31.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава VІІІ

Глава осма. Технофобия Машините на служба при човека Много хора се опасяват от завземането на властта от „умните машини“. Все пак, до сега не е известен нито един случай, в който машините са имали намерение да причинят някому зло. (За нещастие същото не може да се каже за хората.) Хората, не машините използват нервнопаралитични газове и ракети за унищожение. Дори автомобилните и самолетните катастрофи най-често са предизвикани от човешка грешка, а не от технически проблем. Хора се страхуват от бързото технологично развитие и най-вече от автоматизираните и компютъризирани машини, заместващи човека. В интерес на истината трябва да признаем, че някои от тези страхове са основателни в условията на паричната система, където бързият ръст на технологиите изисква все по-малко работници. Някои се отнасят с недоверие към компютъризацията на обществото и се страхуват от възможните аварии с техниката. Техните притеснения са свързани и с това, че технологиите ще ни направят да приличаме на роботи, ще доведат до еднообразие, в резултат на което ще загубим своята индивидуалност, правото на свободен избор и личен живот. Защитавайки се от машините, хората не посочват факти, че машините някога са възставали срещу човека, освен в научно-фантастичните романи. Хората програмират машините и определят тяхното предназначение. По тази причина не трябва да се страхуваме от машините, а от неправилното им използване, което заплашва човечеството. Не трябва да забравяме, че атомните бомбардировки, използването на бойни газове, лагерите на смъртта – всичко това е дело на хората, не на машините. Хората замърсяват околната среда – въздуха, земята и водите. Продажбата и употребата на наркотици, лъжата, фанатизма и расовата омраза са присъщи на човешката цивилизация и едва ли са възможни при машините. Опасността не е в машините, а в самите нас. Докато не поемем отговорност за отношенията между нас и за разумното управление на ресурсите на нашата планета, ние ще продължим да бъдем най-голямата заплаха за себе си и всичко живо. Науката и технологиите не са в основата на нито един наш проблем. Нашите проблеми се пораждат от човешките злоупотреби и експлоатацията над други хора, на околната среда и технологиите. В хуманната цивилизация машините се използват за намаляване на работният ден, увеличаване на достъпа до продукти и услуги и удължаване на свободното време. Новите технологии се използват за повишаване на жизненият стандарт на всеки и, вследствие на това, ускореното прилагане на автоматизираните технологии допринася за нашият просперитет.

Проектът "Венера" * Глава VІІ - 3

Тук можете да разгледате илюстрациите от книгата
Проектът "Венера"
Автоматизация Изкуствен интелект Ключов фактор да постигане на изобилие и висок жизнен стандарт за всеки е автоматизацията или изпълнението на колкото се може повече операции за най-кратко време. Със замяната на човешкият труд от машини и въвеждането на ресурсно ориентираната икономика всеки човек ще живее много по-добре от най-богатите хора днес. Това ще бъде живот без катинари и затворени врати, без страх от предстоящото, от обири, убийства и т.н., по простата причина, че всеки ще има свободен достъп до всичко, което му е необходимо за съществуване – един огромен потенциал, създаден благодарение на автоматизацията и разумното разпределение на ресурсите. Кибернетизацията, сливането на компютрите с производството, ще даде възможност за производството на такова количество продукти и услуги, което днес е немислимо. Много работа предстои и по създаването на изкуствен интелект (ИИ). Изкуственият интелект е компютърно програмирана самообучаваща се машина, имитираща вземането на решения от човека и проверяването на възможните хипотези. ИИ модернизира и подобрява механическите и електронните системи за да имитира и усъвършенства човешката дейност. Ние вече сме на прага на въвеждането на такива впечатляващи разработки. Кибернетизацията може да се разглежда като единствена алтернатива за освобождаване от тежкия, монотонен и непривлекателен труд едва тогава, когато тя се използва разумно и хуманно. Тя позволява на хората да имат невероятно висок жизнен стандарт, практически без да е необходимо да влагат собствен труд за това. Преди всичко, ще бъдем освободени от ежедневното, монотонно и безинтересно съществуване. Когато се освободим от архаичната парична система, едва тогава ще разберем, какво значи да си цивилизован. Когато започнем масово да прилагаме автоматизацията и кибернетизацията не само промишлените работници, но и повечето специалисти ще могат да бъдат заменени от машини. Дори днес, най-далновидните писатели-футуристи приемат трудно представимата възможност за замяна на хирурзите, инженерите, управителите, пилотите и други специалисти от роботи. Роботите с лекота биха заменили хората в правителствата и в управлението на световните процеси. Тук трябва ясно да кажем – това не означава превъзходство на роботите над хората, както някои смятат. Постепенното прехвърляне на вземането на решения на ИИ е следващата фаза от социалната еволюция. Компютъризираните системи са много по-ефективни от човека благодарение на несравнимо по-големите възможности при получаване и обработка на информацията, на която база могат да вземат обективно решение. При прехода от паричното към ресурсно ориентираното общество ще са необходими системни инженери, програмисти, системни аналитици, изследователи и други подобни специалности за контрол, управление и анализ на потока от изделия и услуги. От друга страна, ресурсно ориентираното общество се стреми към нарастваща кибернетизация, което не предполага голям брой специалисти за управление и обслужване на развиващата се цивилизация. С течение на времето, компютрите ще могат сами да усъвършенстват своите програми. Кибер-центровете ще координират производството, услугите, транспорта, здравеопазването, образованието и т.н., съобразно с последните данни от световното икономическо състояние. ИИ, организиран по такъв начин, в условията на ресурсно ориентирана икономика, ще предизвика по-големи промени в живота на човечеството от всички предишни научни пробиви, философски учения или революции. Най-важният момент ще бъде, когато разберем, че това което е необходимо на съвременното общество със всичките негови недостатъци е разумното управление на ресурсите и това може да стане с помощта на съвременните технологии. Така ще бъде постигнато мечтаното от всеки от нас жизнено равнище и ресурсите на Земята ще се управляват и използват за доброто на всички, а не за една малка група от привилегировани. Мегамашини Многофункционалните компютъризирани мегамашини ще преобърнат нашите представи за строителството, производството и ролята на човека в тези процеси. Те ще работят като живи организми, вземайки съответните решения, в зависимост от конкретната ситуация. В условията на развита кибернетизирана глобална икономика, мегамашините, управлявани от ИИ ще строят канали, тунели, мостове, виадукти и язовирни стени без намесата на човека. Участието на човека ще бъде в избора на крайният резултат от тяхната работа. Масивните самоизграждащи се структури са най-ефективни при построяването на световната инфраструктура. Градовете ще бъдат строени по съвършено нов начин и идеята, че ще продължава мащабното монотонно строителство е погрешна. Ще бъдат направени заводи, в които роботите правят роботи. Кибернетизираните системи се самопрограмират благодарение на обратната си връзка с околната среда. Машините на бъдещето ще могат да се възпроизвеждат, ремонтират и обновяват своето устройство. От момента на въвеждането на компютри и системи за самоконтрол, резервните части се доставят автоматично и се подменят от машината, на която са и нужни. Машините ще работят непрекъснато, освен когато са в профилактика и ремонт. Съхранението на енергията е основен въпрос на ресурсно-ориентираното общество и той налага тотална интензификация на производството. Утилизацията, разглеждана в този контекст, прави възможно развитието и промените в глобалното общество за кратко време. Трябва да помните, че това може да се случи ако е осъзната основната цел – блага да се създават за всички, а не за определена корпорации и групи хора. Роботи, създаващи роботи – промишлени роботи за обществено ползване Такива обществени роботи могат да изпълняват огромен брой задачи, получавайки команди чрез спътниковата мрежа или локално. Тяхното устройство позволява да предприемат необходимите действия без участието на човек, използвайки комплекс от електро-механични микро системи, сензори и ресивери за дейностите със сложни цикли, свързани с вземането на решения и – разбира се, ИИ. Те могат да извършват огромен спектър промишлено-производствени дейности, могат да се самоусъвършенстват и ремонтират. Обменят информация помежду си за координация на действията, логистика и обезпечаване на обекта с необходимите материали. Нанотехнологии Нанотехнологиите имат огромен потенциал. Те съчетават оптика и лазери, което позволява работа с материални обекти на атомно ниво за създаване на нужните молекулярни структури. Тяхното използване ще доведе до субмикроскопична революция във всички области на човешкият живот. Мегаескаватори На илюстрациите е изобразен лазерен екскаватор. Управляван от спътник, той разтапя земната повърхност до магмообразно състояние, създавайки основа за построяване на пътища, канали и т.н. Машини за автоматично прокопаване на тунели Готовите модули на тунелите се превозват по канали със съответните плавателни средства, където се поемат от тази машина и се монтират съгласно проекта. Тунелите са предназначени за влаковете на магнитна възглавница. Строеж на кули Такива кули се проектират за области с повишена сеизмичност. Конструкцията, сякаш висяща на въжета, може да издържи огромно натоварване. Централната част, в която се намират асансьорите и други елементи от инфраструктурата на сградата, е обхваната от самоповдигащи се етажи, разположени в съответствие с техническите изисквания. Полупрозрачните прозорци изпълняват и функцията на фотоелектрически генератори, осветлението в помещенията се регулира от електронна система. Поддържането на чистотата и работоспособността на прозорците е автоматизирано. Големи подемни кранове Този многофункционален кран може да повдига обекти с произволна форма и да ги разполага върху фундаменти или да ги сглобява към започната конструкция. След приключване на задачата крана се събира автоматично и заема компактна форма за транспортиране. Масово производство на готови жилищни комплекси С помощта на свръхлеки карбонови армирани влакна се произвеждат жилища от дълги пресовани блокове, които след това се разделят. Външната обвивка на тези ефективни структури работи като фотоелектрически генератор. Механизъм за преместване на блокове Чрез него жилищните модули се монтират на необходимото място. Мега-машини Строителството на тези индустриални и изследователски комплекси е осъществено чрез роботизирано оборудване, получаващо инструкции от спътник. Строителната „бригада“ включва автоматизирани кранове, придвижващи се около сградата. Те монтират покритието, прозорците, преградните стени, покрива и другите основни компоненти като напълно изключват намесата на човека. Те са оборудвани с датчици, които следят за предотвратяване на нещастни случаи с хора или сблъсък с други устройства. Опреснителни съоръжения Изградени са от прозрачни материали, които позволяват кондензация на изпаренията. Монтира се в канали със солена вода за получаване на питейна вода и за всякакви други цели. Тази технология използва слънчевата енергия и позволява снабдяването с вода пустинни области. Система за международните превози Тези съоръжения представляват плаващи автоматизирани заводи, преработващи суровини в готови продукти, докато ги транспортират до предназначението им. Някои са конструирани за преработка на риба в консерви, други са оборудвани с многоклетъчни секции за превоз на широка гама продукти.

