никога не съм разбирал. Мъжът й я пребива, а тя през сълзи и сополи вика: "Обичам го!". Та така и ние - тухличките или винтчетата на обществото, мрънкаме, протестираме, псуваме по кръчмите и панелените кухнички. Да, но... по-голямата част от нас в Изборният ден, бодро и под строй, ще отиде да се подреди в пиадестала на поредното политическо недоразумение. А иначе - Бойко Борисов не е нито по-добър, нито по-лош от материала, от който е изграден нашият полителит. Просто е по-искрен... та чак до глупост.

5.02.2009 г.

Често задавани въпроси - "Духът на времето"

Отговорите са на Жак Фреско (Jacque Fresco) Каква е основата на Вашите идеи? Отговор: Причината за обществените проблеми е дефицита. Когато няколко държави контролират голяма част от световните ресурси винаги има международни разногласия и няма значение колко закона и договора ще бъдат подписани. Ако искаме да сложим край на войните, престъпленията, глада, бедността, териториалните претенции и национализма трябва да работим за бъдеще, в което всички ресурси ще бъдат общочовешко притежание и наследство. Не можем да решим проблемите си в общество, основано на парите, разточителството и експлоатацията на хората. Днес парите се използват за регулатор на икономиката в полза на няколко финансово стабилни държави. Докато съществуват основните причини, спиращи прогреса, водещи до пренебрежително отношение към околната среда и към възмутителни разходи за въоръжаване ние сме обречени на провал. Международните конвенции, блокади, бойкоти и др. подобни - всичко, което се прилагаше по-рано, не работи. Мнозина вярват, че нравствените норми и международното право ще осигурят устойчивост на световната общност. Дори и на-порядъчните хора на света да бъдат назначени в правителствените структури, без достатъчно ресурси, проблемите ще останат нерешени. Това, което ни е нужно е разумното управление на ресурсите на планетата в полза на всеки и с грижа за околната среда. Земята е богата с различни видове ресурси. Калкулирането на тези ресурси през паричната система е ирационално и опасно за оцеляването на човечеството. Още днес съществуват достатъчно напреднали технологии, но нашето обществено и икономическо развитие изостава. Лесно можем да създадем свят на изобилието, в който няма да има робство и дългове. Това е осъществимо с помощта на глобалната ресурсно ориентирана икономика. Какво Ви вдъхнови в тази посока? Отговор: Опита, получен по време на Голямата депресия през 1929 г. , придаде широта на моите разбирания за процесите в обществото. По това време осъзнах цялата парадоксалност на ситуацията. Света, в който живеехме, беше същият като преди кризата. Заводите бяха невредими, ресурсите си бяха на мястото. Просто, хората нямаха пари да купуват стоки. Тогава разбрах, че правилата на играта са остарели и много опасни. Така започна търсенето, продължило през целия ми живот, което завърши с изводите и разработките, въплътени в Проекта „Венера“. Аз исках да разбера истинските причини за възникването на бедността, страданията, войните и стремежа на хората да печелят от бедствията. Мотивираха ме и очевидната некомпетентност на правителството, безразличието на научния свят и пълното отсъствие на каквито и да е разумни предложения. За да разбереш същността на тези проблеми трябва да имаш многостранни знания, да си компетентен в много области. Днес хората имат много тесен кръг от интереси и компетентност. Те се специализират в нещо определено, извън което са безпомощни. Учените и политиците виждат проблемите отвътре, в системата, където се намират. Те не могат да разберат, че именно тази система е причинителя на нашите нещастия. Разочарован съм от тези, които се занимават с усвояването на други планети, а в същото време на Земята все още съществуват войните, бедността, глада, проблемите на околната среда. Работата с наркоманите, престъпниците и алкохолиците в Ню-Йорк ме убеди, че е много по-ефективно да въздействаме върху условията на социалната среда, които пораждат тези проблеми, отколкото да се опитваме да превъзпитаме всеки конкретен човек. Какво лежи в основата на Вашите разработки, като цяло? Отговор: Винаги в началото си задавам въпроса какво искам да постигна и кой е най-лесния начин за решаването на този проблем. Под „най-лесния начин“ аз разбирам наличния инструментариум и достъпната ми информация. Ако трябва да създам икономичен летателен апарат, използвайки минимум материали с максимална възвращаемост и висока безопасност на полетите, бих направил нещо подобно на крило. При него не е необходим фюзелаж, опашка, кормило и стабилизатори. Пътниците са в самото крило. Създадох много варианти на такива летателни апарати в 30-те години на ХХ век. Обществените структури трябва да се създават, изхождайки от възможностите на нашата планета, а не в основата им да са философии, желания, естетика или стремежа към превъзходство на който и да е. Например, кръговата планировка на градовете има минимални енергийни загуби и максимална полза за обществото. Ако се подходи към планирането от научна гледна точка, то ние ще използваме минимум материали за създаване на максимално ефективна и безопасна конструкция. С развитието на технологиите, използваните материали ще се изменят и усъвършенстват и, съответно ще се променя архитектурата и дизайна на градовете. Така няма да бъде ограничаван прогреса, а напротив – ще се увеличат възможностите ни за създаване на красиви вещи и увеличаване на количеството предметите и услугите, достъпни за всеки човек. Какво е Проекта „Венера“? Отговор: Безполезно е да се критикува без да се предлагат алтернативни решения. Проекта „Венера“ предлага идеи за промени в обществото, насочени към създаването на миролюбива и устойчива цивилизация. Основните принципи на нашата алтернативна обществена система почиват върху човешките права, които