11.03.2013 г.

Конституция на Република България (1991 г.)

Конституцията може да свалите от Библиотеката или от сайта на Народното събрание.
Може ли някой да каже какво точно не му харесва в тази Конституция, защо и как мисли, че може да се промени.
Благодаря.

4 коментара:

 1. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 2. Чл. 4.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.
  Да се премахне.

  Чл. 5.
  (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
  Да се промени на обратното.

  Чл. 6.
  (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия,образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
  Да става въпрос за "граждански права" и без привилегии.

  Чл. 48.
  (4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.
  Да се допълни "свободен гражданин"

  Чл. 63.
  Народното събрание се състои от 240 народни представители.
  Да се намали бройката

  Чл. 69.
  Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за
  гласуванията си в Народното събрание.
  Да се премахне отрицанието.

  Чл. 134.
  (1) Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и
  юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
  Да се допълни "граждански"

  ОтговорИзтриване
 3. Няма да коментирам твоите предложения, тъй като си мислил по тях, а аз не съм по-висша инстанция или нещо повече от теб за да съдя :)
  Исках да предизвикам по-широка дискусия, но - както се вижда, подготвените хора са много малко. Е, наистина едва ли в моя блог и е мястото, но... опитах.

  ОтговорИзтриване
 4. Според мен трябва да се направят малки промени в Конституцията.
  Автошкола

  ОтговорИзтриване