30.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава VІІ - 2

Тук можете да разгледате всички снимки от публикуваното до сега.
Проектът "Венера"
Университетски град Университета за Архитектура и Дисциплини по Околната Среда (или „Световният Университет) е място за изпитание на всеки етап от архитектурното развитие. Този „жив“ и постоянно еволюиращ изследователски институт е открит за всеки. Резултатите на студентите се определят от „акредитациите на професионални знания и умения“ и резултатите от техните изследвания, внедрени в социалните структури в полза на обществото. Експерименталните градове позволяват да се използва информация от техните обитатели за работоспособността на всички системи. Тя се използва за внасяне на корекции в работата за постигане на максимална ефективност, комфорт и безопасност. Създават се възможности и за разработване на модулни конструкции и компоненти, необходими за осигуряване на широк кръг от потребности и предпочитания. В много случаи външният вид на сградата ще отговаря нейната функция и тя ще се строи отвътре навън. Небостъргачи Небостъргачите, построени от карбонови армирани влакна и предварително напрегнат бетон, са устойчиви на земетресения и силен вятър. Небостъргачите позволяват да се подобри градоустройствената дейност, като оставят повече място за паркове и открити пространства. Предвиждаме всеки небостъргач да е полуавтономна структура, като повечето от потребностите на неговите обитатели се задоволяват в самата сграда. Диалогов център Предназначението на тези обекти е отразяването и анализа на текущите събития, както и диалог по ежедневните проблеми в обществото. На снимката е показано автоматизирано строителство на такива сгради. Система за международни превози Хидродинамични морски съдове ще позволят ефективни високоскоростни пътешествия. Те са характерни с високия си КПД и осигуряват максимален комфорт и безопасност за пътниците. Изградени са от свръхздрави композитни материали, като най-горният слой е от титан, което позволява минимално техническо обслужване. Горната палуба може да бъде частично открита. Кораби със заменяеми секции Морските транспортни средства ще бъдат изградени като модулни конструкции от заменяеми секции и стандартизирани контейнери, което значително ще опрости товаро-разтоварните и експлоатационните дейности. Конструкцията позволява разтоварването на контейнерите да става едновременно от всички товарни отсеци, вместо последователно. Кораби и канали За максимална ефективност в транспортната система на градовете ще се използва широка мрежа от водни пътища – канали и иригационни системи. Много от съдовете плаващи по тях са автоматизирани заводи, а други превозват пътници и товари. Иновационният подход в образованието може да се приложи в плаващи образователни центрове, на които възрастни и деца ще пътешестват из континента. Така те ще узнаят повече за света, в който живеят непосредствено по пътя на живия контакт с природата. Градските хидрологични проекти са един от елементите на междуконтиненталното планиране. Те ще ограничат до минимум наводненията и сушата, ще улеснят миграцията на рибите, ще помогнат за почистване на натрупаните наноси и подобряване на почистването на отходните селскостопански и градски канали и т.н. Автомобили Аеродинамичната им форма осигурява висока скорост, икономичност и безопасност при пътешествия на дълги разстояния. Някои от тях ще бъдат с колела, други на магнитна или въздушна възглавница. Управлението им ще е предимно с гласови команди. Системата им за автодиагностика ще предупреждава за необходимост от сервизно обслужване и те автоматично ще бъдат пренасочвани към съответните бази. Използването на екологично чистата електрическа енергия ще позволи безшумната работа на тези транспортни средства. Безконтактни датчици, свързани с бордовата система за управление ще предупреждават за опасност от сблъсък с друг автомобил. Допълнителна мярка за безопасност ще бъде въздушна възглавница, конструирана като мембрана, обхващаща пътниците. В самите градове хоризонталните, вертикалните, радиалните и кръговите транспортни системи ще осигурят напълно нуждите за преместване в рамките на населеното място. Влакове на магнитна възглавница и монорелсови пътища Във време на движение на тези високоскоростни магнитни влакове, някои секции с пътници се отделят върху паралелно движеща се платформа. Така желаещите могат да слязат на определена гара без да е необходимо спирането на цялата композиция, което позволява икономисването на време и повишаване на ефективността. Мобилната платформа позволява изграждането на широка мрежа от транспортни монорелсови връзки. И двата вида могат да се използват за междуградско и междуконтинентално придвижване. Мостове Тези изящни мостове са конструирани така, че издържат на натиск, разтягане и усукване. Долната страна може да се използва от магнитните и монорелсови влакове, като така се увеличава ефективността от използването на съоръжението. Въздушни превози Самолети с вертикално излитане и кацане издигат пътници и товари с помощта на завихрени въздушни потоци, получени с различни конструктивни решения – от вентилатори в обтекател до векторни струи. Те ще имат неподвижен център около който бързо се въртят ротори. Проекта цели обединяването на предимствата на самолетите с неподвижно крило, вертолетите и летящите платформи. Трансконтиненталните пътешествия стават реалност благодарение на усъвършенстваните самолети и високоскоростните магнитни влакове, интегрирани в единна транспортна система. Авиацията на бъдещето С отпадането на необходимостта от военно-въздушни сили акцента се измества към усъвършенстването на медицинските, аварийните, сервизните и транспортните летящи машини. Пример за това е самолета с вертикално излитане и кацане, чиито три синхронизирани турбини осигуряват изключителна маневреност. Самолетите делта-крило се управляват по електро-динамичен начин. Заедно с другите предимства от подобрената маневреност и аеродинамика, тази иновационна технология служи и като антиобледеняваща система. Летища В централният купол на такова летище са изходите за пътниците, ремонтни и сервизни бази, ресторанти. Радиалната конфигурация на пистите за излитане и кацане осигурява безаварийно излитане при силен вятър и кацане при страничен вятър. Жилищни сгради Архитектурата и индивидуалните жилища в градовете се различават съществено от прилаганите в миналото техники. При разумното използване на съвременните технологии се откриват широки възможности за създаване на индивидуални жилища. Елементите от структурата на жилищата са много гъвкави и могат да бъдат заменяни в съответствие с личните предпочитания. Такива сглобяеми модулни домове, криещи в себе си много висока степен на изменчивост, могат лесно да бъдат изградени на всяко място в съответствие с личните ни предпочитания. Съставните части на жилищата са от предварително напрегнат армиран бетон, покрит с керамичен слой – така, на практика, техническото обслужване е ненужно, жилищата са огнеупорни и устойчиви на климатичните условия. Такива елементи могат да се произвеждат много бързо и с малки разходи. С такъв тип конструкции пораженията от земетресения и урагани ще бъдат минимални. Всяка къща от този тип е по същество автономна енергоспестяваща структура със собствени термогенератори и концентратори на топлина. В прозорците и в външната облицовка има вградени фотоелектрически батерии. Термо-стъклопакетите намаляват яркостта на слънчевата светлина до желаната степен. Тези параметри се подбират от живущите за обезпечаване на достатъчно енергия за дома.

26.03.2009 г.

Безсмъртната ми душа е люто ранена...

Улавям се, че ставам хроникьор на bTV, но това е най-малкият проблем... Досега гледах "Бягство към победата" и ако написаното е леко несвързано моля, не ми се сърдете! Който е издържал до края ще ме разбере... Този път Слави и екипа добре са си свършили работата - поне до тук. Хареса ми и организация и поставените задачи... и от тук започват съмненията ми... и въпросите... Аз луд ли съм, не съм ли? Тия олигофрени, дето се зоват български учители, и пискат по площадите за заплати, не са ли за пребиване с камъни? Как може на едно място да се съберат толкова неграмотни дебили - с пренебрежимо малки изключения? Как може от милиони сперматозоиди точно тези да са прихванали, че даже са ги и отгледали, че и на училище са ходили, че някои даже и "вишо" имат!!!??? Мога да продължа, но ме е страх да не започна дълъг разговор със себе си, потресен от невъобразимото невежество! Кратки изводи: 1. Жените са по-добри и по-смели от мъжете, поне до тук. То така ще е и нататък, щото и в живота е така. 2. Представителите на Българската армия са последни във всичко. Най-вече в орентирането. По едно време се загубиха. Подозирам, че екипа им помогна да се намерят... Щом такива пазят България, то очевидно, господ е българин! И то, голям българин! Демонстрираха, че могат да правят лицеви опори, но това всеки средно развит идиот го може. Както и да е... 2. Ботев бе убиван из цяла България, че даже и в една от версиите остана жив. 3. По села и паланки, в селски хоремази и на полето, хората знаеха това, което нашите несъответствия трябваше да знаят. Имам сериозни опасения, че ако име бе отнета възможността да питат, щяха да си останат на място. Леле-мале... 4. Особено бяха затруднени от изричането на един, поне един, стих от Ботев! 5. "Житие и страдание грешного Софрония" бе приписано на Черноризец Храбър, Паисий Хилендарски, Кирилиметоди (спазвам произношението, което - предполагам, че се крепи на убеждението, че това е име на един човек...) и т.н. Не ми се пише повече... Що ли се занимавам с глупости?! Трябваше да ударя някоя и друга ракия, да си пусна "Биг Брадър" и да заспя щастливо до жената. А аз, какво? - седнал съм да се треса от необятната човешка простотия... Ако участниците в това начинание са християни, то напълно отговарят на условието "Блаженни са бедните духом и тяхно е царството небесно" и най-добре да вземат да се гръмнат! П.П. На представителите на Българската армия да не се дава оръжие - нищо чудно да изпозастрелят екипа... Хванете някой авджия от близкото село да им помогне на момчетата...

Ранна лекция по демокрация

България отново получи порцията си приятелско подплясване по дупето - да не се смесва с приятелски огън, и снизходително потупване по рамото от посланика на САЩ у нас. Бареков мълчи като пукал и задава предварително написани въпроси без лични интерпретации. Дипломатката е неочаквано дипломатична и цялото и поведение излъчва желание да ни убеди в казаното от нея. Но – по същество. Оказа се, че Обама и неговият екип търсят решение на икономическата криза в историята – времето на Голямата депресия. До тук добре. Както се казва – техен проблем, въпреки че може да се спори доколко икономическите, политическите и т.н. условия тогава и сега са сравними. Лошото е, че според Макълдауни (по новия европейски образец – божее, к'ви сме шматки!!!, щото ако някой разбере омъжена ли е или не, пък като настъпи едно унижение на нейната сексуалност, пък като предизвика едни порно-фантазии... - майната ни, сами си го начукахме – дълбоко и без вазелин!) тяхното решение за справяне с кризата трябва да се възприеме от света и особено от техните приятели. Явно, че има и такива, щото вчера Костов (г-н) – най-големият икономист, политик, антикризисен експерт и т.н., според Бареков – разбира се!, с нездрав блясък в очите и потрепващ глас ни обясняваше колко велик е Обама (дори мъъъничко по-велик от самият Костов) и как трябва да приложим челния американски опит и у нас... Интересно, защо в Европа са на друго мнение, но... да не дълбаем повече за силата на зелените гущери... В тази връзка, интересни бяха „изпуснатите“ думи, че американското дипломатическо представителство било тук да ни помага. Дааа, интересни отношения между две суверенни държави или по скоро между империя и васална територия, но на кой му пука вече за това?! Естествено, бяха засегнати и проблемите на корупцията. Не мога да отрека - Макълдауни „призна“, че и в САЩ има такава и категорично отсече – България не може да се смята за образец на корупцията в света! Ех, даде на писачите за утре чудесни заглавия. То ще бъде радост, то ще бъдат благодарности... Обясни ни колко е недемократично купуването на гласове и проблемите, които създава с легитимността на изборите, но забрави и дума да обели за тази практика в САЩ и т.н, и т.п. Накрая Бареков произведе традиционната си новина – поне за мен, Соломон Паси бил дисидент! Е, те това не го знаех, но може ли човек всичко да знае?! Може! Костов може...