не са записани само на книга, а се прилагат на практика. Проекта „Венера“ има виждане за това, какво може да е бъдещето ако използваме съвременните знания за постигане на стабилност на планетата. Ние призоваваме за научно обосновани промени на нашата цивилизация, които да не размиват проблемите с войните, бедността, глада, дълговете и човешките страдания. На тези „дадености“ трябва да се сложи край. Ако не направим това, ще продължим да се лутаме в лабиринта от проблеми на съвременността. Иначе казано, ние предлагаме икономиката да се фокусира върху ресурсите, а не върху парите. Ресурсите трябва да бъдат разпределяни безпристрастно, съобразно хуманността и ефективността. Това е система, в която продуктите и услугите са достъпни без да е необходимо за тях да се заплащат пари, да се взема кредит, да се обменят, залагат или заработват. Първата задача е да се отървем от дефицита. Ресурсно ориентираната икономика преодолява недостига, използвайки възстановими източници на енергия, компютъризирано и автоматизирано производство и отчет. Тя би позволила да се създадат безопасни, енергийно независими градове с безопасни и ефективни транспортни системи, като бъде осигурено опазването на околната среда и се повиши нивото на образование. Една от целите на този нов обществен модел е да се създаде система от ценности, поставена върху грижата за хората и опазването на околната среда, като няма да се допускат ограничени и егоистични възгледи и стремеж към богатство, имущество и власт. Тези нови стимули ще помагат на хората да се развиват, реализирайки своите творчески, материални и духовни нужди. Какво е общото между Проекта „Венера“ и комунизма? Отговор: В комунистическата система1 използваха пари и труд, имаше разделение на обществото, избираема власт за поддържане на традициите. Най-важното е, че комунизмът не можа да премахне дефицита и нямаше никакви разработки или методи за създаване на изобилие. В бъдеще ще преобладава работата на машините, а не труда на хората – те и това не можаха да направят. Може би не по тяхно желание, но комунистическата система трябваше да поддържа военни структури за защита от агресия на фашистки и капиталистически режими. В нашата система армия и военни няма да има. Глупаво е да се търси сходство между комунизма, ресурсно ориентираната икономика и проекта „Венера“. Комунизма предполага пари, банки, армия, полиция, затвори, вождове, социално разслояване и всичко това се осъществява от избираеми лидери. Основната задача на проекта „Венера“ е да се преодолее необходимостта от използването на пари. Полицията, затворите и военните няма да бъдат необходими ако стоките, услугите, медицината и образованието са достъпни за всеки човек. Проекта „Венера“ ще замени политиците с компютъризирано общество, в което цялата физическа работа ще се извършва от автоматизирани системи. Единственото, което компютрите няма да правят е да се занимават и намесват в човешкия живот. За това няма да има необходимост и само би донесло вреда. Обществото, което използва технологиите без грижа за хората не е жизнеспособно. Комунизма нямаше никакви планове и методики за да може да се конкурира с капитализма, фашизма и социализма. За това той ще остане в историята като неуспял социален експеримент. Комунизма е политическа система основана на определена идеология, която не винаги е обвързана с хуманизма и опазването на околната среда. В нашите планове не се предвижда общество, в което хората няма да правят нищо, освен да се припичат на слънце по цели дни. Напротив, хората ще имат неизчерпаеми възможности да изследват, създават, трупат знания. Проекта „Венера“ предлага да се използва съвременната наука за доброто на всички жители на планетата. Трябва да се премахнат всички изкуствено създадени форми за разделяне на хората. В тази система не се използват пари, тя прави достъпни стоките и услугите без да се остойностяват, да се разменят или по какъвто и да е било задължаващ начин. Ако разумно прилагаме технологиите, можем да създадем изобилие от стоки и услуги за цялото човечество. Ще използваме машините и автоматизацията на труда за създаване и разпространение на всички произведени продукти, които ще са достъпни в разпределителни центрове за всеки човек. Предназначението на технологиите е да бъде освободено човечеството от рутинен монотонен труд, като така се даде възможност на хората да се занимават с това, което им е интересно и им харесва. Ние ще преодолеем необходимостта човека да взема участие в производството на стоки и услуги. Няма да има данъци и други подобни. Ние не поддържаме идеята за човешко правителство. Правителствата неведнъж доказаха своята несъстоятелност. Компютъризираните системи и кибернетиката ще бъдат интегрирани в обществените структури и ще изпълняват функциите по управлението на ресурсите на планетата. Основната задача на машините ще бъде производството и разпределението на стоките и услугите, с грижа за околната среда и отстраняване на механизма за получаване на печалба. Когато хората имат пълен достъп до всички ресурси голяма част от престъпленията ще изчезнат. Необходимостта от полиция и затвори ще остане в миналото. Разбира се, това ще бъде свързано със съответните изменения в образованието. Надявам се, че помогнах да се изяснят някои моменти. Мисля, че разбирате че това е опростено съпоставяне на ресурсно ориентираната икономика и комунизма. Продължава... 1Тук и по-нататък в отговора си, Фреско очевидно има пред вид икономическата и политическата система, която съществуваше в т.нар. „социалистически страни“. Предполагам, че на читателя ще му стане ясно, че интерпретацията на Фреско няма нищо общо с идеологията на комунизма. Тя показва единствено добрата работа на пропагандата в САЩ и дълготрайните й последици, дори върху един толкова ерудиран човек. (б.м.- slavuncho)

3.02.2009 г.

Алтернатива

Това е друга форма на стремежа ни за промени в обществото. Безразличието, за което вече писах, може да даде положителен резултат, но то не е единствената възможност. Мисля, че когато човек се бори против нещо, виковете "Оставка" и тем подобни, както и висенето по стъгди и по мегдани е нискоефективно, та чак хич... Оставка - но кой предлагаме да заеме позицията на оставилия се и защо! Смяна на ...... (попълнете с желаното) - добре, но с какво, и отново, - защо. Ако я няма поне тази яснота, всичко остава емоционален спомен. В този ред на мисли, ще си позволя да предложа на младите хора, които си задават тези въпроси, да създат алтернатива на вече известната и изпробваната, и дала негативни резултати, процедура за избор на управници на всички нива. Напишете работещ софтуер за избор на хора за различните нива на общинската и държавната власт, вкл. народни представители, който да позволява използването на съвременните технически средства - гласуване чрез интернет, чрез изборен терминал, чрез SMS, ако щете. Целта е ясна - максимално участие в този процес на повече хора, осъзнали избора си и желаещи да не бъдат безразлични :). Знам, че ще възникант проблеми със сигурността - във всякакъв аспект, с индентификацията и т.н. Едва ли са нерешими. Същият софтуер е добре да може да се използва и за референдуми на различни нива, както и за статистически нужди. Всичко може да бъде подкрепено и с предложения за промени в законодателството. Сложно ли е? Да! Но, за това се обръщам към младите българи, които могат да съсредоточат усилията от своето недоволство в главите и в ръцете си, а не в долната част на тялото. Тук не е мястото подробно да се разглежда функционалността на подобен набор от програми, но - според мен, те са алтернатива на бабата, чиито внук й е казал за кого да гласува; на човека продал гласа си за 100 лв. (или по-малко); за дошлият от чужбина - воден от носталгия и не само... Ще бъдат ли преодолени тези проблеми чрез електронно гласуване? Няма! Внука ще пусне SMS от името на бабата и т.н. Положителният резултат виждам в разширяването на участието на младите и средна възраст хора в избора и в реалното отчитане на гласовете (ако сигурността на системата го позволява). Аз не мога да коментирам всички евентуални проблеми. За това предлагам идея, пък ако на някои им се стори интересна... - ами да работят :). Според мен сега е удачен момент за подобно начинание. Идват избори и продукта може да се използва в реални условия. Никой не се заблуждава, че дори и всичко да беше готово, управляващите щяха да прегърнат идеята и всички - радостни и щастливи, да направим реален избор на тези, които ще ни управляват следващите години. Напротив. Ще има яростна съпротива и отхвърляне - все по принципни и демократични съображения. Това го умеят... Един ден може и да се провеждат избори и референдуми по този начин. Но до тогава - какво пречи в специален сайт, с този продукт, да се направят алтернативни избори? Те няма да имат юридическа стойност. Само морална. А това малко ли е?