25.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава VІІ - 1

Глава седма. Умните градове Създавайки бъдещето Органите за местно самоуправление влагат огромни средства и много време, опитвайки се да усъвършенстват нашите градове, пътища и транспортна система. Цената на бюрокрацията, обслужването и общата неефективност е много висока. По-евтино ще излезе построяването на градове на пусто място, отколкото възстановяването и поддържането на съществуващите. Новите проекти са по-ефективни и ще са потребни по-малко разходи за разработка на гъвкави високотехнологични методи за производство, вместо опитите да се модернизират остарелите фабрики. Животът в свят без замърсяване и отпадъци, с паркове, площадки за игри, центрове за изкуство, училища, безплатно здравеопазване, достъпно за всеки, изисква коренни промени в планирането на нашите градове, както и в начина ни на живот. Като начало, първият град от новото поколение, ще бъде своеобразна лаборатория за проверка на неговите възможности, в която се отчитат положителните и отрицателните характеристики и се правят необходимите изменения. Новото социално движение може да се пропагандира с помощта на книги, списания, телевизия, радио, конференции, театри и тематични паркове. Възможно е да започнат разработките и изпитанията за автоматизирано строителство за вторият град. Иновационните пръстеновидни градове, изградени на много нива, обединяват в себе си най-прогресивните технологии, материали и методи за строителство. Геометрически изящната пръстеновидна структура, обкръжена от паркове и градини, е разработена за минимални енергийни загуби и осигуряване на възможно най-висок жизнен стандарт за всеки. Този градски модел ще използва най-съвременните технологии за оптимален екологичен ефект. При проектирането и развитието на новите градове акцента е върху възстановяването и защитата на околната среда. Всяка технология, разработена без грижа за околната среда, е безсмислена. Такива градове ще осигурят за всички чист въздух и вода, здравеопазване, качествено продоволствие, развлечения, достъп до информация и качествено образование. В тях ще има центрове за изкуство, най-съвременно оборудвани работилници, научни лаборатории и спортни площадки, индустриални зони. Жилищните райони плавно се преливат в зони за почивка и развлечения. Преработката на отпадъците, възстановяващата се и чиста енергийна система и останалите обслужващи дейности работят синхронизирано под управлението на кибернетични системи. Живота на човека, неговите интереси и увлечения са личен избор на всеки, без странично въздействие. Някои градове могат да бъдат кръгли, други линейни, подземни, плаващи. Много от тях ще бъдат построени като напълно автономни системи, като туристически кораб, оборудван за шест месечен курс. Всички елементи в такива градове ще бъдат максимално автономни и самодостатъчни, доколкото позволяват условията. В северните области е възможно строителството на подземни градове. Компютърните технологии позволяват проектирането на градовете да е основано на най-точен и обективен анализ на информацията за околната среда и човешките потребности. Данните за числеността на населението в конкретна територия ще определят броя на училищата, болниците и необходимото оборудване. С течение на времето ще стане възможно конструирането на цели градове на необходимото място чрез стандартизирани и подготвени предварително модули, произведени в автоматизирани заводи. Така ще бъде осигурен висок стандарт на живот за всички жители на планетата в кратки срокове. Модулното проектиране позволява изключителна гъвкавост. Градовете имат различна структура, в зависимост от тяхното предназначение, и така се постига тяхната уникалност, като жителите им използват всички постижения на съвременните технологии. Сградите построени от съвременни материали с използването на най-модерните технологии и няма да се нуждаят от ремонт. Масовото изграждане на такива конструкции е възможно за часове, като за тях не са страшни земетресенията, ураганите, термитите и огъня. Иновационните технологии дават възможност да се акумулират ресурси за слабо развитите региони, без това да става за сметка на жизнения стандарт. В такива градове може да се координират производството и разпределението в условията на балансирана икономика, с което да се избегне дефицита. Към това трябва да се прибави и автономна нервна система от екологични датчици, интегрирани във всички сфери на живота на града. В селскостопанските райони ще има датчици в почвата, които ще събират пълната информация за нивото на почвената влага, съдържанието на хранителни вещества и т.н. и на основата на тези данни, при изменение на условията, ще бъдат предприемани действия, за които няма да е необходима намесата на човека. Този метод – на обратната връзка, ще бъде приложен в цялата система. За разлика от съвременните неприспособени за изменения съоръжения, новите градове ще имат възможностите на еволюиращ организъм, тъй като тяхната структура ще допуска постоянно развитие. Всичко казано до тук представя пред хората невиждани възможности за работа и творчество. Размисли за дизайна В древна Гърция и Рим неотменна част от архитектурата са колонадите. С изобретяването на нови свръхлеки материали и модернизацията на инженерното изкуство могат да се покриват огромни площи без използването на колони и други носещи конструкции. В условията на ресурсно-ориентирана икономика архитектурата ще се лиши от архаичните аксесоари, които стават излишни и водят до преразход на ресурси. Ако продължим да строим сгради с нефункционални декорации снижаваме потенциалния стандарт на живот. Фасада, натруфена с безполезни декоративни елементи не е свидетелство за оригиналността, таланта и самобитността на архитекта. Самобитността изпъква в начина на мислене, а не в начина ни обличане. Казаното не подценява строеното през вековете, създадено съобразно наличните тогава технологии. Прилагането на остарели методи в строителството днес пречи на творческото мислене, което е толкова необходимо за новата култура. Разумното използване на ресурсите значително улеснява живота. Градовете ще осигуряват потребностите на своите жители използвайки ресурсите рационално, без да замърсяват и унищожават околната среда. Жилища За много хора в началото на ХХІ век жилищата на бъдещето изглеждат нереални. Трудно си представяме, че могат да бъдат защитени от капризите на времето с помощта на електрониката; предметите от интериора могат да бъдат от различни конфигурации, които автоматично се приспособяват към нашето тяло; новите технологии позволяват стените да бъдат прозрачни отвътре и непрозрачни отвън; външната светлина може да бъде намалена и разпределена по желание; домът ще бъде звукоизолиран, защитен от насекоми, прах и ще поддържа комфортна вътрешна температура и т.н. С разумно използване на технологиите можем да създадем уникални жилища по вкуса на обитателя. Модулната структура ще позволи непозната до сега гъвкавост при изграждането и оформлението на дома. Ще бъде възможно строителството в гората, на върха на планината, на някой остров. С използването на съответните технологии домът ще се превърне в напълно автономна система. Транспорт Когато решим да пътуваме извън града по суша, вода, във въздуха или в космоса, управлявани от компютри транспортни средства ще ни доставят, където пожелаем. За бързо придвижване по сушата ще бъдат построени виадукти, мостове, тунели за влакове на магнитна възглавница, ефективно преодоляващи огромни разстояния и заменящи въздушният транспорт. При товарните транспортни средства широко ще се използва модулният принцип, което значително ще повиши тяхната товароподемност и гъвкавост при товаро-разтоварни работи. За вътрешно градски транспорт могат да бъдат използвани различни ескалатори, елеватори и други подобни конструктивни решения за движение по всички направления, които ще могат да се свързват и с другите транспортни системи в домовете. Най-малките транспортни средства ще се управляват с гласови команди. Когато това е непрактично или невъзможно могат да се използват други методи – например с клавиатура. Когато няма да съществуват големите корпорации, контролиращи автомобилната промишленост в интерес на своите печалби, при транспортните системи може да се използва модулният принцип, което ще позволи постоянното им обновяване, съобразено с най-съвременните технологични изисквания. Пръстеновидни градове Във външния периметър са разположени зоните за отдих и развлечение. Селскостопанският пояс е обкръжен от воден канал и парникови съоръжения. Използваните технологии позволяват традиционните химикали и пестициди да станат ненужни. В осем зелени сектора, които се срещат в центъра на града, се използват всички възобновяеми източници на енергия. Жилищният сектор е живописен пейзаж с реки, езера и други водоеми. Жилищата се вписват органично в пейзажа. В близост до жилищните райони се отглежда здрава, разнообразна, екологично чиста храна, достъпна 24 часа в денонощието. В центъра на града има куполообразна сграда, в която са компютъризирана система за управление, училища, библиотеки, болници и комуникационни съоръжения, транспортни служби. Транспорта включва хоризонтални, вертикални, радиални и кръгови конвейри, които с максимална скорост и безопасно превозват жителите до всяка точка на града. Това е възможно най-удобният и безопасен транспорт, който премахва нуждата от автомобили. Междуградските пътувания се осъществяват чрез електромобили. Около централната сграда са разположени научни лаборатории, театри, концертни зали, спортни съоръжения, достъпни за всеки. Автономни самозадоволяващи се градове Много градове ще бъдат проектирани като напълно обособени системи, подобни на туристическите лайнери, с шестмесечна автономност. В тях има театри, паркове, места за развлечения, болници, училища и всичко останало за пълноценен живот. Всеки модул от този град ще е независим от останалите доколкото е възможно. В северните райони или на необитаеми територии тези градове могат да бъдат построени под земята. Компютъризиран комплекс В него се използват най-съвременните технологии за обработка на изображения за построяване на тримерно виртуално изображение на Земята в реално време. Комплекса използва спътниковите връзки за получаване на информация за климатичните условия, океанските течения, използването на ресурсите, популациите, аграрните условия и миграциите на животински видове по целият свят. Свързаните помежду си компютъризирани комплекси са мозъка и нервната система на световната цивилизация. Цялата информация е достъпна през Интернет за всеки. Посредством тези комплекси ще бъде управлявано нашето ресурсно наследство и осъществявано текущо наблюдение за състоянието на планетата.

22.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава VІ

Глава шеста Светлото бъдеще Първи стъпки За да бъде създадена икономиката, основаваща се на ресурсите, архитектите на бъдещето трябва да приложат научният метод и да си зададат въпроса: „С какво разполагаме?“. Когато потребностите на всеки са удовлетворени по най-ефективния, комфортен и сигурен начин основна роля ще има чисто техническата оценка на основните потребности на населението. Осигуряването на безплатна храна, вода, здравеопазване, транспорт, образование и други потребности е възможно и днес, показват изчисленията за съществуващите планетарни ресурси. Всичко това трябва да бъде съотнесено и балансирано с потребностите и на другите живи организми, с които съжителстваме. Главната цел е да бъде преодолян дефицита и да се осигури всичко необходимо за населението на Земята. За съществуването и развитието на цивилизацията са необходими големи резерви от енергия. Крайно необходима е стратегия за развитието на енергетиката в глобален мащаб, което изисква сътрудничество в международното планиране на много високо ниво. Енергия Един от най-важните показатели за степента на развитие на една цивилизация е количеството енергия, достъпна на хората. Най-общо казано, нивото на физически комфорт е съпоставимо с енергията, с която разполагаме. Представете си парализата на познатият ни свят ако електроенергията и запасите от бензин свършат. Ресурсно ориентираната икономика бързо ще се пренасочи към използването на чисти енергийни източници. Това ще стане възможно когато финансово-кредитни рамки отпаднат по пътя на реализацията и обезпечението на необходимите дейности. Когато няма да има печалба, собственост и дефицит научно-изследователските лаборатории бързо ще обединят усилията си и свободно ще обменят информация. Няма да има нужда от патенти или „информация за вътрешно ползване“. Крайната цел няма да бъдат субсидиите за продължаване на изследванията, а получаване на резултати, които ще обслужват цялото население на планетата. Това е проект, над който мнозина биха работили страстно и самоотвержено знаейки, че резултата ще донесе незабавна полза за всеки. Междудисциплинарни квалифицирани екипи, решавайки задачите от проекта, ще започнат работа по енергетични и автоматизирани системи за производство и доставка на изделия и услуги в глобален мащаб. Дори студентите биха могли да съдействат за решаването на тези проблеми в най-кратки срокове. Всички – заедно, биха могли да станат армията на бъдещето, мобилизирана за възстановяване и запазване на Земята и нейното население. Това не се е случвало преди и ще стане възможно едва тогава, когато парите няма да са преграда. Основният въпрос няма да бъде „Имаме ли пари?“. Основният въпрос ще бъде „Разполагаме ли с необходимите ресурси за утвърждаването на новите икономически отношения?“. В новите условия масово ще се използват възстановими източници на енергия като вятъра, приливите и отливите, океанските течения, температурните разлики, водопадите, геотермалната енергия, електростатиката, водорода, природния газ, водораслите, биомасата, бактериите, фазовият преход и термоелектрониката; не лош потенциал имат и лещите на Френел за концентрация на на топлината. Термоядреният синтез е енергията на космоса и звездите. Когато се научим да я използваме, енергийният проблем на човечеството ще бъде решен веднъж за винаги. При нея няма неблагоприятни странични ефекти и токсични отпадъци. Единственият остатък е пепелта на хелия. Океанографите в края на ХХ век доказаха, че ако използваме огромният потенциал на Световният океан, който заема 70,8 % от повърхността на Земята, можем с лекота да осигурим сегашните и бъдещите енергийни нужди на човечеството за милиони години напред. Ключов елемент при проектирането на градовете в условията на ресурсно-ориентирана икономика е интегрирането на всички необходими видове енергия в структурите на самият град. Този проблем ще разгледаме подробно в раздела „Градът“. Съществува още един достъпен начин за получаване на енергия – с помощта на пиезоелектрически елементи, разположени в цилиндри, променящи своята геометрия под въздействието на вълните. Геотермалната енергия, извличана от земните недра, е използвана в целият свят. Учените са изчислили, че ако използваме само 1 % от нея няма да имаме енергийни проблеми. Без оковите на паричната система правотата на учените може да бъде доказана лесно. Чрез използването на геотермалните ресурси може да се получи 500 пъти повече енергия, отколкото има в световните запаси от полезни изкопаеми, като същевременно няма да представляват катализатор за глобалното затопляне. Геотермалните електростанции практически не замърсяват околната среда и не отделят азотен оксид и въглероден диоксид, за разлика от последствията при изгарянето на твърди горива. За построяването на такава електростанция е необходима много малка площ. Като се откажем от използването на нефта и газта ще се отървем от корпорациите, които използвайки естествения им дефицит, диктуват своята политика. Геотермалната енергия ще бъде най-ефективния и икономичен начин за отопление и охлаждане на жилищата. Ако пренасочим една десета от парите хвърляни за въоръжаване в разработка на геотермални генератори на енергия ще се отървем от енергийния дефицит. В страни като Исландия геотермалната енергия се използва в парниците. В условията на ресурсно-ориентирана икономика можем да използваме този опит за получаването на огромно количество пресни плодове и зеленчуци по всяко време на годината. Този процес може да се използва и в рибните ферми в регионите, където е необходимо водата да се подгрява или охлажда. Ще бъдат построени големи подводни конструкции, монтирани в регионите с бързи подводни течения, които ще въртят турбините и ще се получава огромно количество чиста енергия. На турбините ще бъдат монтирани центробежни сепаратори и дефлектори за предпазване на морската фауна. Може да се построи мост или тунел през Беринговият проход, свързващи Азия и Северна Америка. Като съпътстваща функция може да се обособи генерирането на електроенергия и събирането на морски продукти. Тунелите могат да бъдат построени под и над водата за транспортиране на хора и продукти. Те могат да се използват за доставка на прясна вода от топящите се айсберги във всяка точка на земното кълбо. Подобни проекти не само ще установят техническа връзка между континентите, но ще създаде и условия за сътрудничество между хората и свободен обмен на идеи. Преди осъществяването на всеки голям проект, ресурсно-ориентираната икономика изисква подробно изучаване на всички възможни въздействия върху околната среда и човека. Нашата главна грижа е опазването и възстановяването на околната среда за комфортно съществуване на всички живи същества на планетата. Основната цел на тези проекти и разработки освобождаването на хората от ненужния и уморителен физически труд. За да бъде възможно това общество е необходимо да се автоматизират повечето от производствените процеси. Производство на енергия с помощта на Гълфстрийм Тези подводни конструкции насочват част от силата на теченията с помощта на специални турбини за производство на екологично чиста електроенергия. Бавно оборотните турбини, с монтирани центробежни сепаратори, ще гарантират безопасността на подводната екосистема. Преграждане на Беринговият проток Един от най-големите проекти на бъдещето може да бъде строителството на мост или тунел през Беринговият проток. Основната цел на такава гигантска структура е производството на електроенергия и строителство на ферми за събиране и обработка на морски продукти. Под и над водата ще бъдат построени тунели за транспортиране на хора и материали. Тръбопроводи за доставка на прясна вода от топящите се айсберги, в която и да е точка на земното кълбо. Те ще улеснят значително връзките между хората. Геотермални електростанции Широкото използване на геотермалната енергия, заедно с използването на конверсионни технологии, ще позволи значително да се намали вероятността от глобално затопляне и ще осигури енергия за хилядолетия напред.

21.03.2009 г.

Мнение

Известно е, че не съм религиозен, не съм и вярващ човек. Не намирам, че това е качество или недостатък - просто е така. Все пак, трудно понасям когато ровичкат по душите на хората тези, които позволиха присъствието на всякакви католически секти и какви ли не в България. Същите поканиха в православна България главата на римо-католическата църква. Същите, които преди 1989 година обикаляха покрай черквите и записваха кой влиза там. Същите, които след 1989 г. най-усърдно се кръстеха в Храма и покрива не падна на главите им (очевидно, че ако има бог той е божествено търпелив!). Традициите в моето семейство са православни. Не от днес, и не от вчера. Сега всякакви безродници обвиняват другите в "радикален ислям" и още какво ли не! Целият театър мирише на предизборна партенка през девет планини в десета. Все пак, по този въпрос съм склонен да подкрепя премиера - Не влизайте в барутен погреб със запалена цигара!

Проектът "Венера" * Глава V

Глава пета От една система към друга Развитието - символ на времето Много хора не търсят други форми на обществено устройство, докато статуквото ги удовлетворява. Прехода от установилата се капиталистическа система към новото общество, вероятно ще наложи нейната ликвидация. Някой явления днес подсказват, че този процес е започнал. Развитите страни все повече прилагат автоматизацията за запазване на мястото си на световния пазар. Така много хора губят своята работа и не могат да обезпечават семействата си. С помощта на автоматизацията и кибернетиката, работещи на пълна мощност, машините скоро ще заменят не само работниците, но и учените-специалисти. Вследствие на това все по-малко хора ще могат да купуват продукцията на автоматизираните заводи. Непрекъснатото привличане в производствените предприятия на евтина работна ръка от други страни, занижаването на екологичните норми и други подобни средства за увеличаване на печалбата на пръв поглед изглеждат ефективни. В крайна сметка именно те ще доведат до катастрофа. Не е далеч времето, когато неплатежоспособността на безработните, ще достигне такива мащаби, че те ще загубят домовете и имуществото си. Много учени прогнозират, че към края на 2030 година ще има рязко намаление на добива на нефт от лесно достъпни находища. Нефта може и да не бъде изчерпан, но ще стане скъп, а добива му неизгоден. С времето необходимите разходи за неговият добив и рафиниране ще станат нецелесъобразни. Това ще се случи и с природният газ, но по-рано. Последствията ще предизвикат социална и екологична катастрофа. Предприятията ще се стремят да запазят рентабилността на своя бизнес и ще използват все повече земи, води и природни ресурси. Ще бъде загубено доверието на хората в кредитно-финансовата система. Трябва да запознаем хората с нашите идеи, тъй като разпада на днешната парична система е неизбежен. В следващите глави ще ви представим с процесите на адаптация към новия начин на живот.

20.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава ІV

Глава четвърта Митовете на битието Човешката природа В ежедневието сме свидетели на взаимосвързаността между реалните събития около нас. Въпреки това, често забравяме за тях, когато става въпрос за човешката психика. Ако изучавахме хората така, както изучаваме природните явления, по-добре щяхме да разберем физическите закони, влияещи при формирането на нашите ценности и поведение. От естествените науки знаем, че природните закони са резултат от множество различни сили. Например, растенията не поникват ако нямат хранителни вещества, вода, гравитация, Слънце и т.н. Платнохода не плува сам, а вследствие вятъра и много други променливи фактори. Няма предопределена човешка природа. Ние не се раждаме с предразсъдъци, нетърпимост и злоба. Те се развиват в резултат на нашият жизнен опит. Не е необходимо да влизаме в безсмислен спор за вродената порочност на човешката натура. Необходимо е да изследваме поведението на хората, изменящо се през цялата човешка история – ако не е така, то още бихме обитавали пещерите. Поведението ни е подложено на външни въздействия, както и всичко останало във физическата вселена. Днес, науките изучаващи човешкото поведение, нямат особен напредък поради причината, че тяхното внимание е насочено предимно към човека и не обръщат достатъчно внимание на външните условия, които „създават“ личността. Факторите, определящи поведението не могат да бъдат обособени, ако изучаваме личността. Необходимо е да изучаваме културата, средата, в която е израснал човек. Разликата между американеца-крадец и американец-банкер не е в техните гени, а е отражение на средата, в която са израснали. Китайчето няма да се научи да говори на китайски по-бързо от американчето на английски. Ако изучим в достатъчна степен въздействието на обществото върху човека можем, с достатъчна увереност да говорим за обкръжението на този човек. Влиянието на обществената среда се проявява в езика, мимиките, движенията. Поведението на хората е закономерно и е комплексен резултат от взаимодействащи си променливи фактори на околната среда. Социалната среда включва семейството, в което човек е израснал; родителската грижа или нейното отсъствие; финансовото състояние; информационната сред – книги, радио, телевизия, интернет; образоване; религиозни възгледи; хората, с които общува и множество други фактори. Като цяло, обществените ценности зависят от съществуващата социална система и субкултурите, които съдържа. За съжаление или за щастие, социалните системи им тенденция към максимално запазване във времето на своите преимущество, но и недостатъци. Разбираме ли това или не, но преобладаващата част от хората са манипулирани от средствата за масова информация и държавните органи, като формират „дневния ни режим“. Така, на свой ред, се формират и нашето поведение, надежди и ценности. Нашите представи за добро и зло, нашият морал също са части от културното ни наследство и опита. Този начин за контрол не изисква прилагане на сила и е толкова сполучлив, че малцина забелязва и чувстват манипулацията. Мнозина смятат, че алчността е присъща на човешката натура. Не се вземат под внимание вековете, преживени в подтисничество, а именно тогава са се формирали и алчността, и възхищението ни от тези, които са натрупали състояние по престъпен начин, стремежа към разкош и т.н. Тези условия са ни съпровождали столетия и много от нас мислят, че такава е човешката природа и тя не може да се промени. Все пак, представете си, че една седмица от небето вали дъжд от златни монети. Подтиснатите хора ще излязат на улицата и ще събират колкото могат, ще напълнят домовете си със злато. Ако златният дъжд продължи години наред един ден ще изхвърлят натрупаното и няма да му обръщат внимание. В света на изобилието и душевното спокойствие много отрицателни качества вече няма да са доминиращи. Хората, израснали в условията на капитализма, с определящ фактор печалбата, по-скоро ще се погрижат за своите дела и няма да се загрижат за благополучието на сънародниците си. Природата на нашите обществени институции определя такова поведение. Например, една фирма, загрижена за благополучието на своите работници осигурява за тях здравни грижи, детски площадки, повишаване на заплатите. Друга фирма, със сходни икономически показатели, отделя внимание на рекламата и новото оборудване. Първата фирма няма да може да привлече необходимите й инвестиции, за разлика от втората. Колкото повече хуманността присъства в политиката на една фирма, толкова по-малко време ще се задържи на пазара. Навиците на хищника трябва да вземат превес за да оцелееш в света на бизнеса. Това не е човешка природа. Това е културно явление. Там където храната сериозно недостига самите хора се превръщат в храна. Канибализмът е поведение предизвикано от недостига на храна. Но, ето и друг пример. Малък остров в Тихия океан. Населението е малко, храната е в изобилие. Поведението на хората рязко се различава от обичайното. Когато хванат риба, улова се разделя между всички. Има много примери показващи, как средата определя характера и ценностната система. Във враждебна сред слабите хора ще разработват оръжие. След Втората световна война представители на най-богатите немски фамилии се бият за хранителни отпадъци до кофите за боклук за да оцелеят. В общество, в което постоянния дефицит е всекидневие великодушието е рядко срещано явление. Ако едно момиче е много привлекателно по общоприетите стандарти та ще се радва на внимание от мъжете. Ако момичето не е много красиво, ще се стреми да развие други качества за да поддържа ниво и да не излезе от борбата за оцеляване. Хората, които не познават добре физическият свят вярват в богове и демони, като покровители на този свят. Имало е времена, когато хора с огромна физическа сила се радвали на уважение и били на особена почит в армиите. Навлизането на огнестрелното оръжие изравнило боеспособността на всички. Войни се водят откакто свят светува и мнозина мислят, че те са присъщи на човешката природа. На практика, дефицита на ресурси винаги е стоял в основата на териториалните конфликти. Значителен брой хора днес считат, че човешката наследственост е причина за анормалното поведение, но – все пак, основно влияние оказва средата, в която хората съществуват. Само с генетиката не може изчерпателно да се обясни човешкото поведение. Изследването на поведението трябва да обхваща едновременно наследствеността, околната среда (храна, жилище, семейно положение, образование, религия, личен опит) и идеите и решенията, които вземат хората относно света и тяхното място в него. Това, което днес се приема за нормално поведение, утре може да се смята за лудост. Остава един въпрос: доколко нашата система от ценности е резултат от опитите на обществото да съхрани статуквото. Това не е човешка природа, това е човешко поведение, над което трябва да се замислим. Поведението лесно може да се промени с помощта на качествено образование и планиране на жизнената среда, като се отчита потенциала на планетата. Не може да се очаква хората да изповядват висши ценности и идеали докато съществуват глада, безработицата, недоимъка, войната и бедността. Буквата на закона Някои мислят, че са необходими „добри“ закони и това ще реши проблемите ни. Но няма ли достатъчно закони и сега? Написани и приети са хиляди закони, но те се нарушават постоянно. Например, има хиляди закони против кражбите. Ако се разгледа този въпрос внимателно ще разберем, че шепа хора разполагат с по-голямата част от ресурсите на планетата. Същевременно, огромен брой хора са толкова бедни, че не могат да си позволят най-необходимото. При такива дадености, кой може да си помисли дори, че законите могат да спрат кражбите? Проблема се усложнява и от рекламите, които представят вещите по толкова привлекателен начин. Почти несъзнателно американците виждат реклами повече от 2 500 пъти дневно. Дори мирният договор не може да спре войната, ако не помага за преодоляване на разногласията. Международните договорености за сътрудничество не премахват причините, които пораждат законите в тази сфера. Те само помагат да се запази баланса на интереси между държавите. Независимо от договорите, държавите завоювали територии по целият свят и до сега запазват позициите си – земя и ресурси. Договора е само средство за прикриване на проблемите и обикновено служи само да отложи въоръженият конфликт за известно време. Може да ни се стори, че спасителното средство са нови хора във властта, добри хора, ангажирани със съвременните проблеми на обществото. Вероятно те ще победят корупцията и ще работят за общото благо. Докато ресурсите се използват единствено за благополучието на тесен кръг избрани, до тогава ще има и онеправдани. Дори на високите управленски постове да бъдат избрани хора с високи морални качества няма да изчезнат лъжата, мошеничеството, кражбите и корупцията. Решението не е в „добрите“ хора. Решението е в намирането на добър метод за грамотно използване на планетните ресурси за благото на всеки. При днешната система това е невъзможно. От тук възникват проблемите. Проблемите не са в приемането на нови закони или издигането на нови хора в правителството Ние трябва да анализираме как днес придобиваме и използваме стоките, които са ни нужни. Този процес започва с изработването на нужната сума пари чрез системата за трудова заетост. Спечелените пари ние влагаме или във финансовата система с надежда за голяма печалба и/или просто харчим за стоки/услуги. Може този начин да е бил добър в миналото, когато стоките не достигали и технологиите били в началния етап от развитието си. Днес нашите напреднали технологии могат да бъдат инструмент за съвършено различен начин на действие. От научна гледна точка на Земята има всички условие за производство на изобилие от стоки и повече от достатъчно полезни изкопаеми, с които да се задоволят потребностите на всички, ако се разпореждаме с тях разумно. Наличните ресурси са достатъчни за осигуряването на всеки човек на много висок стандарт на живот. Необходимо е единствено технологиите, суровините и техническият потенциал да се използват разумно. Когато говорим за технологии подразбираме такива, които не вредят на хората, на околната среда, спестяват време и енергия. Помислете – когато има криза и хората нямат пари за най-необходимото нима планетата с нещо се променя? Нима стоките изчезват от лавиците на магазините и няма земя, на която да се сади пшеница? Не, но това са правилата на играта, които спазваме и които ни носят толкова страдания. Съществуването на парите едва ли някога е изучавано и изследвано, но поне да видим как ги използваме. Самите пари нямат никаква ценност. Това са само картинки на евтини късчета партия, с приетата договорка между хората, че за тях може да се купи нещо. Ако утре завали дъжд от стодоларови чекове всички ще са щастливи, освен банкерите. В този стар метод за получаване на стоки и услуги има много недостатъци. Ще разгледаме само някои, а вие сами можете да допълните списъка. Парите са само препятствие между това, което е нужно на човека и това, което той може да купи. На хората не са нужни пари. На тях им е необходим достъп до ресурсите. Използването на пари води до социално разслоение и елитаризъм, основани главно на икономическото неравенство. Хората не са равни ако нямат равна покупателна способност. Много хора са заложници на омразната си работа защото са им необходими пари. Растящата корупция, алчност, престъпност, грабителство и много такива са резултат от необходимостта от пари. Много закони са приети под натиска на корпорации, които имат достатъчно средства, с които да въздействат върху членовете на парламента, да подкупят членовете на правителството за приемането на закони, защитаващи техните интереси. Тези, които контролират покупателната способност имат върховната власт. Парите са създадени за контрол върху поведението на тези, чиято покупателна способност е ограничена. Някои стоки, например хранителни, понякога се унищожават за да се повиши цената им. Когато продуктите са дефицитни, цените политат нагоре. Влагат се огромно количество материали и усилия за добиване на напълно достъпни ресурси от повърхността на планетата. В плановете всяка година се внасят все нови и нови безсмислени корективи за да се обезпечи пазар на производителите. Невероятно е вредното влияние върху околната среда заради скъпите качествени методи за погребване на отпадъците. Земята е разкъсвана на парчета заради изгодата. Преимуществата на технологиите са достъпни само за тези, които имат висока покупателна способност. Смисъла е в това, че ако за корпорациите определящият фактор е печалбата, решения от всякакъв характер се вземат не в полза на хората и опазването на околната среда, а за натрупване на състояние, частна собственост и власт. Следващ стадий на социалното развитие Какво е общото между нас? Какви трябва да са нашите приоритети? Независимо от политическите убеждения, вероизповедание и обществени традиции, всички страни и народи зависят от природните ресурси. За постигане на висок жизнен стандарт на всички нас са ни необходими чист въздух и вода, обработваеми земи, съвременни технологии, добре подготвен персонал. Ние отдавна трябваше да преразгледаме функционирането на нашето общество. Очевидно, че всеки човек на Земята ще спечели от това, че ще започнем да се грижим за околната среда и ще използваме последните научни постижения за общо благо. Не би ни стигнала цялата парична маса в оборот за да се финансира такъв проект. За това пък, ресурси на Земята има повече от достатъчно. Да направим равносметка: нашата планета е богата на ресурси, но ние ги разпределяме с помощта на парите. Това е отдавна остарял метод и то носи много страдания. На нас не са ни нужни пари, а разумен подход при разпределението на планетарните ресурси в полза на всеки човек. Бихме могли да постигнем това ако започнем да използваме икономика базирана на ресурсите. Ресурсно ориентирана икономика Тази идея се отличава значително от всичко, съществувало досега. С две думи – при тази икономика ресурсите се използват вместо пари и хората имат достъп до всичко, което им е необходимо без да се нуждаят от пари, кредити, бартер или каквато и да е друга форма на зависимост. Планетарните ресурси са притежание на всички хора. Истинското богатство не е в парите, а в природните ресурси и в хората, които работят за премахване на дефицита с цел изграждане на по-хуманно общество. Ако това все още не ви е ясно, помислете над следното: ако група хора попадне на остров с пари, злато и брилянти в изобилие, но там няма обработваема земя, риба и чиста вода – за какво им е богатството? Какво ще стане ако всички пари на света изведнъж изчезнат? Докато съществуват фабрики, ниви и суровини ние можем да произведем всичко необходимо и да удовлетворим всичките си физически потребности. Най-важното е, че хората не се нуждаят от пари. Те се нуждаят от достъп до продукти и услуги, които са им необходими за пълноценен живот. Ресурсите трябва да бъдат използвани за подобряване на живота на цялото население на планетата. С икономиката, основана на ресурсите, лесно можем да произведем всичко необходимо и да осигурим много висок стандарт на живот за всеки.

19.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава ІІІ

Глава трета Прилагане на научният метод До къде стигнахме Научните знания се развиват от векове. До тогава хората не осъзнавали взаимовръзките си с физическата вселена и правели предположения – примитивни и често вредни. Например, ако при вида на голяма приливна вълна останем на място и се молим някой да ни спаси, вместо да избягаме, просто няма да оцелеем. Хората вярвали, че епидемиите и болестите са наказание от разгневените богове. Научният подход ни помогна да разкрием, че много от болестите се пренасят от мишки и кърлежи и са предизвикани от бактерии. Това не означава, че учените отричат вярата. Това означава, че техните идеи изискват все по достоверни методи за изследване. Научният подход ни помага да преодолеем предразсъдъците. Научният подход изисква изводите да са проверени, а изследванията да покажат - по пътя на експеримента, кое е възможно и кое – не. Учените поставят въпроса: „До къде стигнахме?“ и продължават експериментите по определяне на физическата природа на Вселената. Този процес предполага повторимост на експериментите от различни учени, при което трябва да се получат идентични резултати. Една от главните задачи на науката е да покаже, че ние не можем да получим отговор на въпросите си интуитивно. За това са необходими усилия, напрегната работа и време да търсим решенията и отговорите. Често успехите са предхождани от множество несполуки. Езика на науката За обмен на информация хората използват речта, но знаем колко често се случва да не можем да се разберем. Комуникацията е много сложен проблем. Нашият всекидневен език, който се развива от векове, често е неприложим при разрешаването на спорни ситуации. Често, повлияни от околната среда и жизнения опит, едни и същи думи могат да имат различно значение. Казаното може да бъде интерпретирано по най-различен начин, дори когато спорещите използват един език. Съществува език, който се разбира без затруднение по всички краища на Земята. Този език има висока степен на съответствие с реалния физически свят. При използването му почти няма недоразумения. В приложната наука, математиката, химията и в други технически сфери има почти универсален описателен език, който не оставя място за интерпретации. Например, ако чертеж на автомобил бъде даден, в която и да е технически развита страна, независимо от политическите и религиозните възгледи, крайния резултат ще е един и същ. Този език е разработен като най-подходящ при поставянето на проблемите. Той почти напълно изключва неопределеност и двусмисленост. Много технологически пробиви днес не биха били възможни без тази усъвършенствана система за комуникации. Без общоописателният език не бихме могли да се борим срещу болестите, да увеличаваме добивите, да общуваме на хиляди километри разстояние, да строим мостове и диги, транспортни системи и да използваме чудесата от века на кибернетиката. Прилагането и разбирането на общата семантика е много важно за ефективния обмен на информация. Семантиката може да бъде определена по няколко начина. Най-кратко – това е опит да се усъвършенства обмена на информация чрез правилното използване на езика. Например, „арабин“, „еврей“ и „ирландец“ имат различни отенъци в значението за различните хора. Една и съща дума може да означава различни неща, в зависимост от културните различия и жизнения опит. Това е приложимо и към думите „разбиране“, „съвест“, „демокрация“, „реалност“, „любов“ и т.н. За провеждането на адекватен разговор с използване на точните значения на думите, трябва да знаем какво подразбира нашият събеседник, използвайки определени слова. Ако някой иска да се изразява разбираемо, то трябва да разяснява използваните термини. Семантиката е единият от начините за повишаване на продуктивността от общуването. На тази тема има една доста добра книга на Стюарт Чейз - „Коварството на думите“. Можем ли да приложим научният подход при проектирането на нашето общество? . Законите, открити с помощта на науката, ни позволяват да търсим решение на много задачи. Ако някой заяви, че определен елемент от конструкцията може да издържи определени килограми натоварване на кв.см., това твърдение може да бъде проверено и прието или отхвърлено, ако резултатите от тестовете са отрицателни. Такава е практиката при строежа на мостове, сгради, кораби, самолети и други механични чудеса. Почти всички ваши познати ще предпочетат научният подход, когато става въпрос за хирургическа операция, полет със самолет, строителството на небостъргачи, мостове, автомобили. След повече от век стигнахме до консенсус в разбирането, че когато се решават проблеми с безопасността, по-добре да се обърнем към науката, отколкото към магията. Защо? Защото, този подход действа и всички разбират, че той действа. Тогава защо не се обръщаме към науката при изграждането на нашето общество, на нашите градове, транспортни системи, селско стопанство, здравеопазване? Ако мислите, че точно това правим, вгледайте се още веднъж във фактите. Ако науката е предпоставка нещо да работи, то вероятно в много области от съвременния обществен и икономически живот тя не се използва, защото те не работят добре – нито за населението, нито за екосистемата. Ако използвахме науката, то войните, мизерията, глада, замърсяванията и т.н. не биха били актуални днес. За съжаление, структурата на нашето общество не подразбира всеобщо глобално планиране. Едно от условията за съществуване на новото общество е, че то трябва да живее съобразно възможностите на планетата. Това означава, че с наличните ресурси трябва да можем да поддържаме живота навсякъде на планетата. Това, разбира се, изисква научни методи за оценка. Ако искаме да изпратим човек на Луната не можем просто да направим ракета и да го изстреляме. Преди това трябва да установим какви претоварвания може да издържи човешкото тяло; как организма ще понесе безтегловността; какви са условията за оцеляване на Луната и т.н. Със същата логика трябва да обърнем поглед към нашата планета и да си зададем въпроса: „С какво разполагаме?“. Налага се вече да използваме този разумен подход при панирането. Налага се да използваме известните ни науки за запазването на планетата. Пренебрежението, с което се отнасяме към научният подход е съизмеримо с количеството безсмислени страдания в днешният свят. Как стигнахме до тук?

Прогноза

Ще се опитам да направя една прогноза, която е моментната снимка на предизборният цирк. Ясно е, че десните политици и особено техните лидери, няма да се разберат. Ще вкарат няколко човека в парламента, но... какво от това?! Царя и Доган ще си направят далаверата и също ще умъкнат някой и друг депутатин. Станишев ще се снижи и ще направи всичко възможно за да загуби изборите - с малко, но достатъчно. При тази ситуация в света и България няма по-изгодна позиция от опозиционната. Ситуацията за него ще е печеливша защото, влизайки с голяма депутатска група,ще има възможност до голяма степен да диктува нещата. От дясно няма нищо. Царя и Доган са ясни. На тях винаги може да се разчита :), от страна на Станишев, разбира се. Остава ГЕРБ с формален и неформален лидер и бомбастични обещания. Най-вероятно те ще бъдат оставени да спечелят изборите и да отнесат всички негативи от ситуацията. Ако спечелят пълно мнозинство не им завиждам. Ако не - ще се наложи да примъкнат някой десен за да закрепят някакво мнозинство. Рискът за коалиране с десен български политик си е за тяхна сметка. Ще издържат на барикадите :) известно време и ще има предсрочни избори, на които на бял кон ще се завърнат - знаете кои. Не се наемам да прогнозирам какво ще стане с АТАКА. По-скоро бих пуснал фиш с надежда да спечеля от тото-то. Не съм забравил малките, но кресливи формации, както и позициите, които ще заемат подкрепяните от бизнеса. Тук могат да се очакват също сериозни изненади, тъй като в тази бройка ще се наредят особено безпринципни личности, дори за нашият политически живот. Но, ако всички неизвестни от уравнението са известни, то има лесно и еднозначно решение(я). Какво ще стане с "материала". Ами същото. В администрацията и бизнеса ще има разместване на пластовете, в другите сфери на "обществото" също. За нас също ще има "разведряване" - ще сменят муцуните по масмедиите. Е, това не се отнася за ББ. Той ще се задържи малко повече, за да има възможност да "обере" всички негативи от политическата си авантюра...

18.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава ІІ

Глава втора Непрекъснато променящият се свят В нашата Вселена всичко се променя: от най-отдалечените й кътчета до движението на материците. Измененията протичат в живите и неживите системи. Историята на цивилизацията е история на движението от простото към сложното. Човешката находчивост и изобретателност потвърждават този извод. Никоя система не може да остане статична продължително време. За съжаление, измененията не винаги водят към добро. Въпреки, че признаваме неизбежността на промените, ние ги приемаме неохотно. В повечето случаи промените заплашват изходните позиции на група хора и те са първите, които застават срещу тях. Този извод е в сила за всяко общество, независимо от формата на управление: религиозна, военна, социалистическа, капиталистическа, фашистка. Водачите застават срещу промените. Впечатлява това, че хора, които живеят в невероятна мизерия, също могат да застанат срещу промените - по навик или от страх. Наричаме ги защитници на установеният ред. Каквато и да е съпротивата срещу промените те са неизбежни. Имат място във всеки социален строй и тяхното присъствие е единственото, което не се променя. Можем да кажем – човешката история е едно непрекъсната промяна. При всеки удобен случай заинтересованите хора, облагодетелствани от статуквото, често пъти са против дори срещу техническият прогрес. В началото на ХХ век привържениците на кавалерията отсрочили започването на производство на танкове. Стигнало се до там, че при нахлуването на Германия в Полша през 1939 г., срещу немските танкове поляците изправили своята конница. Очевидно е, че поляците нямали шансове. Развитието на военно-въздушните сили заплашвало производството на танкове. По-късно летците застанали срещу ракетчиците, ракетчиците срещу лазерното оръжие и т.н. Ако се замислим излиза, че и сега решаваме проблеми, идентични с тези на прадедите ни. Защо е така? Та нали съвременната наука и техника ни дават неизмеримо по-големи възможности в сравнение с техните. Ако приемем, че живота на Земята съществува от 24 часа, то човечеството се появява няколко минути преди полунощ, а само в последните няколко секунди използваме науката за намиране на най-ефективния път при постигане на нашите цели. Ние сме в началото на пътя. От началото на ХХ век досега получените знания са повече от всичките натрупани до тогава. Променя се всичко. Ако живота ви притисне в ъгъла, ако сте несигурни, ако действията ви водят до едни и същи проблеми, ако преценявате, че нашите икономически, политически и обществени принципи носят повече проблеми, отколкото решават означава, че вие участвате в предсмъртната агония на съвременното общество.

17.03.2009 г.

Проектът "Венера" * Глава І

Глава първа От миналото към бъдещето Кратко встъпление преди да пристъпим към разглеждането на въпроса: Живота на повечето хора е помрачен от проблеми, които не могат да решат. Повечето от това, което ни се случва в живота ни, е следствие от събития, независещи от нас. Колкото и да ни е приятно да се самозалъгваме, че „всичко зависи от мен“, трябва да признаем, че нашите действия имат доста ограничен периметър. Обикновено хората обвиняват или себе си или „съдбата“. Все пак, при автомобилна катастрофа кого трябва да обвиняваме: водачите, лошият късмет или транспортната система, проектирана така, че е потенциално опаснъа за движението по пътя? Носим ли лична отговорност за катастрофата или тя е в резултат на необмислено проектиране? През 2005 г. в САЩ са загинали 43 200 души в автомобилни катастрофи, а ранените са стотици хиляди. Да разгледаме друг начин за преместване на хора от т. А до т. Б – асансьора. Колко хора са загинали от сблъсък на асансьори? Тези съоръжения обслужват милиони хора всеки ден без произшествия благодарение на разумната им конструкция. Могат ли автомобилните пътища да бъдат организирани по подобен начин? Ако мислиш, че транспортната система може да бъде безопасна, че смъртта и нараняването на хора трябва да станат невъзможни, то тази книга е за теб. Ако разбираш, че научното изследване може да посочи как да бъде реконструирано обществото така, че да предоставя на всеки по-големи възможности за реализация и разкриване на потенциала му, е възможно да оцениш предлаганите идеи. За максимална полза от тези идеи трябва да съчетаеш освободеният разум със скептицизма. Трудно е да се застане лице в лице с проблемите на нашето време. Още по-сложно е да се разберат фантастичните и шокиращи промени, които могат да станат в бъдеще. Да предположим, че разумен нюйоркчанин преди сто години седнал една вечер и прочел книга, предсказваща живота след един век. Той не би повярвал, че почти всеки през 2006 г. може да управлява карета без коне, носеща се с повече от 90 км/ч. По-скоро би решил, че автора е полудял. Би погледнал с насмешка на предсказанието, че хората са създали летящи машини, с които се пътешества със скорост превишаваща тази на звука. Мисълта за мигновеното предаване на изображения и звуци през целият свят би се сторила невъзможна за човека, живеещ преди 100 години. Не би повярвал, че с една малка бомба, управлявана в реално време от другият край на планетата, може да се унищожи цял град с невероятна точност. Нашият господин от началото на ХХ век сериозно би се разтревожил, ако разбере, че част от заплатата му ще се одържа за пенсионно осигуряване. Но, нима ние сме гъвкави и далновидни в представите си днес? За да създадем благополучно бъдеще ние трябва, преди всичко, да станем експерти по промяната на нашият разум. Различията между ХІХ и ХХ век ще се окажат незначителни, ако ги сравним с това, което ни чака през ХХІ в. Представените идеи ще бъдат по-добре разбрани, ако осъзнаем, че настоящето е стъпало между миналото и бъдещето. Трябва да бъдем особено чувствителни към несправедливостта,изпуснатите възможности и разрушителните конфликти, с които ще се характеризира цивилизацията на двадесет и първото столетие. Ние нямаме кристално кълбо за да видим какво ни чака в близкото бъдеще. Ние искаме да се потопите в тези идеи и възгледа ви за света да бъде по-широк и открит. Възможно е да намерите допълнителни решения, които могат да изиграят роля при формиране бъдещето на нашата цивилизация. В останалата част от книгата ще изследваме непознатите, вълнуващите, завладяващите и напълно реални възможности за проектиране на нашето бъдеще. Кризата, която трябва да бъде анализирана Мнозина мислят, че със съществуващите технологии могат да се решат повечето обществени проблеми. Нима с тях не може да се произведе необходимото количество храна, облекло, жилища и други материални блага за всеки, ако се използват разумно? Какво ни пречи да направим това? Технологиите стремително се развиват, но нашето общество упорито се придържа към концепции и методи, изобретени преди стотици години. Ние все още живеем в общество на дефицит и господстваща паричната система. Все още използваме мисловни модели, базирани на стара структура, използвана в Западна Азия преди няколко хиляди години. Ние се опитваме да примирим бързото технологично развитие с остарялата ценностна система, която противоречи на степента ни на развитие. Контрола на монополите в световен мащаб расте. Убеждението „Аз мога нещо да променя“ все по-малко отговаря на действителността. Големите корпорации поглъщат все повече фирми. Едни и същи хора заемат ръководни постове в управлението на монополите. Корпорации, притежаващи автомобилни и авиозаводи, контролират и хранителната промишленост, радио и телевизионни компании, издателства, фармацевтичната промишленост, обработващата и оръжейната промишленост. Най-големите банки на практика контролират всички кредитни карти в САЩ. Доходите и влиянието на корпоративния елит не може да се сравнява с доходите на работниците, чийто труд е в основата на тяхното богатство. Контрола върху медиите на тези корпорации е основание за недоверие към всичко, което ни се внушава чрез тях. Болшинството учени прогнозират, че човешкият вид е изправен пред екокатастрофа. Екосистемата е претоварена и способността на планетата да поддържа живота е под сериозен въпрос. Реална е опасността от резки промени в климата с непредвидими последици. Замърсяването на реките, почвата, въздуха вреди на човешкото здраве. Унищожаваме невъзстановими ресурси вместо да използваме разумно и грамотно природните дадености. Глобалните проблеми стават все по сериозни. Те не засягат една или няколко държави, границите не са преграда. Пренаселването, енергийният дефицит, замърсената вода, икономическата катастрофа, разпространението на неизлечимите болести и изместването на хората от машините, не изчерпва списъка от проблеми. 852 млн. човешки същества гладуват. Всеки ден повече от 16 000 деца умират от глад – по едно дете на всеки пет секунди1. Днес, в света, повече от 1 милиард съществуват под границата на бедността, получавайки по-малко от 1 долар на ден2. Незначителен процент от хората владеят почти всички световни запаси от ресурси. Пропастта между бедните и богатите се увеличава. В САЩ, по данни за 2002 г., изпълнителен директор на средно ниво получава 282 пъти повече от средният работник3. През 2005 г. заплатите на изпълнителните директори на водещите компании в САЩ са се увеличили с 12 %, което е 9,8 млрд. долара за година. Изпълнителните директори на нефтените компании надминаха значително този резултат и техните заплати са се увеличили със 109 %, което е 16,6 млрд. долара за година. Между другото, заплатите на работниците в повечето отрасли се поддържат на едно ниво с инфлацията. В Орегон работниците с минимална заплата получиха повишение от някакви си 2,8 %, което е годишен доход от 15 080 долара. Това е официалната информация, която едва ли е достоверна. Мислейки за прогреса в науката и техниката за последните 200 години, можете да си зададете въпроса: „Нима животът ни трябва да е такъв?“. Отчитайки очевидният факт, че научните знания правят живота ни по-добър, когато се прилагат за повишаване на жизнения стандарт и екологичната безопасност разбираме, че науката и техниката могат да „произвеждат“ изобилие от блага, достатъчни за всички. В противоречие на това, злоупотребата с научните и техническите постижения сериозно влошава глобалната ситуация. Проблемите, с които се сблъскваме днес до голяма степен са наше дело. Трябва да признаем, че бъдещето ни зависи от нас. Има ценности, проповядвани от религиите, които в продължение на столетия вдъхновявали вярващите за спазване на моралните норми и отговорно поведение; различията в религиозните вярвания довели до войни и общочовешки страдания. Надеждата за божествена намеса на митични персонажи е заблуждение, което не може да ни помогне в решаването на съвременните проблеми. Бъдещето на света е наша отговорност и то зависи от решенията, които ще вземем днес и сега. Нашето спасение и проклятие сме самите ние. Как ще изглежда нашето бъдеще зависи изцяло и напълно от съвместните усилия на хората, работещи рамо до рамо. Ние сме нишки от паяжината на живота. Всичко, което оказва влияние на другите хора и околната среда се отразява и върху нашият живот. Ние трябва да променим разбирането си за посоката и целите на развитието, да видим алтернативата за жизнеспособна световна цивилизация, каквато още не е имало. Този възглед е представен тук, макар и в съкратен вид, той е резултат от години научни изследвания. Тази книга показва възможната алтернатива за изграждането на един по-добър свят. В своите изводи и заключения ние приложихме научният подход. Като всеки нов метод той изисква въображение и усет към необикновените идеи. Спомнете си – всички нови идеи обществото приема с присмех и отрицание, особено ако са представени от гении. Такава е съдбата на първите учени, които казали, че Земята е кълбо, че се върти около Слънцето, че хората могат да се научат да летят. Може да се напише книга за нещата, които хората са определяли като невъзможни, а след време са станали реалност. Помислете за полета към Луната! Вашия прапрадядо би се присмял над тази идея! Такива мечти се осъществявали само във фантастичните романи. Колко велики умове били затворени и дори екзекутирани заради „еретичната“ мисъл, че Земята не е център на Вселената. Борещите се за социална справедливост и промени понесли още повече - затваряни, унижавани, избивани за техните идеи. Вангари Маатаи, получила на 10 декември 2004 г. Нобелова награда била често обект на нападения и преследване от страна на тайните служби. Тя се бори срещу безогледното изсичане на горите в Кения. Активистите на това движение са преследвани, арестувани, срещу тях е използван сълзотворен газ. Диана Фос, натуралист, защитаваща изчезващите горили от бракониерите, е открита пребита до смърт в хижата й. Дълго може да се пише за тези, които се борят за промени, заплашващи статуквото.

15.03.2009 г.

Проектът "Венера" * The Venus Project

Приятели, от днес започвам да публикувам книгата на Жак Фреско и Роксан Медоуз "Проектът Венера", като се възползвам от любезния анонс на авторите. Искам да провокирам вашият интерес и най-вече размисъл, за настоящето и бъдещето, за възможните алтернативи. Ако желате да прочете по-бързо книгата или намирате, че превода не е добър, можете да ползвате сайтовете на движението. Приятно четене и размисъл! ---------------------------------- Проектът "Венера" Особена благодарност на: Roxanne Meadows Bob Schilling Steve Doll Автори и авторски права: Дизайн Jacque Fresco Модели Jacque Fresco & Roxanne Meadows Рисунки Jacque Fresco & Roxanne Meadows Фотографии Jacque Fresco & Roxanne Meadows Анимация Doug Drexler Авторското право на всички текстове и изображение в тази книга, а също дизайна и илюстрациите в колекционерското издание „Проектиране на бъдещето“ на DVD върху два диска принадлежи на Жак Фреско и Роксан Медоуз, ако не е указано друго. Автора одобрява коректното цитиране и използването на тази книга за образователни цели. Venus Project, Inc 21 Valley Lane Venus, Florida 33960 USA Превод Славчо Иванов www.TheVenusProject.com fresco@TheVenusProject.com meadows@TheVenusProject.com Увод Проектиране на бъдещето Готови ли сте да изградите бъдещето? Много от нас живеят с вярата, че са подготвени за предстоящите обществени промени. Тук е мястото да припомним, че за по-голяма част от хората представите за бъдещето са силно повлияни и ограничени от доминиращите днес възгледи и ценности, които в днешния стремително променящ се свят, са много далеч от истината. Новороденото се появява на света не знаейки нищо за „установените“ правила. Всяко следващо поколение наследява ценностите, постиженията, надеждите, успехите и несполуките на предишното. Наследява и резултатите от решенията, взети от предшествениците. Хилядите години съществуване на човешката цивилизация, през които технологиите са примитивни или не ги е имало въобще, са сложили отпечатък върху начина ни на живот и върху околната среда. Всяко поколение от събирачи и ловци, по-късно от земеделци и пионери, предавало на следващите поколения знанията си, които им помагали да оцелеят. Смяната на поколенията била бавна и незабележима. Никой не обръщал сериозно внимание на науката и разбирането за истинската природа на нещата. Господствала ненаучната представа за света. В днешният, високотехнологичен свят, всичко е различно. Промени, засягащи милиони човешки същества, могат да станат за броени секунди. Роденото днес дете, наследява свят, различаващ се поразително от този, наследен от неговите родители и фантастично различен от света преди столетия. Предишните поколения ни оставиха експлоатацията, колониализма и съмнителни постижения, които откриха нови възможности, но са и в основата на повечето съвременни проблеми. Прилагането на научните принципи, така или иначе е в основата на човешките постижения, подобрили качеството на живота ни. През годините са приети важни международни документи и декларации, които предвиждат права и привилегии за членовете на обществото, но двигателят на човешкото развитие (или деградация) е науката. Предишните поколения вярвали в прогнози за бъдещето, направени на ненаучна основа. Мъдреци и пророци „виждали“ бъдещето в сънищата си; пророкували халюцинирайки или чрез религиозни обреди; гадаели на боб или с кристални сфери и т.н. Някои от тях се сбъднали, но по-вероятно случайно, а не в резултат на някакви свръхестествени знания. Днес, мрежа от спътници, кръжещи над планетата, за части от секундата изпращат информация до всяка нейна точка. Тя се използва за прогнозиране на времето, картографиране, геоложки проучвания, контрол върху процесите на глобално затопляне и т.н. За първи път имаме възможност да следим за планетарната екология, състоянието на която много учени определят като лошо, дори критично. За един ден трилиони бита научни данни се обработват в киберпространството със скоростта на светлината, правейки възможна нашата високотехнологична цивилизация. Въпреки това, докато физиката и технологиите незабележимо управляват множество процеси, милиони хора от цял свят продължават да прилагат псевдонаучни подходи в планирането на своя дневен ред, да вярват на предсказатели, врачки и философи. Лидерите на много страни имат щатни ясновидци, медиуми, астролози и така вземат решения, определящи съдбата на милиони хора. Очевидно безумие е съвременният човек да използва възгледите и начина на мислене на прадедите, но това е действителността. Народите продължават да воюват, въпреки че има разумни начини за уреждане на конфликтите, но това е изгодно на производителите и търговците на оръжие. Днес това е особено неприемливо поради огромните човешки загуби и невъзстановимите поражения върху природата. Насилието в международните отношения ще отмре ако видим света като единна, взаимосвързана и взаимозависима система, в която хората са членове на едно голямо семейство. Стремителното развитие на технологиите и управлението изискват нов светоглед и нови подходи. Сега те са крайно необходими и тяхната реализация е възможно, поради невиждано бързото развитие на науката. Тази книга е написана като предизвикателство към читателя и неговият възглед за бъдещето. Не само за него, но и за цялото общество. Не само за вашето поколение, но и за идващите поколения. това е възможно не само от научна гледна точка, но и е необходимо именно сега. Твоето предизвикателство Бъдещето не идва само. Като изключим стихийните събития, то идва благодарение на усилията на хората и се определя от степента на тяхната информираност. Ти можеш да изиграеш роля в създаването на утрешният свят, като си зададеш въпросите: „В какъв свят искам да живея?“, „Какво е за мен демокрацията?“. Има много варианти за бъдещето, освен тези, които се обсъждат днес. Ето един сценарий като повод за размисъл. Представи си, че ти е възложено да промениш цивилизацията, без да са поставени никакви ограничения. Целта е да се освободи света от войните, бедността, глада и замърсяването на околната среда; да се създаде по добър свят за всички хора, като се осигурят на всеки ресурси за живот за максимално продължителен срок. Помни, че имаш свободата да променяш обществото по всеки начин, който според теб ще доведе до целта. Единственото ограничение: твоят обществен експеримент трябва да отчита реалните възможности на планетата, т.е. - ресурсите трябва да са достатъчно да поддържане на живота на Земята. Ти можеш да промениш цивилизацията и да създадеш най-хубавия от възможните светове. При това трябва да вземеш под внимание факта, че всяка незадоволена потребност на който и да е сегмент от населението, снижава качеството на живот на всички. Проекта трябва да включва не само защитата на околната среда, но и градското проектиране, транспорта, междуличностните отношения, преструктуриране на образованието - ако решиш, че това е необходимо. Избора ти е неограничен. Ще стимулираш ли запазването на самобитността на отделните народи? Ще имаш ли международен консултативен съвет? Как ще управляваш световните ресурси за да можеш да задоволиш потребностите на всеки? Ще се ръководиш ли от научни методи при вземането на решения или ще се довериш на мистицизма? Какво ще е отношението ти към религиите и разликите между тях? Можеш да приложиш друга система за разпределение, при която парите не се използват като универсално платежно средство. Ще търсиш ли превъзходство над другите? Ще поискаш ли най-доброто за себе си? Как ще се обосновеш, че го заслужаваш или защо другите не го заслужават? С твоите качества и/или с вложеното време и пари? Помни, че когато се изправиш срещу традиционните представи и установените правила ще има масово недоволство. Как ще предотвратиш политическата корупция? Ще провъзгласиш общовалидни правила? Ще използваш военни и полицейски методи за принуждение? Ще обявиш всички ресурси на планетата за общочовешка собственост? За да се справиш с такава задача трябва да си освободен от предразсъдъци, национализъм и, подтискайки отрицателните си качества, да разработиш всеобхватен модел на обществото. Как ще постигнеш това? Това е труден проект, изискващ всеобхватни познания. Това са проблемите, които трябва да разрешим обмисляйки подобна задача. Това може да бъде съвършено нов подход, освободен от старите, традиционни възгледи и религиозни вярвания, но винаги трябва да имаш пред вид в името на какво се създава новото общество. Не се страхувай да излезеш от рамките на днешните убеждения и да предложиш нови творчески идеи.

14.03.2009 г.

Плодовете на днешните заблуди утре ще берем...

При мен, в Банкя, несмело ухае на пролет. От София се носи смрад на боклук. В мрежата понамирисва на избори. Започнаха дебатите, кой ще гласува, кой няма; кой за кого ще и кой за кого няма да гласува; кой ще гласува за малкият айдук, за да не дойде по-големия и т.н. Разбира се, в това няма лошо. Къде, ако не тук, можем да изразим спокойно мнението си. Лошото е, че не сме научили почти нищо от последните 20 години. Обсъждаме качествата на хора, които не познаваме или се позоваваме на техния медиен образ. Търсим Спасителя не по делата, а по обещанията. Смело правим квалификации един за друг, без да се изслушваме. На аргументите противопоставяме лозунги, а на лозунгите - още по-безмислени такива... Отново има опасност избора да бъде емоционален, а не рационален. В такъв случай, недочакали и Коледа, ще запишем отново гневни филипики срещу управляващите, които и да са те. Но, какво от това?!

13.03.2009 г.

Размисли

Ще запомня снощният "Музикален идол". Две госпожици, две гениални (не ме е страх от думата) хлапета - на 13 и на 14 години пяха като... не знам, трябва да се чуе - не може да се опише! Поне аз не мога :). Някои биха казали "божествено", други "като ангели", но тъй като не съм чувал гласа нито на баш бога, нито на някоя малко богче, а и ангели не щъкат около мен - ще се въздържа от такова описание. Ще кажете - е, пеят. Какво като пеят, има още стотици такива деца, които пеят гениално. Така е. Силно впечатление ми направи друго. Разликата между таланата и посредствеността изкрещя чрез тях. Двете малки дами така се зарадваха, така преживяха преминаването си в следващия кръг, че човек, който не ги е чул би помислил, че са ги "пуснали". Те очевидно не съзнаваха "как" пеят. За тях това беше нещо естествено! Мислейки, че всички могат така или, че всички, които са се явили там трябва да могат така, подскачаха от радост. Не разбираха, че в сравнение с другите,а и не само с тях, са далеч, далеч напред и нагоре. В този случай, но много ярко, се прояви старата максима - колкото си по-бездарен, толкова си по упорит и нагъл. Селските магарета - болшинството от кандидадт "идолите" не се удържат. То са сцени, то са стойки, мрънкане и т.н. не могат да пеят, но имат самочувствието, че могат... Е, в такъв случай се получават трагичните участия, които някои - неизвестно защо, намират за забавни... Другият показателен случай бе с две момчета, по-скоро млади мъже. Единият измрънка песента, с която трябваше да се яви и си беше за "късане" отвсякъде. Фънки Откачалката явно чу нещо в гласа му и предложи да си намери акомпаньор и след няколко изпълнения пак да им попее. Яви се юнака с още един като него - ще му акомпанира на пиано. Прекрасно изпълнение - и на двамата, но важното за пеещия бе, че премина напред. След като излязоха навън, прегърна пианиста и му благодари, каза му, че с неговата музика го е спасил... Това е и лек анонс по темата за "конкуренцията" - спор, който водим с приятели от мрежата. По всички правила на съвременното междуличностно общуване на нашият човек не би трябвало никой да се притече на помощ. Там всички са "конкуренти"! Всеки отпаднал е положителна емоция за останалите... конкуренция... Все пак, намери се едно момче, един човек, който "забрави" за правилата. Подаде ръка и този жест, каквото и да стане нататък, ще се помни цял живот. На конкурси можеш да се явяваш всеки ден, но такива постъпки... я ти се случи един-два пъти в живота, я не... Това ще запомня от този "Музикален идол - наивността на таланта и човешкото съпричастие. Другите, палячовците... за тях ще поговорят по кварталните им кръчми, ще "влезнат" за малко в устите на бабите-клюкарки и - до там! Така трябва да бъде.